• 16 DUB 12

  Doporučení MMR k novele zákona o ZVZ

  V souvislosti s účinností novely zákona o veřejných zakázkách od 1.dubna 2012 Ministerstvo zemědělství – Řídící orgán PRV a SZIF upozorňují na to, že na základě zákona č. 55/2012 Sb. došlo ke snížení finančních limitů pro veřejné zakázky a dalším změnám při zadávaní veřejných zakázek.

  Zejména upozorňujeme na zásadní změnu ve vymezení dotovaného zadavatele, kterým je nově každý subjekt zadávající veřejnou zakázku nejen na stavební práce, ale i na dodávky a služby, hrazenou z více než 50% z peněžních prostředků z veřejných zdrojů.

  Doporučení Ministerstva pro místní rozvoj k dalšímu postupu:

  Doporuceni MMR ke stažení

  Žadatelé, kteří mají zaregistrované projekty z Programu rozvoje venkova, si mohou vyzvednout po 23.4.2012 na příslušném RO SZIF aktuální publikaci: „Úplné znění zákona o veřejných zakázkách s komentářem k novele“, ve které jsou vyznačeny všechny změny platné od 1. 4. 2012.