• 01 ČVN 12
  • 0

  Dotační příležitosti – červen

  Opět přinášíme novinky z oblasti dotačních možností. Zpravodaj ke stažení

  Read more →
  • 01 ČVN 12
  • 0

  16. kolo příjmu žádostí z Programu rozvoje venkova

  Dne 24. května 2012 schválil ministr zemědělství Ing. Petr Bendl zpřesnění Pravidel pro opatření pro 16. kolo příjmu žádostí. Jedná se o opatření I.3.2 Zahájení činnosti mladých zemědělců a III.1.2 Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje. Současně bylo schváleno zpřesnění Obecných podmínek Pravidel pro žadatele. Příjem žádostí bude probíhat v termínu od 27. 6. do

  Read more →
  • 19 LED 12
  • 0

  Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností

  Ministerstvo kultury vyhlásilo program Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností pro rok 2012. Zájemci mohou podávat žádosti u příslušných obecních úřadů do 28. února. Cílem dotace je zachování a obnova nemovitých kulturních památek, které se nalézají mimo památkové rezervace a zóny a zároveň nejsou prohlášeny národními kulturními památkami. Tyto prostředky je možné

  Read more →
  • 06 LED 12
  • 0

  Výzva ROP – Subregionální centra – zaměření výzvy školství, volný čas, občanská vybavenost

  Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko vyhlásila VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI pro Prioritní osu: 3 Rozvoj měst, Oblast podpory: 3.2 Subregionální centra zaměření výzvy: Infrastruktura vzdělávání a volného času, občanská vybavenost. Více na: http://www.rr-moravskoslezsko.cz/modules/callsearch/?rewrite=modules/callsearch

  Read more →
  • 06 LED 12
  • 0

  Seminář MMR pro zájemce o dotace v cestovním ruchu

  Ministerstvo pro místní rozvoj pořádá seminář pro zájemce o dotaci z Národního programu podpory cestovního ruchu. Akce se uskuteční 17. ledna 2012 od 10:00 v budově Na Příkopě 3, Praha 1 v zasedací místnosti v 1. patře č. 111. Přihlášky se zasílají nejpozději do 14. 1. 2012 do 12.00 hodin. Program semináře 1) Prezentace Programu

  Read more →
  • 21 PRO 11
  • 0

  Harmonogram příjmu žádostí PRV na rok 2012

  Ministr zemědělství Petr Bendl schválil harmonogram příjmu žádostí o dotaci pro projektová opatření Programu rozvoje venkova pro rok 2012. JARNÍ KOLO: únor/březen 2012 I.1.1.2 Spolupráce při vývoji nových produktů, postupů a technologií (resp. inovací) v zemědělství (příjem žádostí březen), I.3.1 Další odborné vzdělávání a informační činnost (příjem žádostí proběhne samostatně již v únoru), I.1.4 Pozemkové

  Read more →
  • 20 PRO 11
  • 0

  MSK vyhlásil další programy

  Moravskoslezský kraj před koncem roku vyhlásil další dotační programy Dotační program Drobné vodohospodářské akce Mgr. Irena Klenková, tel. 595 622 560, irena.klenkova@kr-moravskoslezsky.cz,Ing. Lenka Heczková, tel. 595 622 683, lenka.heczkova@kr-moravskoslezsky.cz 27. 1. 2012 Finanční příspěvky na hospodaření v lesích v roce 2012 z rozpočtu Moravskoslezského kraje Ing. Anna Bulová, tel.: 595 622 566, e-mail: anna.bulova@kr-moravskoslezsky.czIng. Bc. David Mlčoch, tel.: 595 622 265, e-mail:david.mlcoch@kr-moravskoslezsky.cz 30. 12. 2012 Dotační program poskytování příspěvků na podporu včelařství v Moravskoslezském kraji pro

  Read more →
  • 01 PRO 11
  • 0

  MMR vyhlásilo: Podpora obnovy a rozvoje venkova

  Cílem podprogramu je formou dotace podpořit obnovu a rozvoj venkovských obcí. Podprogram předpokládá participaci obyvatel venkova, občanských spolků a sdružení při obnově jejich obce v souladu s místními tradicemi. Příjemci podpory jsou vymezeni a specifikováni pro každý z pěti dotačních titulů zvlášť. Obecně se však jedná o obce či svazky obcí. Dotační titul č. 1

  Read more →
  • 22 LIS 11
  • 0

  Dotační program Podpora bydlení

  Ministerstvo pro místní rozvoj ČR vyhlásilo dne 15. listopadu 2011 výzvu na předkládání žádostí o dotaci do programu Podpora bydlení. V celkem čtyřech podprogramech je připraveno půl miliardy korun. Ministerstvo také pro zájemce připravilo dva semináře, které pomohou při přípravě žádosti. Ministerstvo uspořádá dvojici seminářů v Olomouci (5. prosince) a v Praze (13. prosince) pro zájemce

  Read more →
  • 09 LIS 11
  • 0

  Moravskoslezský kraj vyhlásil dotační programy na příští rok

  Moravskoslezský kraj na svých stránkách zveřejnil informace k vyhlášeným výzvám týkajícím se oblasti památek, kultury, sportu a volnočasových aktivit. Informace naleznete zde

  Read more →
  • 09 LIS 11
  • 0

  Výzva: Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví

  Projekty by se měly týkat objektů či souborů, které jsou národními kulturními památkami nebo jsou zapsány na seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO, případně se nacházejí na seznamu kandidátů na zápis. KDY PODAT ŽÁDOST? Žádost je možné podávat do 30. prosince 2011. KDO MŮŽE BÝT ŽADATELEM O DOTACI? O dotaci mohou žádat organizační složky

  Read more →
  • 15 KVĚ 11
  • 0

  13. kolo přijmu žádostí z Programu rozvoje venkova

  Dne 13. května 2011 schválil ministr zemědělství Ing. Ivan Fuksa zpřesnění Pravidel pro opatření pro 13. kolo příjmu žádostí. Ve 13. kole příjmu žádostí budou rozděleny přibližně 3 mld. Kč na projekty modernizace zemědělských podniků, potravinářské projekty, diverzifikaci nezemědělských činností, podporu cestovního ruchu, obnovu po kalamitách v lesích, projekty vzdělávání a poradenství či na metodu

  Read more →
  • 06 PRO 10
  • 0

  Nový plán výzev do Programu rozvoje venkova

  Monitorovací výbor Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EAFRD), který řídí Program rozvoje venkova (PRV), rozhodl na svém jednání 11. listopadu mj. o harmonogramu výzev na rok 2011. Tento harmonogram je jiný oproti minulým letům. Jarní kolo příjmu žádostí – únor/březen 2011 (12. kolo PRV) I.1.1.3 Založení porostů rychle rostoucích dřevin pro energetické využití I.3.2

  Read more →

Archiv příspěvků