• 14 ČVC 16
    • 0
    Projekt Místní akční plán rozvoje vzdělávaní pro Bruntálsko byl odstartován

    Projekt Místní akční plán rozvoje vzdělávaní pro Bruntálsko byl odstartován

    MAS Hrubý Jeseník je realizátorem projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro Bruntálsko (zkráceně MAP pro Bruntálsko). Jedná se 19 měsíční projekt zaměřený na rozvoj kvalitního a společného vzdělávání dětí a žáků do 15 let. Zahrnuje oblasti včasné péče, předškolního a základního vzdělávání, zájmového a neformálního vzdělávání. Projekt je realizován na území správního obvodu ORP Bruntál.  Cílem projektu

    Read more →