• 25 ŘÍJ 12

    MAS Hrubý Jeseník je členem pracovní skupiny

    Jsme členy pracovní skupiny Vize a rozšíření, která vznikla při Národní síti místních akčních skupin České republiky, a která má za úkol podílet se na přípravě budoucího programovacího období. Úkolem skupiny je zejména pracovat na tvorbě Programu rozvoje venkova pro období 2014+ a na rozšiřování MAS ve venkovských oblastech ČR.