Místní akční skupina Hrubý Jeseník je spolek, jehož strukturu tvoří tyto orgány: Valná hromada, Výbor a Kontrolní komise. V čele organizace stojí předseda a místopředseda Výboru.

MAS Hrubý Jeseník je držitelem osvědčení o splnění standardů MAS v programovém období 2014 – 2020.

Osvedceni

Valná hromada

Nejvyšším orgánem spolku je Valná hromada, jde o kolektivní orgán, který je tvořen všemi členy spolku (viz Členové).

Předseda a místopředseda

Statutárním orgánem je předseda Výboru, který řídí a organizuje činnost spolku mezi zasedáními Valné hromady a schůzemi Výboru a jedná jménem spolku navenek. Předseda také zodpovídá za chod kanceláře MAS a za právní jednání vůči zaměstnancům. V případě jeho nepřítomnosti jej zastupuje místopředseda.

Město Bruntál
Vladimír Jedlička
předseda výboru
E-mail
+420 724 178 699

Sdružení obcí Vrbenska
Ing. Pavla Müllerová
místopředsedkyně výboru
E-mail
+420 724 178 703

Výbor

Kontrolní komise

Dobrá věc o.s.
Ing. Marek Jelínek
předseda komise
E-mail
+420 737 783 242

Obec Křišťanovice
Jitka Rozkošná
člen komise

Veget servis s.r.o.
Petr Drápala
člen komise

Agropodnik Dvorce a.s.
Soběslav Sedláček
člen komise

Výběrová komise