• 23 ÚNO 16
  • 0
  Programy přeshraniční spolupráce a cestovní ruch

  Programy přeshraniční spolupráce a cestovní ruch

  Rozčarování nad zaměřením dotací pro aktuální nové dotační období vyvolává řadu otázek. Čím je toto hluboké rozčarování způsobeno? Je to hlavně tím, že evropské dotace jsou nastaveny jinak, než v předchozím období, že nebude možné realizovat většinu projektů, na které jsme byli zvyklí.   Například cestovní ruch Cestovní ruch není podporovanou prioritou EU, ale přesto

  Read more →
  • 10 BŘE 15
  • 0
  Pozvánka na jednání pracovní skupiny

  Pozvánka na jednání pracovní skupiny

  Dne 12. 3. 2015 ve 13 hodin na OÚ ve Starém Městě se uskuteční jednání pracovní skupiny nad přípravou strategie. Program:  Shrnutí minulého setkání – problémové okruhy Návrh nosných oblastí strategie Definice priorit k rozvoji oblasti, definice návrhů k řešení problémů Nástin dalších kroků Těšíme se na setkání. Pozvánka: Pozvánka_strategie_12.3

  Read more →
  • 10 ÚNO 15
  • 0

  Pozvánka na pracovní setkání

  Obec Moravskoslezský Kočov a MAS Hrubý Jeseník Vás zve na pracovní setkání k přípravě Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Hrubý Jeseník na období 2014 – 2020 (CLLD). Termín setkání:                12. 2. 2015 ve 13 hodin Místo setkání:                  OÚ Moravskoslezský Kočov, zasedací místnost starosty Hostitel:            

  Read more →
  • 09 ÚNO 15
  • 0
  Aktuality z NS MAS | NS MAS ČR

  Aktuality z NS MAS | NS MAS ČR

  Společná setkání a jednání Aktuální informace o nastavení komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD) se budou moci zástupci místních akčních skupin (MAS) dozvědět v úterý 3. března v Praze přímo od zástupců řídících orgánů jednotlivých OP. Pozvánka a přihláška na společnou akci NS MAS a ministerstva zemědělství budou zveřejněny na webu NS MAS v prvním únorovém týdnu. Z důvodu možného zájmu

  Read more →
  • 08 PRO 14
  • 0

  O prioritách regionu bude rozhodovat Regionální stálá konference

  V pátek 28. listopadu 2014 byla ustavena Regionální stálá konference Moravskoslezského kraje, která bude rozhodovat o prioritách regionu a koordinaci dotačních výzev. Regionální stálá konference (RSK) je regionální seskupení partnerů v oblasti místního a regionálního rozvoje. Pro území Moravskoslezského kraje má celkem 22 řádných členů, kterými jsou kromě zástupců kraje také zástupci měst a obcí,

  Read more →
  • 29 ČVC 14
  • 0

  Stále sbíráme projektové náměty pro období 2014–2020

  Na tomto odkaze stále můžete vyplňovat projektové záměry, které hodláte realizovat v období 2014–2020.

  Read more →
  • 29 SRP 13
  • 0

  Pozvánka na jednání členů MAS a členů pracovních skupin

  Dne 10. 9. 2013 v 15 hodin se v zasedací místnosti zastupitelstva Města Bruntál (přízemí MěÚ Bruntál) uskuteční jednání členské základny MAS a členů pracovních skupin vytvořených pro přípravu strategie 2014+. Předmětem jednání bude seznámení s novou koncepcí přípravy strategie a plánovaným postupem, který Vám představí nový zpracovatel strategie. Protože harmonogram přípravy je napnutý a

  Read more →
  • 05 KVĚ 13
  • 0

  Sběr projektových záměrů

  MAS Hrubý Jeseník v rámci přípravy Strategie 2014-2020 nachystala formulář projektového záměru pro sběr námětů na projekty. Jeho vyplněním získáme přehled o tom, jaké záměry plánujete pro období 2014 – 2020. S pomocí těchto základních informací budeme moci přesněji zpracovat podklady pro připravovanou Strategii a určit směr, kterým by se měla ubírat dotační politika v

  Read more →
  • 18 BŘE 13
  • 0

  Postup přípravy strategie

  Na období 2014–2020 bude MAS Hrubý Jeseník pro své území zpracovávat rozvojovou strategii zaměřenou na širší témata než ve stávajícím období. Předpokládá se totiž, že MAS budou moci čerpat finanční prostředky na realizaci strategie metodou Leader z více evropských fondů (Program rozvoje venkova, Evropský sociální fond, Evropská územní spolupráce, ..). Obsah strategie 1) Úvodní část

  Read more →
  • 07 LIS 12
  • 0

  Vyberte si vaše priority rozvoje území

  Zajímal by nás Váš názor na to, k jakým prioritám by měl být směřován rozvoj území MAS Hrubý Jeseník. Vyberte své priority pomocí vyplnění jednoduchého dotazníku, který naleznete na tomto odkaze. Děkujeme!

  Read more →
  • 07 LIS 12
  • 0

  Při zpracovávání nové strategie se zapojí i veřejnost

  Lidé, které zajímá rozvoj našeho regionu, se počátkem roku 2013 zapojí do tvorby nové strategie MAS Hrubý Jeseník. Jejich potřeby, názory a nápady se odrazí v obsahu strategie, jejích cílech a prioritách. Chcete se také zapojit? Ozvěte se nám. MAS Hrubý Jeseník započala práce na analytické části nové strategie rozvoje území, které spadá do její

  Read more →
  • 01 LIS 12
  • 0

  Prezentace z jednání starostů

  Dne 18.10.2012 proběhlo setkání zástupců Výboru MAS a starostů obcí k budoucnosti MAS a přípravě na nové programovací období. Přinášíme Vám prezentaci z tohoto jednání. Prezentace z jednání starostů ke stažení zde

  Read more →
  • 25 ŘÍJ 12
  • 0

  MAS Hrubý Jeseník je členem pracovní skupiny

  Jsme členy pracovní skupiny Vize a rozšíření, která vznikla při Národní síti místních akčních skupin České republiky, a která má za úkol podílet se na přípravě budoucího programovacího období. Úkolem skupiny je zejména pracovat na tvorbě Programu rozvoje venkova pro období 2014+ a na rozšiřování MAS ve venkovských oblastech ČR.

  Read more →
  • 03 SRP 12
  • 0

  Minulost pro budoucnost, hledáme kořeny

  Minulost je tím, co utváří současnost i budoucnost. Proto pohled ke kořenům není krok zpět, ale krokem do budoucna, inspirací pro nové výzvy. I tím se chceme řídit při zpracovávání nové strategie pro další období od roku 2014 do roku 2020. Po letošním ročníku Evropské ceny obnovy vesnice mezinárodní porota ocenila obce, které hledí kupředu,

  Read more →
  • 19 ÚNO 12
  • 0

  Aktualizace Integrovaného plánu rozvoje území

  Blíží se konec programovacího období (rok 2013) a my již plánujeme, jak to bude s naší MAS dál. Základním předpokladem je, abychom měli zpracovány všechny potřebné podklady, které jsou nutné pro další fungování MAS. Protože další činnost a rozvoj MAS, ale i obcí a měst, bude od roku 2014 závislé na existenci rozvojových strategií, přistupujeme

  Read more →

Archiv příspěvků