• 08 BŘE 17
  Dárcovský program Globus Lepší svět

  Dárcovský program Globus Lepší svět

  Společnost Globus ČR, k.s. v rámci své strategie společenské odpovědnosti dlouhodobě podporuje dobročinné projekty a aktivity. V roce 2017 podpoří regionální charitativní projekty v České republice v celkové výši 3 900 000 Kč. Principiálně hledá projekty v rozsahu 130 000,-Kč.
  V letošním roce se společnost zaměřuje na podporu komunitních projektů. Smyslem programu je též podpořit rozvoj a profesionalizaci neziskových organizací v regionech.
  Společnost Globus ČR, k.s. realizuje podporu regionů a komunit ve spolupráci s Fórem dárců, jakožto odborným partnerem.

  Příklady podporovaných projektů:
  • revitalizace veřejné zeleně, zahrad, zákoutí
  • návrhy a realizace naučných stezek, relaxačních a sportovních zastávek včetně obsahů pro pejsky a pejskaře
  • zvýšení bezpečnostních prvků silničního provozu a zkvalitnění veřejných bezbariérových přístupů
  • komunitní zahradnictví, úklidové akce, okrašlovací aktivity
  • obnova tradic, oživení zapomenutých míst a míst pamětí
  • aktivity na podporu cyklistiky a pěší chůze
  • uzpůsobení prvků veřejného prostoru životním cyklům
  • aktivity na podporu udržitelného turistického ruchu i na eliminaci negativních dopadů masového turistického ruchu
  • péče o vodní zdroje
  • pořádání kulturních, uměleckých, sportovních, vzdělávacích a komunitních akcí na podporu péče o krajinu a přírodního
  bohatství, ochrany flóry a fauny, prevence znečištění a ochrany místního dědictví a tradic
  • rekonstrukce a revitalizace drobných architektonických prvků, místních specifik a míst pamětí
  • pořádání kulturních, uměleckých, sportovních, popularizačních, vzdělávacích a komunitních akcí za účelem oživení veřejného
  prostoru
  • organizace soutěží a popularizačních aktivit ve vztahu k přírodnímu bohatství
  • návrhy a realizace naučných stezek, relaxačních a sportovních zastávek
  • aktivity na podporu rozvoje podnikání v regionu
  • pořádání komunitních setkání (kulturních, uměleckých, sportovních, popularizačních, vzdělávacích) za účelem posílení
  sousedských vztahů, budování důvěry, oživení veřejného prostoru, ochrany přírody, ochrany a rozvoje místních tradic
  a dědictví
  • pořádání dobročinných a fundraisingových setkání
  • podpora komunitního a mezigeneračního učení a předávání znalostí
  • rozvoj volnočasových aktivit pro různé věkové a zájmové skupiny ve vztahu k regionu a jeho specifikům
  • aktivity za účelem posílení cestovního ruchu s důrazem na místní specifika

  Veškeré informace zde: https://www.globus.cz/common/download/nas-svet/projekt_nas_svet.pdf

  Projekt možné přihlásit pak zde: https://www.globus.cz/o-globusu/spolecenska-odpovednost/lepsi-svet/prihlaste-svuj-projekt.html