• 12 DUB 12

    Co bude financovat EU po roce 2014+

    Regionální Rada soudržnosti regionu Moravskoslezsko se ve svém speciálním čísle Apropó věnuje přípravě nového programovacího období po roce 2014, která již je v plném proudu. Obsahem čísla je například výčet priorit, které budou po roce 2014 podporovány, harmonogram příprav 2014+ a návrh rozdělování finančních prostředků na základě integrovaného přístupu.

    V novém programovacím období zavádí Evropská unie pro rozdělování finančních prostředků tři kategorie regionů (oproti původním čtyřem). Méně rozvinuté regiony (s HDP na hlavu nižším než je 75 % průměru EU), přechodné regiony (s HDP na hlavu vyšším než 75 %, ale nižším než 90 % průměru) a rozvinutější regiony (s HDP na hlavu vyšším než 90 % průměru EU). Drtivá většina prostředků by nadále měla putovat do zaostávajících zemí a regionů, ale přechodné regiony budou moci čerpat prostředky na investice do inovací, zvyšování energetické účinnosti, sociální soudržnosti a konkurenceschopnosti.

    Apropó ke stažení