• 09 PRO 13
  Mezinárodní konference k projektu „Obce sobě“

  Mezinárodní konference k projektu „Obce sobě“

  Z celkem 205 území správních obvodů obcí s rozšířenou působností (ORP), na které se člení Česká republika, se již 130 přihlásilo do evropského projektu meziobecní spolupráce. Na mezinárodní konferenci, věnované tomuto tématu to oznámil Jaromír Jech, ředitel Kanceláře pro projekty a vzdělávání Svazu měst a obcí ČR.
  Potvrzuje se, že obce mají zájem řešit společně oblasti jako je školství, odpadové hospodářství, či sociální služby. Evropský projekt jim umožní zaměstnat pracovníky, kteří budou působit přímo v územích správních obvodů obcí s rozšířenou působností. Svaz, který je garantem projektu, jim poskytne právní, odborné a administrativní zázemí. Cílem je, aby se obce samy a dobrovolně rozhodly, jaká konkrétní řešení svých problémů si zvolí.

  calat

  Mezinárodní konference o meziobecní spolupráci potvrdila, že dobrovolná spolupráce  obcí se osvědčila i v jiných zemích. Zahraniční zkušenosti jednoznačně prokazují, že spojení sil umožní zkvalitnit a zefektivnit veřejné služby, a tím získat pro obce a města další finanční prostředky pro jejich rozvoj. O své zkušenosti se podělili zkušení starostové i zástupci státní správy šesti evropských zemí. Například Pierre Calzat, bývalý zástupce prefekta z Francie, popsal vývoj obecní spolupráce v zemi, která je podobná České republice vysokým počtem malých obcí

  Více zde: http://www.obcesobe.cz/news/jiz-130-uzemi-spravnich-obvodu-orp-se-zapojilo-do-projektu-meziobecni-spoluprace-/