• 16 BŘE 17
  Investice pro hasiče

  Investice pro hasiče

   

  Hasičský záchranný sbor vyhlásil dotační titul Dotace pro jednotky SDH obcí pro rok 2018.

  Program obsahuje dva podprogramy:
  Podprogram 1 – pořízení nebo rekonstrukce cisternové automobilové stříkačky „CAS“
  A) Pořízení nové CAS do vybavení jednotky požární ochrany:

  B) technické zhodnocení rekonstrukcí CAS 32 – T 815 ve vybavení jednotky požární ochrany, pokud je
  zařazena v kategorii plošného pokrytí JPO II nebo JPO III.

  Kdo může žádat
  Dotace může být poskytnuta jednotce:
  • pokud je zařazena v kategorii plošného pokrytí JPO II nebo JPO III,
  • pokud není vybavena CAS vyrobenou v roce 2002 a později,
  • pokud není vybavena CAS pořízenou s přispěním dotace poskytované MV – generálním
  ředitelstvím HZS ČR (netýká se technického zhodnocení rekonstrukcí CAS 32 – T 815 v souladu
  technicko-přejímacími podmínkami, podle kterých byla zařazena k jednotkám požární ochrany).

  Výše dotace
  50% až až 70 % do 2,5 mil. Kč. max.

  Podání žádosti

  Příjem žádostí je od 15.3.2017 do 31.5.2017.

  Podprogram 2 – pořízení nového dopravního automobilu

  Dotace může být poskytnuta na pořízení nového dopravního automobilu do vybavení jednotky požární
  ochrany.

  Kdo může žádat
  Dotace může být poskytnuta jednotce:
  • pokud je zařazena v kategorii plošného pokrytí JPO II, JPO III nebo JPO V,
  • pokud není vybavena DA nebo osobním automobilem (s kabinou osádky se sedadly pro 8 a více
  osob, vybaveným zvláštním výstražným zařízením) vyrobeným v roce 2002 a později.

  Výše dotace
  Dotace může dosáhnout až 50 % nákladů akce v běžném roce, maximálně však 450 tis. Kč.

  Podprogram 3 – stavba požární zbrojnice

  Dotace může být poskytnuta na rekonstrukci anebo výstavbu nové požární zbrojnice pro jednotku požární ochrany. Budova rekonstruované požární zbrojnice musí být v majetku obce zřizující jednotku SDH obce.

  Kdo může žádat
  Dotace může být poskytnuta jednotce:
  • pokud je zařazena v kategorii plošného pokrytí JPO II, JPO III nebo JPO V.

  Výše dotace
  Dotace může dosáhnout až 50 % nákladů akce v běžném roce. Minimálně však 450 tis. Kč, maximálně
  však 4,5 mil. Kč.
  Všechny informace zde: http://www.hzscr.cz/clanek/dotace-obcim-na-reprodukci-pozarni-techniky-649464.aspx?q=Y2hudW09MQ%3d%3d