• 29 BŘE 19
  Informace k výzvám IROP

  Informace k výzvám IROP

  Vážení žadatelé,

  často se na nás obracíte s dotazy, kdy budou vyhlášeny výzvy v rámci Integrovaného regionálního operačního programu.

  Na řídícím orgánu IROPu, tedy Ministerstvu pro místní rozvoj byly v únoru zaslány ke kontrole výzvy na sociální služby, podnikání, bydlení, úpravu hasičských zbrojnic JPO II. a III. stupně. Dále v loňském roce byla zaslána výzva pro infrastrukturu ZŠ. Nyní čekáme na schválení výzev a změny ve finančních plánech.

  Reálně bychom výzvy vyhlásili co nejdříve, ovšem vše musí projít procesem schválení na MMR. Tudíž není možné přesně říci, kdy budou výzvy vyhlášeny. Dle informací z jiných MAS je reálný termín duben/květen 2019.