• 08 BŘE 10

    Další informace k plánované výzvě

    Doplňujeme informace k plánované výzvě č. 02-2010, a to k Fichi č. 1 Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje, záměr a) zakládání a rozvoj mikropodniku. Informace se týká upřesnění oblastí podnikání, které je možné z dotace podpořit:

    Projekt v záměru a) se může týkat pouze činností zařazených do těchto sekcí Klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE):

    B 08 (Ostatní těžba a dobývání), C (Zpracovatelský průmysl), F (Stavebnictví), G (Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel s výjimkou oddílu 46 a třídy 45.31), S 95 (Opravy počítačů a výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost), S 96 (Poskytování ostatních osobních služeb)

    Podporované CZ NACE ke stažení