• 02 ÚNO 12

  Letošní výzva bude zaměřena na rozvoj podnikání

  V letošním roce připravuje MAS Hrubý Jeseník již V. výzvu k podávání žádostí o dotace.Tentokrát bude výzva, v případě zájmu žadatelů, zaměřena na rozvoj podnikatelského prostředí v regionu. Žadateli mohou být fyzické a právnické osoby podnikatelé (i bez historie), které splňují podmínky pro zařazení do kategorie mikropodniků, dále zemědělci a podnikatelé v cestovním ruchu.

  Půjde o drobné podnikatelské projekty podporující rozvoj:

  1.   Tradičních řemesel a výrobu regionálních potravinářských i nepotravinářských výrobků, např.:

  výroba textilií, oděvů a oděvních doplňků, lan, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků, výroba skla a skleněných výrobků, výroba keramických a porcelánových výrobků a ozdobných předmětů, řezání, tvarování a konečná úprava kamenů, výroba základních kovů, hutní zpracování kovů; slévárenství, výroba nožířských výrobků, nástrojů a železářských výrobků, výroba nábytku, výroba klenotů, bižuterie, hudebních nástrojů, sportovních potřeb, hraček, košťat apod., stavebnictví vč. truhlářství, podlahářství, pokrývačství apod.

  2.     Služeb pro obyvatele:

  opravy a údržba motorových vozidel, maloobchod, opravy počítačů a výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost, kadeřnické, kosmetické a podobné činnosti,

  (žadatel fyzická a právnická osoba podnikatel);

  3.     Investic do zemědělských staveb a technologií určených pro živočišnou výrobu (podpora se týká chovu skotu, prasat, ovcí, koz, koní, drůbeže a včel), rostlinnou výrobu, uvádění souvisejících produktů prvovýroby na trh a využití a zpracování biomasy pro vlastní potřebu

  (žadatel zemědělec);

  4.   Aktivit v cestovním ruchu (především venkovské turistice), zejména na využití potenciálu zemědělských farem v oblasti agroturistiky. Podporována je zejména výstavba malokapacitních ubytovacích zařízení (ubytovací zařízení, kempy, skupiny chat či bungalovů)a stravovacích zařízení, půjčoven sportovního vybavení a objektů a ploch pro sportovní vyžití.

  (žadatel zemědělec, podnikatel v cestovním ruchu);

  K tomu, aby výzva byla v tomto znění vyhlášena, je potřeba projevený zájem žadatelů. Pro více informací a projednání vašeho záměru nás prosím kontaktujte.