• 22 KVĚ 15

    Obnova drobných sakrálních staveb – Výzva/MMR

    MMR vyhlásilo výzvu pro podávání žádostí o dotace na obnovu drobných sakrálních staveb v obci v rámci podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova. Alokace pro tento rok je celkem 50 milionů korun.

    Tímto dotačním titulem může obec obnovit drobné sakrální památky ve venkovských obcích, které nejsou ve vlastnictví církve. Jedná se o · kaple, kapličky, sochy, boží muka, kříže, smírčí kříže, úpravy nejbližšího prostranství v okolí drobných sakrálních staveb.

    Žádosti o dotace je možné předkládat od 22. května do 25. června 2015. Žadatelem o dotace mohou být obce do tří tisíc obyvatel. Více informací o výzvě naleznete zde.

    Obcím nabízíme pomoc se zpracováním žádostí.