Průběh hodnocení a výsledky jednotlivých kroků hodnocení ve výzvách MAS Hrubý Jeseník v rámci OP Zaměstnanost

Stav hodnocení projektů ve výzvách OP Zaměstnanost k 15. 9. 2017

Průběh hodnocení k 15. 9. 2017

Výběr projektů rozhodovacím orgánem – Výborem MAS Hrubý Jeseník – 14. 9. 2017

Hodnocení Výborem MAS Hrubý Jeseník – výzva Zvýšení zaměstnnatelnosti osob I.

Zápisy a prezenční listina z jednání Výběrové komise ze dne 17. 8. 2017 ve 13:00 k výzvě: Prorodinná opatření I.

Výsledek hodnocení: projekt Příměstské tábory Bruntál

Zápis z jednání – souhrnný list, Výzva Prorodinná opatření I.

Výsledek hodnocení: projekt Letní příměstské tábory ve Vrbně pod Pradědem

Prezenční listina Prorodinná opatření

Zápisy a prezenční listina z jednání Výběrové komise ze dne 17. 8. 2017 ve 15:00 k výzvě: Zvýšení zaměstnanosti osob I.

Výsledek hodnocení: projekt Rozjeď byznys v Bruntále

Výsledek hodnocení: projekt Nový začátek

Prezenční listina Zvýšení zaměstnatelnosti osob

Zápis z jednání- souhrnný list, Výzva Zvýšení zaměstnatelnosti osob


 

Vyhlášení výzev MAS Hrubý Jeseník z.s.

Dne 10. 5. 2017 od 8:00 jsou vyhlášeny obě výzvy:

Výzva MAS Hrubý Jeseník, z.s. –  Prorodinná opatření I.

Výzva MAS Hrubý Jeseník z.s. – Zvýšení zaměstnatelnosti osob I.

Datum ukončení příjmu žádostí je 12. 6. 2017 ve 12:00.

Seminář pro žadatele proběhne pravděpodobně v termínu 29. 5. až 2. 6. 2017. Přesný termín bude upřesněn.

Výzva MAS Hrubý Jeseník z.s. – Zvýšení zaměstnatelnosti osob I.

OPZ Podpora zaměstnanosti MAS Hrubý Jeseník

Příloha č. 1 Popis podporovaných aktivit

Příloha č. 2 Informace o způsobu a hodnocení projektů

Příloha č. 3 Stanovy MAS Hrubý Jeseník

Příloha č. 4 Jednací řád MAS Hrubý Jeseník

Výzva MAS Hrubý Jeseník, z.s. – Prorodinná opatření I.

Příloha č. 1 Popis podporovaných aktivit

OPZ Prorodinná opatření MAS Hrubý Jeseník

Příloha č. 2 Informace o způsobu hodnocení a výběru projektů

Příloha č. 3 Stanovy MAS Hrubý Jeseník

Příloha č. 4 Jednací řád MAS Hrubý Jeseník

Doporučujeme si projít prezentaci pro žadatele (viz níže), je zde názorný popis, jak založit výzvu v monitorovacím systému ISKP 2014+.

Prezentace ze seminářů pro žadatele:

Seminář pro žadatele Zvýšení zaměstnatelnosti osob

Seminář pro žadatele Prorodinná opatření

Opatření Prorodinná opatření (příměstské tábory, zařízení péče o děti zajišťující péči o děti v době mimo školní vyučování, ranní či odpolední pobyt, společná doprava dětí  z/do příměstského tábora, dětské skupiny, školy, doprovody na kroužky a zájmové aktivity, dětské skupiny)

  • projekty od 400 000,- Kč do 5 000 000,- Kč
  • délka realizace až 36 měsíců
  • míra dotace 85 až 100 % dle příjemce

 

Opatření Podpora zaměstnanosti (příprava osob z cílových skupin ke vstupu či návratu na trh práce, zvyšování zaměstnanosti cílových skupin, podpora udržitelnosti cílových skupin na trhu práce, podpora prostupného zaměstnávání

  • projekty od 400 000,- Kč do 8 000 000,- Kč
  • délka realizace až 36 měsíců
  • míra dotace 85 až 100 % dle příjemce

 

Prezentace MPSV pro příjemce a žadatele: (důrazně doporučujeme přečíst)

Příprava+MAS+na+semináře+pro+žadatele_13.2.2017

Specifická část obecných pravidel – důležité zejména k určení způsobilých přímých a nepřímých nákladů

Specifická část pravidel pro žadatele a příjemce pro projekty se skutečně vzniklými výdaji a případně také s nepřímými náklady (verze 5) (2)

Pomůcka k určení přímých a nepřímých nákladů:

Pomůcka k identifikaci přímých a nepřímých nákladů (verze 2) (1)

Pomůcka pro stanovení přiměřených nákladů a mezd

Obvyklé ceny a mzdy platy (1)


Prezentace MPSV k aktivitám na podporu zaměstnanosti s užitečnými radami pro žadatele:

Metodický-den-k-výzvě-pro-MAS_podklady

Prezentace MPSV k prorodinným opatřením (příměstské tábory, dětské skupiny, zařízení pro péči o děti mimo školní vyučování)

Nejčastější otázky k prorodinným aktivitám:

Otázky a odpovědi _final

Prezentace:

Prezentace na prorodinná opatření (MPSV)

prezentace+Dětské+skupiny

Prezentace k dětským skupinám Brandýský Matýsek
Brandýský Matýsek


Nejčastější otázky a odpovědi:

Číslovaná informace ŘO OP Z č. 9

Doporučujeme se seznámit s obecnými pravidly pro příjemce a žadatele v OPZ:

https://www.esfcr.cz/pravidla-pro-zadatele-a-prijemce-opz

Taktéž doporučujeme se seznámit s celým textem výzvy pro MAS č. 47 včetně všech příloh, z které vycházejí dílčí výzvy vyhlašované MAS:

https://www.esfcr.cz/vyzva-047-opz

Veškeré dokumenty pro OPZ se pak nacházejí zde: https://www.esfcr.cz/dokumenty-opz

UPOZORŇUJEME: Text výzvy je v pracovní verzi, výsledná výzva se může měnit dle požadavků a změn řídícího orgánu OP Zaměstnanost. Doporučujeme taktéž sledovat změny ve výše uvedených odkazech, dochází k průběžným aktualizacím.