Malé projekty spolupráce

Popis aktivity:

Místní akční skupiny již ze své podstaty mají podporovat spolupráci a síťování mezi různými veřejnými i soukromými subjekty v regionu za účelem zlepšení kvality života v regionu. MAS úspěšně otestovala podporu spolupráce mezi školami, SVČ, obcemi a dalšími spolky v území na malých projektech spolupráce, jejíž celková výše výdajů na projekt nepřevyšovala 30 000,- Kč. Pro další období je žádoucí opět podpořit stávající i další projekty spolupráce, kdy MAS bude v rámci paušálních výdajů z projektu dle stanovených pravidel podporovat projekty spolupráce v oblasti vzdělávání a práce s dětmi do 15 let. (vždy v souladu s aktivitami a pravidly MAP 2)

Malé projekty spolupráce – výzva

Žádost o příspěvek z programu – formulář

Finanční_vypořádání_akce-formulář

Seznam přijatých žádostí:

Garant: Michaela Hradilová – člen PS Projektová kancelář