Místní akční skupina Hrubý Jeseník je spolek, jehož strukturu tvoří tyto orgány: Valná hromada, Výbor a Kontrolní komise. V čele organizace stojí předseda a místopředseda Výboru.

MAS Hrubý Jeseník je držitelem osvědčení o splnění standardů MAS v programovém období 2014 – 2020.

Osvedceni

Valná hromada

Nejvyšším orgánem spolku je Valná hromada, jde o kolektivní orgán, který je tvořen všemi členy spolku (viz Členové).

Předseda a místopředseda

Statutárním orgánem je předseda Výboru, který řídí a organizuje činnost spolku mezi zasedáními Valné hromady a schůzemi Výboru a jedná jménem spolku navenek. Předseda také zodpovídá za chod kanceláře MAS a za právní jednání vůči zaměstnancům. V případě jeho nepřítomnosti jej zastupuje místopředseda.

Sdružení obcí Vrbenska
Ing. Pavla Müllerová
místopředsedkyně výboru

e-mail: pavla.mullerova@vrbnopp.cz

Spolek paní a dívek Dvorce
Květoslava Bukovská
místopředsedkyně výboru
e-mail: kvetabuk@seznam.cz

Výbor

Kontrolní komise

Obec Křišťanovice
Jitka Rozkošná
člen komise

Veget servis s.r.o.
Petr Drápala
člen komise

Agropodnik Dvorce a.s.
Soběslav Sedláček
člen komise

Výběrová komise