z roku 2017

Zápisy z jednání výboru MAS

Zápis Výbor 6. 4. 2017 – ověřený

Hlasování výboru per rollam: Hlasování per rollam 9. 5. 2017

z roku 2017

Zápisy z jednání kontrolní komise MAS

Zápis 2. 5. 2017

z roku 2016

z roku 2014

z roku 2013

z roku 2012

z roku 2011

z roku 2010

Zápisy z jednání výboru MAS

Zápisy z valné hromady

z roku 2009

z roku 2008

Zápisy z jednání výboru MAS