Členskou základnu MAS Hrubý Jeseník tvoří různorodé subjekty z celého území, jejichž výčet níže uvádíme.

K 31. 12. 2015 tvoří členskou základnu celkem 63 subjektů, z toho je 37 ze soukromého sektoru a 26 z veřejného sektoru.

Zájmové skupiny členů MAS

Členové MAS vytvořili zájmové skupiny, které jsou cíleně zaměřené na určitou problematiku Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD).

Příslušnost k dané zájmové skupině si definuje člen MAS podle své převažující činnosti, může být příslušný pouze k jedné zájmové skupině. V současnosti jsou definovány tyto zájmové skupiny:

• správa území, územní rozvoj a spolupráce
• životní prostředí a krajina
• zdravotnictví, sociální oblast
• zemědělství, lesnictví
• cestovní ruch
• zaměstnanost a rozvoj podnikání
• sport, tělovýchova
• kultura, církve, památky
• mládež, vzdělávání, volný čas
• spolkový život, tradice

Přihláška člena

Přihláška pro zájemce o členství: Členská příhlaška

Etický kodex: Etický kodex

Na základě usnesení Valné hromady ze dne 4. 12. 2018 činí výše členského příspěvku pro členy následovně:

  • obce – 7 Kč na obyvatele
  • neziskové organizace, fyzické osoby 500,- Kč.
  • živnostníci bez zaměstnanců 1 000,- Kč
  • do 10 zaměstnanců – 3 000,- Kč
  • nad 10 zaměstnanců – 5 000,- Kč

Vstup nových členů, práva a povinnosti člena MAS

Spolek je otevřen novým členům. Členem MAS může být každý, kdo má na území působnosti MAS bydliště, sídlo, provozovnu nebo na daném území prokazatelně působí a zastupuje veřejné nebo soukromé místní socioekonomické zájmy.

O přijetí nového člena rozhoduje Výbor pod podání písemné přihlášky, podepsaného etického kodexu a zařazením se člena do příslušné zájmové skupiny. Přijetím členství se člen zavazuje zachovávat vnitřní řád spolku.

Práva a povinnosti členů vznikají vznikem členství a zanikají zánikem členství.

1. Členové mají povinnost: dodržovat stanovy, etický kodex a další vnitřní předpisy spolku a rozhodnutí orgánů spolku; vyvíjet aktivitu ke směřování a rozvoji spolku, aktivně se podílet na činnosti spolku; platit stanovené členské příspěvky; dbát na to, aby svým jednáním nepoškozovali dobré jméno spolku; zařadit se do jedné zájmové skupiny dle své převažující činnosti a zájmu;

2. Členové jsou oprávněni: podílet se na činnosti spolku a využívat k tomu jeho orgány; volit a být volen do orgánů spolku; hlasovat na jednáních orgánů a tím rozhodovat o činnosti MAS; být začleněni do jedné z vymezených zájmových skupin; obracet se na orgány spolku se svými podněty, návrhy, dotazy apod. s právem na jejich vyřízení; při sporných záležitostech obrátit se na kontrolní komisi MAS.

Členové soukromého sektoru

Do soukromého sektoru členské základny patří fyzické osoby, fyzické a právnické podnikající osoby a neziskové organizace. U každého člena je uvedena jeho příslušnost k zájmové skupině.

AB AGRO s.r.o.
IČ: 26853566
793 68 Křišťanovice 171
Zemědělství, lesnictví

Aperkom, z.ú.
IČ: 29459672
Jezdecká 1861/17, 792 01 Bruntál
Zaměstnanost a rozvoj podnikání

Actaea – společnost pro přírodu a krajinu
IČ: 26582741
793 23 Karlovice 279
Životní prostředí a krajina

Agropodnik Dvorce, a.s.
IČ: 45192545
793 68 Křišťanovice 171
Zemědělství, lesnictví

AGRO DVORCE s.r.o.
IČ: 26853558
793 68 Křišťanovice 171
Zemědělství, lesnictví

Leopold Benda – BENEKOV
IČ: 19000928
Masarykova 402, 793 12 Horní Benešov
Zaměstnanost a rozvoj podnikání

DAROP servis, a.s.
IČ: 25820478
T.G. Masaryka č.p. 1099, 738 01 Frýdek-Místek
Zaměstnanost a rozvoj podnikání

Infogold s.r.o.
IČ: 25582348
Výstaviště 405/1, 603 00 Brno
Cestovní ruch

GEMEC – UNION a.s.
IČ: 25916581
542 13 Jívka 187, Razová
Zaměstnanost a rozvoj podnikání

GEMEC SLEZSKÁ HARTA, z. s.   Razová 286                                 792 01 Bruntál                               IČ: 03507190                             Cestovní ruch

 

HOBES, spol. s r. o.
IČ: 45195277
K luhům 151, 793 12 Horní Benešov
Zaměstnanost a rozvoj podnikání

Josef Janek
IČ: 41382749
Nádražní 198, 793 12 Svobodné Heřmanice
Zemědělství, lesnictví

JANTAR spol. s r. o.
IČ: 48390780
Opletalova 29/8, 792 01 Bruntál
Zemědělství, lesnictví

JUNÁK svaz skautů a skautek ČR, středisko Bruntál
IČ: 63730979
Pod vrbami 24,
792 01 Bruntál
Mládež, vzdělávání, volný čas

KECLÍK Zdeněk – pekařství
IČ: 18484107
793 68 Bílčice 66
Zaměstnanost a rozvoj podnikání

Lubomír Klaban
Dělnická 147, 792 01 Bruntál
Správa území, územní rozvoj a spolupráce

Králová Ivana
IČ: 70025266
Leskovská 505, 793 12 Horní Benešov
Zemědělství, lesnictví

LIGA o. p. s.
IČ: 00202380
Jezdecká 1915/21, 792 01 Bruntál
Zdravotnictví, sociální oblast

Metelková Ivana
Husova 491, 793 26 Vrbno pod Pradědem
Správa území, územní rozvoj a spolupráce

Mikšík Jiří
IČ: 67317588
793 12 Horní Benešov-Luhy 123
Zaměstnanost a rozvoj podnikání

Petr Mrkal
Jana Wericha 1750/11, 792 01 Bruntál
Správa území a územní rozvoj a spolupráce

Občanské sdružení Slezská Harta
IČ: 22691707
793 64, Razová 8
Spolkový život, tradice

Občanské sdružení – Spolek paní a dívek
IČ: 22693092
Palackého 33, Dvorce,
Spolkový život, tradice

Římskokatolická farnost Bruntál
IČ: 47656395
79201 Bruntál, nám. J. Žižky 6/8
Kultura, církve, památky

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Sbor dobrovolných hasičů v Horním Benešově
IČ: 66182093
79312 Horní Benešov, Tyršova 325
Spolkový život, tradice

Středisko volného času Bruntál
IČ: 72088150
Školní 2, 792 01 Bruntál
spolkový život, tradice

Mládež, vzdělávání, volný čas

Sdružení přátel Obchodní akademie a střední zemědělské školy Bruntál
IČ: 66145376
Žižkovo nám. 10, 792 01 Bruntál
Mládež, vzdělávání, volný čas

Slavoboj Rausch
Horní 21, Bruntál
fyzická osoba
Cestovní ruch

SPOLAGRA, spol. s r.o.
IČ: 48401480
793 68 Leskovec nad Moravicí 305
Zemědělství, lesnictví

Spolek Přátelé Vrbenska
IČ: 26612186
Sadová 436, 793 26 Vrbno pod Pradědem
Spolkový život, tradice

HelpPointPro

IČ: 6065716
Jesenická 47 , 792 01 Bruntál
Kultura, církve, památky

Veget service s.r.o.
IČ: 29453143
Větrná 15, 792 01 Bruntál
Cestovní ruch

Yellow Rose, s.r.o.
IČ: 27137937
793 68 Křišťanovice 171
Zemědělství, lesnictví

Členové veřejného sektoru

Do veřejného sektoru členské základny patří obce, svazky obcí, organizace zřizované obcemi, školy a školská zařízení.

Město Andělská Hora
IČ: 00575976
793 31 Andělská Hora 197
Správa území, územní rozvoj a spolupráce

Město Bruntál
IČ: 00295892
Nádražní 994/20, 792 01 Bruntál
Správa území, územní rozvoj a spolupráce

Město Horní Benešov
IČ: 00296007
Masarykova 32, 7931 2 Horní Benešov
Správa území, územní rozvoj a spolupráce

Obec Bílčice
IČ: 00295868
793 68 Bílčice 61
Správa území, územní rozvoj a spolupráce

Obec Dvorce
IČ: 00295973
Náměstí 13, 793 68 Dvorce
Správa území, územní rozvoj a spolupráce

Obec Dlouhá Stráň
IČ: 00576069
792 01 Dlouhá Stráň 47
Správa území, územní rozvoj a spolupráce

Obec Horní Životice
IČ: 00576085
793 12 Horní Životice 126
Správa území, územní rozvoj a spolupráce

Obec Křišťanovice
IČ: 00296147
793 68 Křišťanovice 92
Správa území, územní rozvoj a spolupráce

Obec Leskovec nad Moravicí
IČ: 00296155
793 68 Leskovec nad Moravicí 42
Správa území, územní rozvoj a spolupráce

Obec Mezina
IČ: 00576026
792 01 Mezina 2
Správa území, územní rozvoj a spolupráce

Obec Milotice nad Opavou
IČ: 00846511
792 01 Milotice nad Opavou 55
Správa území, územní rozvoj a spolupráce

Obec Moravskoslezský Kočov
IČ: 00576042
792 01 Moravskoslezský Kočov-Moravský Kočov 34
Správa území, územní rozvoj a spolupráce

Obec Nová Pláň
IČ: 00852759
792 01 Nová Pláň 26
Správa území, územní rozvoj a spolupráce

Obec Nové Heřminovy
IČ: 00846538
792 01 Nové Heřminovy 122
Správa území, územní rozvoj a spolupráce

Obec Oborná
IČ: 00846520
792 01 Oborná 80
Správa území, územní rozvoj a spolupráce

Obec Razová
IČ: 00296287
792 01 Razová 351
Správa území, územní rozvoj a spolupráce

Obec Roudno
IČ: 00296295
792 01 Roudno 56
Správa území, územní rozvoj a spolupráce

Obec Rudná pod Pradědem
IČ: 00575984
793 31 Rudná pod Pradědem-Stará Rudná 89
Správa území, územní rozvoj a spolupráce

Obec Staré Heřminovy
IČ: 00576077
793 12 Staré Heřminovy 129
Správa území, územní rozvoj a spolupráce

Obec Staré Město
IČ: 00576051
Staré Město 66,
793 33 Staré Město
Správa území, územní rozvoj a spolupráce

Obec Světlá Hora
IČ: 00296392
793 31 Světlá Hora-Světlá 374
Správa území, územní rozvoj a spolupráce

Obec Valšov
IČ: 00576034
792 01 Valšov 72
Správa území, územní rozvoj a spolupráce

Obec Svobodné Heřmanice
IČ: 00296384
Sokolovská 94,
793 12 Svobodné Heřmanice
Správa území, územní rozvoj a spolupráce

Sdružení obcí Vrbenska
IČ: 75144221
Nádražní 389, 793 26 Vrbno pod Pradědem
Cestovní ruch

Středisko volného času Bruntál
Školní 2, 792 01 Bruntál
IČ: 720 88 150
Mládež, vzdělávání, volný čas

Střední průmyslová škola a Obchodní akademie Bruntál, příspěvková organizace
IČ: 00601322
Kavalcova 814/1, 792 01 Bruntál
Mládež, vzdělávání, volný čas

Základní škola a mateřská škola Karlovice
IČ: 70645540
793 23 Karlovice 143
Mládež, vzdělávání, volný čas