• 12 ZÁŘ 17
  Plánované výzvy MAS Hrubý Jeseník

  Plánované výzvy MAS Hrubý Jeseník

  VÝZVY IROP

  MAS Hrubý Jeseník připravuje výzvy z opatření IROP, konkrétně kulturní dědictví, sociální podnikání, Infrastruktura pro základní školství, pro zájmové a neformální vzdělávání a úpravy stanic jednotek požární ochrany II. a II. stupně. 

  Na stránkách věnující se výzvám IROP je zveřejněna prezentace ke všem opatřením specifického cíle IROP 4.1. Pro důkladnou přípravu je potřebné studium Specifických pravidel k danému opatření.

  Předpoklad vyhlášení výzev z IROP je 10/11 2017 konkrétně se bude jednat o výzvu na kulturní dědictví (památky zapsané na seznam NKP), sociální podnikání. Následně i pro jednotky požární ochrany II. a II: stupně. Výzvy pro základní školy a neformální vzdělávání budou vyhlášeny v 1. čtvrtletí příštího roku.

   

  Odkaz na výzvy IROP v rámci MAS:

  Výzvy IROP

   

  VÝZVY OPZ

   

  V průběhu 10/11 2017 předpokládáme vyhlášení výzvy z OP Zaměstnanost – opatření prorodinná opatření, zejména příměstské tábory. Výzva bude kopírovat výzvu z 5/2017, jediným rozdílem bude nemožnost křížového financování. Důrazně doporučujeme se řídit obecnými a specifickými pravidly OP Zaměstnanost.

  Výzvy OP Zaměstnanost

   

   

   

  Výzvy PRV

   

  Výzvy z Programu rozvoje venkova se připravují. Vzhledem k tomu, že SZIF bude administrovat výzvy MAS až od 1. 1. 2018, doporučujeme potenciálním žadatelům, směřovat realizaci projektů až na 1. pololetí roku 2018. Předpkládaný termín vyhlášení výzev je konec roku 2017.

  Program rozvoje venkova -opatření