• 03 SRP 12

  Minulost pro budoucnost, hledáme kořeny

  Minulost je tím, co utváří současnost i budoucnost. Proto pohled ke kořenům není krok zpět, ale krokem do budoucna, inspirací pro nové výzvy. I tím se chceme řídit při zpracovávání nové strategie pro další období od roku 2014 do roku 2020.

  Po letošním ročníku Evropské ceny obnovy vesnice mezinárodní porota ocenila obce, které hledí kupředu, orientují se na možnosti svého dalšího rozvoje a na výzvy, před nimiž aktuálně stojí, umí kreativně a inovativně odpovídat. Není proto divu, že motto soutěže znělo „Na stopě budoucnosti“.

  V letošní evropské soutěži získaly české Ratměřice ocenění za celistvý, udržitelný a mottu soutěže odpovídající rozvoj výjimečné kvality.

  Ratměřice jsou výjimečné tím, že navzdory vzdálenosti od velkých měst dokáží vést hodnotný, kvalitní a velmi aktivní život s orientací na udržitelný rozvoj, plánování a zapojení občanů, nekonvenční činnosti v sociální, kulturní a podnikatelské oblasti, permanentní utváření veřejného prostoru, rozvoj rovných šancí lidí s hendikepem, mladých a seniorů a schopnost využít finanční podporu z evropských a domácích zdrojů.

  Chceme se inspirovat a naše další směřování rozvoje území v novém programovacím období vést podobným způsobem. Nechcete nám pomoci? Ozvěte se, rádi Vás uvítáme. Budeme připravovat strategii rozvoje území a vaše nápady a náměty mohou být pro tuto strategii zásadní.

  ti_co_prezili_zuzana_bruhova

  Soutěž ČGS: Ti, co přežili (Zuzana Bruhová)