• 27 BŘE 18
  • 0
  Pozastavení příjmu žádosti do grantového programu MAS

  Pozastavení příjmu žádosti do grantového programu MAS

  Vzhledem k překročení alokace v grantovém programu MAS (celkem 33 000,- Kč) je v současné době pozastaven příjem žádostí do tohoto programu. Nový příjem žádostí předpokládáme v druhé poloviny tohoto roku. Děkujeme za pochopení.

  Read more →
  • 27 BŘE 18
  • 0
  Vyhlášena výzva OP ZAM – Rozvoj sociálního podnikání

  Vyhlášena výzva OP ZAM – Rozvoj sociálního podnikání

  V pondělí 26. 3. 2018 byla otevřena výzva v rámci OP Zaměstnanost s názvem Rozvoj sociálního podnikání I. Jedná se o neinvestiční výzvu resp. investice nesmí překročit 50 % celkových způsobilých výdajů v projektu. Výzva je zaměřena především na rozvoj nového sociálního podnikání, popř. rpozšíření stávajícího podnikání o novou činnost. Způsobilými výdaji jsou mzdy např.

  Read more →
  • 12 BŘE 18
  • 0
  Výběrové řízení na manažera MAS Hrubý Jeseník

  Výběrové řízení na manažera MAS Hrubý Jeseník

    MAS Hrubý Jeseník vyhlašuje výběrové řízení na pozici – manažer MAS. Veškeré informace jsou zveřejněny v následující příloze: Výběrové řízení manažer – požadavky

  Read more →
  • 06 BŘE 18
  • 0
  Pozvánka na seminář k výzvě IROP

  Pozvánka na seminář k výzvě IROP

  MAS Hrubý Jeseník pořádá pro všechny možné žadatele ve výzvě IROP Zatraktivnění kulturního dědictví v regionu. Více informací v přiložené pozvánce. Pozvánka

  Read more →
  • 02 BŘE 18
  • 0
  Výzva PRV pro zemědělce, podnikatele a zpracovatele zem. produktů

  Výzva PRV pro zemědělce, podnikatele a zpracovatele zem. produktů

  MAS Hrubý Jeseník vyhlásila výzvu v rámci Programu rozvoje venkova na zem. infrastrukturu včetně pořízení strojů, na zpracování zem. produktů a na vybrané odvětví nezemědělského podnikání. Výzva včetně všech příloh je uvedena zde: Výzva PRV – MAS Hrubý Jeseník S dotazy se obracejte přímo na kancelář MAS , e-mail: mashj@seznam.cz, nebo na tel: 605 476 656

  Read more →
  • 01 ÚNO 18
  • 0
  Grantový program pro rok 2018

  Grantový program pro rok 2018

  MAS po úspěšném 1. ročníku grantů za rok 2017, vyhlásila 2. výzvu k předkládání grantových žádostí. Maximální možná výše grantu je 3 000,- Kč. Veškeré informace naleznete http://mashj.cz/minigranty-mas/

  Read more →
  • 25 LED 18
  • 0
  Současný stav výzev MAS

  Současný stav výzev MAS

  S ohledem na množící se dotazy týkající se spuštění dávno avizovaných výzev uvádíme současný stav. S ohledem na neuspokojivou personální kapacitu MAS, dochází ke zpoždění vyhlášení výzev oproti původnímu stavu, čímž se všem potenciálním žadatelům omlouváme. Výzvy IROP: Připraveny jsou výzvy na sociální podnikání, infrastrukturu ZŠ, připravuje se výzva pro hasičské jednotky. Aby byly některé

  Read more →
  • 08 PRO 17
  • 0
  1. výzva IROP – Zatraktivnění kulturního dědictví

  1. výzva IROP – Zatraktivnění kulturního dědictví

    MAS Hrubý Jeseník vyhlašuje 18. 12. 2017 první výzvu z Integrovaného operačního programu (IROP) na rekonstrukci, zpřístupnění a zabezpečení  národních kulturních památek, dále na vybudování či rekonstrukci návštěvnických expozic, které jsou součástí dané památky. Konec příjmů žádostí bude 31. 3. 2018 Výzva včetně všech relevantních dokumentů je zveřejněna na těchto stránkách: Aktuální výzvy IROP

  Read more →
  • 05 PRO 17
  • 0
  Seminář pro žadatele ve výzvě Prorodinná opatření II.

  Seminář pro žadatele ve výzvě Prorodinná opatření II.

  Seminář pro žadatele ve vyhlášené výzvě MAS Hrubý Jeseník – Prorodinná opatření II v rámci OP Zaměstnanost proběhne ve středu 20. 12. 2017 od 15 hodin. Pozvánka je zde: Pozvánka – Prorodinná opatření II

  Read more →
  • 24 ŘÍJ 17
  • 0
  POZOR ZMĚNA: AKTUÁLNÍ VÝZVY OPZ

  POZOR ZMĚNA: AKTUÁLNÍ VÝZVY OPZ

  Aktuálně je vyhlášena výzva: Prorodinná opatření II. Datum vyhlášení: 13. 11. 2017 Datum ukončení příjmů žádostí: 14. 1. 2018 ve 12:00 Text výzvy: Prorodinná opatření II. Přílohy k výzvě: Stanovy MAS Hrubý Jeseník, z.s. Způsob hodnocení projektů Jednací řád Podporované aktivity Etický kodex Všechny informace se nacházejí v příslušné záložce Další doporučené dokumenty: Prezentace ze semináře pro

  Read more →
  • 13 ŘÍJ 17
  • 0
  Zasedání řídícího výboru MAP

  Zasedání řídícího výboru MAP

  Srdečně zveme všechny členy i nečleny Řídícího výboru MAP na jeho setkání, které proběhne dne 31. 10. 2017 ve 13:00 na Městském úřadě v Bruntále (síň zastupitelstva vlevo od vrátnice). Pokud nejste členy výboru a chcete se zúčastnit tohoto setkání kontaktujte nás. Pozvánka 31.10. 2017

  Read more →
  • 06 ŘÍJ 17
  • 0
  Zveřejněna pracovní verze Místního akčního plánu vzdělávání

  Zveřejněna pracovní verze Místního akčního plánu vzdělávání

  Dne 5. 10. 2017 byla zveřejněna pracovní verze Místní akčního plánu. Dokument se skládá z analytické části mapující školství v SO ORP Bruntál, Strategické části – Strategický rámec, Implementační část. Přílohou je Akční plán aktivit – jednotlivé aktivity dle jednotlivých let, Investiční priority – investiční akce škol a dalších zařízení, důležitá příloha pro žádosti v

  Read more →
  • 15 ZÁŘ 17
  • 0
  Stav hodnocení projektů ve výzvách OP Zaměstnanost

  Stav hodnocení projektů ve výzvách OP Zaměstnanost

  Dne 14. 9. 2017 se uskutečnilo jednání Výboru MAS Hrubý Jeseník, kde tento rozhodovací orgán hlasoval o podpoře projektů vybraných Výběrovou komisí MAS Hrubý Jeseník. Z důvodů alokace 8 000 000,- Kč a překročení rozpočtu v součtu obou předložených projektů, byl vybrán k financování projekt s nejvyšším počtem bodů, druhý projekt, je v zásobníku projektů.

  Read more →
  • 12 ZÁŘ 17
  • 0
  Plánované výzvy MAS Hrubý Jeseník

  Plánované výzvy MAS Hrubý Jeseník

  VÝZVY IROP MAS Hrubý Jeseník připravuje výzvy z opatření IROP, konkrétně kulturní dědictví, sociální podnikání, Infrastruktura pro základní školství, pro zájmové a neformální vzdělávání a úpravy stanic jednotek požární ochrany II. a II. stupně.  Na stránkách věnující se výzvám IROP je zveřejněna prezentace ke všem opatřením specifického cíle IROP 4.1. Pro důkladnou přípravu je potřebné

  Read more →
  • 03 SRP 17
  • 0
  Šance pro mladé absolventy bez zaměstnání

  Šance pro mladé absolventy bez zaměstnání

  Read more →
  • 26 ČVC 17
  • 0
  Aktivity spolupráce v MAP pro vzdělanější region – 2. kolo

  Aktivity spolupráce v MAP pro vzdělanější region – 2. kolo

  Ve středu 26. 7. 2017 bylo vyhlášeno druhé kolo pilotního programu pro ověření spolupráce a partnerství ve vzdělávání a péči od děti do 15 let v rámci projektu MAP pro Bruntálsko. Na rozdíl od předchozí výzvy, je v nové alokováno 210 000,- Kč, min. výše dotace je 5 000,- Kč, max. 30 000,- Kč. Žádosti

  Read more →
  • 19 ČVC 17
  • 0
  Půjčte si stánek od MASky

  Půjčte si stánek od MASky

  MAS Hrubý Jeseník zakoupila 3 prodejní kovové robustní stánky, které nyní nabízí místní prodejcům za účelem podpory místní produkce a zviditelnění místní výrobců na českém trhu k zapůjčení. Cena půjčení jednoho stánku za 1 den je 100,- Kč pro členy MAS, 300,- Kč pro ostatní zájemce, každý zároveň při podpisu smlouvy musí zaplatit 500,- Kč

  Read more →
  • 12 ČVN 17
  • 0
  Aktivity spolupráce v MAP pro vzdělanější region

  Aktivity spolupráce v MAP pro vzdělanější region

  MAS Hrubý Jeseník vyhlašuje pilotní program k ověření MAPů, jehož hlavním cílem je podpořit spolupráci mezi všemi aktéry v území, kteří se zabývají vzděláváním či péči o děti a mládež do 15 let. Budou podporovány malé projekty spolupráce mezi školami, spolky, obcemi typu sportovní a vzdělávací olympiády (nezařazené v systému MŠMT), obecní dětské dny, spolupráce

  Read more →
  • 26 KVĚ 17
  • 0
  Valná hromada MAS Hrubý Jeseník

  Valná hromada MAS Hrubý Jeseník

  Valná hromada spolku Místní akční skupina Hrubý Jeseník se uskuteční ve středu 14. června ve velké zasedací síní Městského úřadu v Bruntále. Prezentace začne ve 13:30 hodin tak, aby začátek, případně náhradní valná hromada,  byl do 14:15 hodin. Samotné jednání by podle předpokladu mělo skončit do 16:15 hodin. Členové, kteří se nebudou moci účastnit valné hromady,

  Read more →
  • 19 KVĚ 17
  • 0
  Granty MAS Hrubý Jeseník

  Granty MAS Hrubý Jeseník

  MAS Hrubý Jeseník vyhlásila grantový program pro subjekty působící na území MAS Hrubý Jeseník. Max. výše dotace je 2 000,- Kč na žadatele/za rok. Veškeré informace naleznete v přiloženém dokumentu: Grantová směrnice MAS – podmínky

  Read more →

Archiv příspěvků