• 01 SRP 16
  Ministerstvo zemědělství vyhlašuje 3. kolo příjmu žádostí

  Ministerstvo zemědělství vyhlašuje 3. kolo příjmu žádostí

  V rámci 3. kola budou podpořeny investice do zemědělských, lesnických i potravinářských podniků, na inovace a na projekty spolupráce za více než 4,5 miliardy korun. Ministerstvo zemědělství vyhlašuje 3. kolo příjmu žádostí na operace:

  4.1.1 Investice do zemědělských podniků,

  4.2.1 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů,

  4.3.2 Lesnická infrastruktura,

  8.6.1 Technika a technologie pro lesní hospodářství,

  16.1.1 Podpora operačních skupin a projektů EIP,

  16.2.2 Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií při zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh,

  16.3.1 Sdílení zařízení a zdrojů,

  16.4.1 Horizontální a vertikální spolupráce mezi účastníky krátkých dodavatelských řetězců a místních trhů a

  16.6.1 Horizontální a vertikální spolupráce při udržitelném zajišťování biomasy pro výrobu energie, výrobu potravin a v průmyslových procesech.

  Příjem žádostí bude probíhat pouze prostřednictvím Portálu Farmáře v termínu od 11. října 2016 8:00 hodin do 31. října 2016 13:00 hodin.

  Více informací zde:

  http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/program-rozvoje-venkova-na-obdobi-2014/opatreni/x3-kolo-prijmu-zadosti-z-programu.html