!! Z důvodů vyčerpání alokace je příjem žádostí prozatím pozastaven!!

Po vzoru některých MASek jsme v roce 2017 vyhlásili první výzvu k předkládání malých projektů k rozvoji komunitního života v obcích na území Bruntálska. Max. možná výše příspěvku od MAS byla 2 000,- Kč. V roce 2017 bylo předloženo 11 žádostí a všem bylo kladně vyhověno. V roce 2018 tento úspěšný program pokračuje, s malou pozitivní změnou, že max. výše příspěvku je 3 000,- Kč na projekt.
Výčet způsobilých aktivit je uveden v této směrnici: Grantová směrnice pro rok 2018

Vaše projekty předkládejte vždy před realizací na tomto formuláři: Minigrant 2018- žádost

Při následném vyúčtování projektu nezapomeňte na kopii (př. originálů) účetních dokladů, fotodokumentaci z realizované akce, doložení publicity – tzn. informace o poskytnutí grantu buď na webové stránce, v místním zpravodaji, popř. na fotografiích z realizované akce.

Seznam předložených akcí v roce 2018:


Seznam předložených žádostí v roce 2017:

p.č. Registrační číslo Pořadatel Název akce Částka Proplaceno
1. MAS/2017/01 Spolek Přátel Vrbenska Lesní slavnost Lapků z Drakova 2000,- ANO
2. MAS/2017/02 Obec Křišťanovice Dětský den 1500,- ANO
3. MAS/2017/03 Spolek aktivních Leskováků Člověče nezlob se a přijď si zahrát 2000,- ANO
4. MAS/2017/04 ÚAMK Leskovec nad Moravicí – Lučaři Paralelní závod v terénních motocyklech 2000,- ANO
5. MAS/2017/05 ZŠ a MŠ Rudná p.Pradědem Hudební kroužek – 10 lekcí 1987,- ANO
6. MAS/2017/06 FC Slavoj Olympia Ukončení sport. Sezóny mladší přípravka „C“ 1980,- ANO
7. MAS/2017/ 07 Spolek paní a dívek Vánoční dílničky ve Dvorcích 2000,- ANO
8. MAS/2017/08 SVČ Bruntál Perníčkové tvoření a Perníkohraní 2000,- ANO
9. MAS/2017/09 ZUŠ Bruntál Jednotné oblečení sboru Sluníčko 1999,- ANO
10. MAS/2017/10 MŠ Bruntál, Okružní 23 „Zapoj všechny smysly“ 2000,- ANO
11. MAS/2017/11 Jan Franek Turnaj v bowlingu a plavání 2000,- ANO

Fotogalerie: