Zde jsou zveřejněny všechny důležité výstupy projektu:

Strategický rámec MAP:

Strategický rámec MAP pro ORP Bruntal


Místní akční plán: schválená verze řídícím výborem MAP dne 31. 10. 2017

Hlavní dokument: MAP Bruntálsko 2017

Příloha č. 1: Příloha č. 1 Investiční priority

Příloha č. 2: Příloha č. 2 Akční plán aktivity