Místní akční skupina Hrubý Jeseník je spolek, jehož strukturu tvoří tyto orgány: Valná hromada, Výbor a Kontrolní komise. V čele organizace stojí předseda a místopředseda Výboru.

MAS Hrubý Jeseník je držitelem osvědčení o splnění standardů MAS v programovém období 2014 – 2020.

Osvedceni

Valná hromada

Nejvyšším orgánem spolku je Valná hromada, jde o kolektivní orgán, který je tvořen všemi členy spolku (viz Členové).

Předseda a místopředseda

Statutárním orgánem je předseda Výboru, který řídí a organizuje činnost spolku mezi zasedáními Valné hromady a schůzemi Výboru a jedná jménem spolku navenek. Předseda také zodpovídá za chod kanceláře MAS a za právní jednání vůči zaměstnancům. V případě jeho nepřítomnosti jej zastupuje místopředseda.

Sdružení obcí Vrbenska
Ing. Pavla Müllerová
místopředsedkyně výboru

e-mail: pavla.mullerova@vrbnopp.cz

Město Bruntál
Ing. Hana Šutovská
místopředsedkyně výboru
e-mail: hana.sutovska@mubruntal.cz

Výbor

DAROP servis a.s., (zast. Ing. Josefem Novákem),

Spolek paní a dívek (zast. Květou Bukovskou),

Aperkom, z. ú., (zast. Věrou Štěpaníkovou),

Spolek přátelé Vrbenska (zast. Karlem Michalusem),

Obec Dvorce (zast. Janem Božovským),

Město Bruntál (zast. Hanou Šutovskou),

Sdružení Obcí Vrbenska (zast. Pavlou Müllerovou).

 

Kontrolní komise

Obec Křišťanovice
Jitka Rozkošná
člen komise

Veget servis s.r.o.
Petr Drápala
člen komise

Agropodnik Dvorce a.s.
Soběslav Sedláček
člen komise

Výběrová komise

Renata Rychlíková,

Petra Kostková,

Liga Bruntál zast. Janou Juřenovou,

Alois Matuška,

Vít Hudeček,

Středisko volného času Bruntál zast. Janou Frankovou,

Vojtěch Kubíček,

Klára Vašíčková,

Obec Rázová zastoupena Barborou Gavendovou,

Monika Návojová

Všechny orgány byly zvoleny Valnou hromadou dne 29. 11. 2018