Výzva Prorodinná opatření III

Datum vyhlášení: 25. 6.  2018, 4:00

Datum ukončení příjmů žádostí: 26. 7. 2018, 12:00

Upozornění: výzva podporuje jen aktivity: příměstské tábory a případnou dopravu na ně.

Text výzvy: Výzva Prorodinná opatření IV.

Přílohy výzvy:

Příloha č. 1 Popis podporovaných aktivit

Příloha č. 2 Informace o způsobu a hodnocení projektů

Prezentace:

Prezentace ze semináře pro žadatele Prorodinná opatření

Pomůcka k identifikaci přímých a nepřímých nákladů (verze 2) (1)

Obvyklé ceny a mzdy platy (1)

 


Výzva Rozvoj sociálního podnikání I.

Datum vyhlášení: 26. 3. 2018, 4:00

Datum ukončení příjmů žádostí: 26. 6. 2018, 12:00

Text výzvy: Výzva Sociální podnikání – textová část

Přílohy výzvy:

Příloha č. 1 Popis podporovaných aktivit

Příloha č. 2 Informace o způsobu hodnocení a výběru projektů

Příloha č. 3 Podnikatelský plán

Přiloha č. 4 Finanční plán

Příloha č. 5 Etický kodex

Příloha č. 6 Sada indikátorů ISP

Příloha č. 7 Sada indikátorů ESP

Příloha č. 8 Stanovy MAS Hrubý Jeseník

Příloha č. 9 Jednací řád MAS Hrubý Jeseník


Prezentace k sociálnímu podnikání:

Zákon o sociálním podnikaní

Podpora environmentálních sociálních podniků z OPZ

Sociální podnikání integrační sociální podnik

Podmínky pro rozvoj sociální ekonomiky v ČR

Podané ruce

Možnosti využití zákona o veřejných zakázkách při podpoře sociálního

Enviromentální sociální podniky 2016

Sdružení Neratov

Podpora sociálního podnikání z IROP

Sociální zemědělství

Další pomůcky:

Pomůcka k identifikaci přímých a nepřímých nákladů (verze 2) (1)

Obvyklé ceny a mzdy platy (1)

Specifická část pravidel pro žadatele a příjemce pro projekty se skutečně vzniklými výdaji a případně také s nepřímými náklady (verze 5) (2)