Místní akční skupina Hrubý Jeseník je spolek, jehož strukturu tvoří tyto orgány: Valná hromada, Výbor a Kontrolní komise. V čele organizace stojí předseda a místopředseda Výboru.

MAS Hrubý Jeseník je držitelem osvědčení o splnění standardů MAS v programovém období 2014 – 2020.

Osvedceni

Valná hromada

Nejvyšším orgánem spolku je Valná hromada, jde o kolektivní orgán, který je tvořen všemi členy spolku (viz Členové).

Předseda a místopředseda

Statutárním orgánem je předseda Výboru, který řídí a organizuje činnost spolku mezi zasedáními Valné hromady a schůzemi Výboru a jedná jménem spolku navenek. Předseda také zodpovídá za chod kanceláře MAS a za právní jednání vůči zaměstnancům. V případě jeho nepřítomnosti jej zastupuje místopředseda.

Město Bruntál
Vladimír Jedlička
předseda výboru
E-mail
+420 724 178 699

Město Horní Benešov
Michal Blažek
místopředseda výboru
E-mail
+420 724 178 703

Výbor

Město Bruntál
Vladimír Jedlička
předseda výboru

Město Horní Benešov
Michal Blažek
místopředseda výboru

Sdružení obcí Vrbenska
Bc. Radka Chudová
člen výboru

Obec Dvorce
Jan Božovský
člen výboru

DAROP servis a.s.
Ing. Josef Novák
člen výboru

Ing. František Struška
člen výboru

Sdružení pro rozvoj Hornobenešovska, o.s.
Ing. Daniel Ludvíček
člen výboru

„Občanské sdružení — Spolek paní a dívek“
Květa Bukovská
člen výboru

Kontrolní komise

Dobrá věc o.s.
Ing. Marek Jelínek
předseda komise
E-mail
+420 737 783 242

Obec Křišťanovice
Jitka Rozkošná
člen komise

Veget servis s.r.o.
Petr Drápala
člen komise

Agropodnik Dvorce a.s.
Soběslav Sedláček
člen komise

Výběrová komise

Ing. Klára Volková                                                                                                    

Předsedkyně komise

E-mail: klara.volkova@mubruntal.cz

Ing. Jan Meca

člen komise

Obec Leskovec nad Moravicí
Simona Hovadíková
člen komise

Ing. Vojtěch Kubíček
člen komise

Bc. Michal Kafura
člen komise

Ing. Petra Kostková
člen komise

Bc.Jana Juřenová
člen komise