z roku 2018

Zápisy z jednání kontrolní komise MAS

Zápis 2. 5. 2017

z roku 2017

Zápisy z jednání Výběrové komise MAS

Zápisy z valné hromady

Zápis z Valné hromady MAS Hrubý Jeseník 14. 6. 2017

Zápis VH 14. 6. 2017

Zápis VH 23. 11. 2017

z roku 2016

z roku 2014

z roku 2013

z roku 2012

z roku 2011

z roku 2010

Zápisy z jednání výboru MAS

Zápisy z valné hromady

z roku 2009

z roku 2008

Zápisy z jednání výboru MAS