• 10 ČVN 15

    MMR – Podprogram Cestování dostupné všem, 2. výzva

    Národní program podpory cestovního ruchu 2015, podprogram 117D713 – CESTOVÁNÍ DOSTUPNÉ VŠEM. Aktuálně vyhlášena 2. výzva k předkládání žádostí s termínem ukončení 30.6.2015 v 16,00 hod.
    Výzva je určena pro podnikatelské subjekty a obce (vyjma statutárních měst). Dotace ze státního rozpočtu může dosáhnout maximální výše 50% celkových uznatelných výdajů akcePodporováno bude: rekonstrukce/vybudování odpočívadel, center služeb pro turisty a hygienického zázemí pro pěší, cyklisty a handicapované turisty podél tras, zpřístupnění atraktivit cestovního ruchu, zavedení/zlepšení/vytvoření navigačních a informačních systémů pro sluchově a zrakově postižené účastníky cestovního ruchu a pořízení zařízení pro bezpečné parkování kol a úschovu zavazadel, to vše včetně propagace zrealizovaných výstupů akcí.Elektronický formulář Žádosti je zpřístupněn na adrese: http://www3.mmr.cz/zad    

    Dokumenty ke stažení – 2. výzva pro rok 2015, Cestování dostupné všem

    Source: MMR – Rok 2015 – Podprogram Cestování dostupné všem