• 08 PRO 14

    O prioritách regionu bude rozhodovat Regionální stálá konference

    V pátek 28. listopadu 2014 byla ustavena Regionální stálá konference Moravskoslezského kraje, která bude rozhodovat o prioritách regionu a koordinaci dotačních výzev.

    Regionální stálá konference (RSK) je regionální seskupení partnerů v oblasti místního a regionálního rozvoje. Pro území Moravskoslezského kraje má celkem 22 řádných členů, kterými jsou kromě zástupců kraje také zástupci měst a obcí, Krajské hospodářské komory, místních akčních skupin, akademického sektoru, neziskových organizací atd. Obdobou na celostátní úrovni bude tzv. národní stálá konference, na které bude Moravskoslezský kraj zastupovat náměstek hejtmana kraje Martin Sikora. Za bruntálský region je členem RSK starosta Bruntálu Ing. Petr Rys, MBA, za rýmařovský region Ing. Petr Klouda.

    Zdroj: www.kraj-moravskoslezsky.cz