Po vzoru některých MASek jsme v roce 2017 vyhlásili první výzvu k předkládání malých projektů k rozvoji komunitního života v obcích na území Bruntálska. Max. možná výše příspěvku od MAS byla 2 000,- Kč. V roce 2017 bylo předloženo 11 žádostí a všem bylo kladně vyhověno. V roce 2018 tento úspěšný program pokračuje, s malou pozitivní změnou, že max. výše příspěvku je 3 000,- Kč na projekt.
Výčet způsobilých aktivit je uveden v této směrnici: Grantová směrnice II.

Vaše projekty předkládejte vždy před realizací na tomto formuláři: Minigrant 2018- žádost

Při následném vyúčtování projektu nezapomeňte na kopii (př. originálů) účetních dokladů, fotodokumentaci z realizované akce, doložení publicity – tzn. informace o poskytnutí grantu buď na webové stránce, v místním zpravodaji, popř. na fotografiích z realizované akce.

Seznam předložených akcí v roce 2018:

p.č. Registrační číslo Pořadatel Název akce Částka Proplaceno
1. MAS/2018/01 Plavecká klub Slavoj Bruntál,z.s. 11.ročník Grand Prix Bruntálu v pětiboji 3000,- ANO
2. MAS/2018/02 ZŠ a MŠ Rudná p.Pradědem Bádání a hry v ŠD 3000,- ANO
3. MAS/2018/03 FC Slavoj Olympia Bruntál Mrkvička CUP 2018 3000,- ANO
4. MAS/2018/04 Spolek přátelé Vrbenska Lesní slavnost Lapků z Drakova 2018 3000,- NE
5. MAS/2018/05 MŠ Milotice nad Opavou Masopust 3000,- ANO
6. MAS/2018/06 ZŠ a MŠ Razová Velikonoční tradice a zvyky 3000,- ANO
7. MAS/2018/ 07 MŠ Okružní, Bruntál Všeználkovo malování 3000,- ANO
8. MAS/2018/08 Komunitní škola Karlovice,z.s. Běh o vánočního kapra 3000,- NE
9. MAS/2018/09 Spolek paní a dívek Oblečení pro dětskou taneční skupinu 2580,- ANO
10. MAS/2018/10 Spolek přátel ZŠ Bruntál, Jesenická Dětský den – Odpoledne plné her 3000,- ANO
11. MAS/2018/11 SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Leskovec nad Moravicí Den protipožární ochrany v Leskovci nad Moravicí 3000,- ANO
12. MAS/2018/12 ZŠ a MŠ Karlova Studánka Orientační běh v Karlově Studánce – setkání malotřídních škol okresu Bruntál

 

2973,- ANO
p.č. Registrační číslo Pořadatel Název akce Částka Proplaceno
13. MAS/2018/13 Mladí hasiči – SDH Dvorce Sportovně soutěžní odpoledne při Dnu dětí 3000,- ANO
14. MAS/2018/14 Obec Karlova Studánka Vítání léta-dětský den v Karlově Studánce-100 let výročí  vzniku ČR 3000,- ANO
15. MAS/2018/15 Základní škola Bruntál,Jesenická 10 Mikulášské nadělování 3000,-

Seznam předložených žádostí v roce 2017:

p.č. Registrační číslo Pořadatel Název akce Částka Proplaceno
1. MAS/2017/01 Spolek Přátel Vrbenska Lesní slavnost Lapků z Drakova 2000,- ANO
2. MAS/2017/02 Obec Křišťanovice Dětský den 1500,- ANO
3. MAS/2017/03 Spolek aktivních Leskováků Člověče nezlob se a přijď si zahrát 2000,- ANO
4. MAS/2017/04 ÚAMK Leskovec nad Moravicí – Lučaři Paralelní závod v terénních motocyklech 2000,- ANO
5. MAS/2017/05 ZŠ a MŠ Rudná p.Pradědem Hudební kroužek – 10 lekcí 1987,- ANO
6. MAS/2017/06 FC Slavoj Olympia Ukončení sport. Sezóny mladší přípravka „C“ 1980,- ANO
7. MAS/2017/ 07 Spolek paní a dívek Vánoční dílničky ve Dvorcích 2000,- ANO
8. MAS/2017/08 SVČ Bruntál Perníčkové tvoření a Perníkohraní 2000,- ANO
9. MAS/2017/09 ZUŠ Bruntál Jednotné oblečení sboru Sluníčko 1999,- ANO
10. MAS/2017/10 MŠ Bruntál, Okružní 23 „Zapoj všechny smysly“ 2000,- ANO
11. MAS/2017/11 Jan Franek Turnaj v bowlingu a plavání 2000,- ANO

Fotogalerie: