logo MŠMTMAS Hrubý Jeseník je realizátorem projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro Bruntálsko (zkráceně MAP pro Bruntálsko). Jedná se 19 měsíční projekt zaměřený na rozvoj kvalitního a společného vzdělávání dětí a žáků do 15 let. Zahrnuje oblasti včasné péče, předškolního a základního vzdělávání, zájmového a neformálního vzdělávání. Projekt je realizován na území správního obvodu ORP Bruntál. 

Cílem projektu je zlepšení kvality vzdělávání v MŠ a ZŠ – podpora spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání při řešení místně specifických problémů a potřeb. Dále budou probíhat sběry informací pro cílené výzvy z evropských i národních fondů.

Projekt byl zahájen 1. 7. 2016 a předpokládané datum ukončení je 31. 1. 2018.

Pro potřeby projektu byla vytvořena facebooková stránka https://www.facebook.com/mapbruntalsko

Dále na těchto stránkách  budou postupně zveřejňovány informace k projektu, zápisy a další.

Zároveň vyzýváme všechny v území ORP Bruntál, kteří se věnují vzdělávání či prací s dětmi a mládeží  do 15 let, aby se též zapojili do realizace tohoto projektu, jednou z možností je uzavření partnerství v projektu a možné delegování zástupce do Řídícího výboru.

Složení administrativního a realizačního týmu MAP:

Administrativní tým:

Mgr. Zdeněk Macrineanu – manažer projektu

Judr. Dušan Blažek – asistent projektu

Bc. Eva Bílá – finanční manažerka

Realizační tým

PaedDr. Michaela Hradilová – vedoucí odborného týmu, projektové řízení, vedoucí pracovní skupiny

Petra Elblová – strategické plánování

Bc. Jana Juřenová MSc.  – komunitní plánování a zapojování veřejnosti

Mgr. Bc. Rostislav Němec – odborný pracovník ve vzdělávání,vedoucí pracovní skupiny a odborný oponent Strategie a jednotlivých částí MAP.

Mgr. Jan Zaoral – odborný pracovník ve vzdělávání,vedoucí pracovní skupiny a odborný oponent Strategie a jednotlivých částí MAP.


Dokumenty:

Schválený Strategický rámec MAP: Strategický rámec MAP pro ORP Bruntál

Schválený dokument: MAP Bruntálsko 2017

Příloha č. 1: Příloha č. 1 Investiční priority

Příloha č. 2: Příloha č. 2 Akční plán aktivity

 

Dokument byl schválen 31. 10. 2017


Výsledky dotazníkového šetření, které proběhlo 1-2/2017: Vyhodnocení dotazníkového šetření 1    Vyhodnocení dotazníkového šetření 2


Informační leták MAP

 

Informační leták MAP

Národní institut pro další vzdělávání průběžně aktualizuje seznam otázek a odpovědí:
http://nidv.cz/cs/projekty/projekty-esf/srp/casto-kladene-otazky-k-map.ep/