• 03 SRP 16
  • 0
  Nové výzvy na odpadové hospodářství

  Nové výzvy na odpadové hospodářství

  Dotace z Operačního programu Životní prostředí podpoří projekty, které pomohou předcházet vzniku biologicky rozložitelných odpadů prostřednictvím domácích kompostérů. Více než 1,8 miliardy korun je určeno na výstavbu a modernizaci zařízení pro sběr, třídění, úpravu a další nakládání s odpady. Dotace půjdou i na výstavbu, modernizaci, nebo dovybavení bioplynových stanic.  O dotaci mohou požádat zejména kraje,

  Read more →
  • 01 SRP 16
  • 0
  Ministerstvo zemědělství vyhlašuje 3. kolo příjmu žádostí

  Ministerstvo zemědělství vyhlašuje 3. kolo příjmu žádostí

  V rámci 3. kola budou podpořeny investice do zemědělských, lesnických i potravinářských podniků, na inovace a na projekty spolupráce za více než 4,5 miliardy korun. Ministerstvo zemědělství vyhlašuje 3. kolo příjmu žádostí na operace: 4.1.1 Investice do zemědělských podniků, 4.2.1 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů, 4.3.2 Lesnická infrastruktura, 8.6.1 Technika a technologie pro

  Read more →
  • 24 ČVN 16
  • 0
  Vyhlášena výzva na šablony pro MŠ a ZŠ

  Vyhlášena výzva na šablony pro MŠ a ZŠ

  MŠMT vyhlásilo Výzvu č. 02_16_022 a č. 02_16_023 PODPORA ŠKOL FORMOU PROJEKTŮ ZJEDNODUŠENÉHO VYKAZOVÁNÍ – ŠABLONY PRO MŠ A ZŠ I., MŠMT ČR Veškeré potřebné dokumenty jsou zde: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyzvy-c-02-16-022-a-c-02-16-023-podpora-skol-formou-projektu Úkolem MAS pro nadcházející období jsou metodická pomoc ZŠ a MŠ s výběrem vhodných šablon, školení pro žadatele a příjemce ZŠ a MŠ, konzultační činnost při realizaci

  Read more →
  • 21 ČVN 16
  • 0
  Cyklistický závod Victoria Glucholazy na PVE Dlouhé Stráně

  Cyklistický závod Victoria Glucholazy na PVE Dlouhé Stráně

  Cyklistický klub Victoria Glucholazy vás zve na cyklistický závod na Přečerpávací vodní elektrárnu Dlouhé stráně, který se uskuteční dne 2. 7. 2016. Bližší informace v přiloženém letáku nebo na stránkách www.victoria-glucholazy.pl  

  Read more →
  • 13 ČVN 16
  • 0
  VÝZVY IROP NA SOCIÁLNÍ BYDLENÍ A IZS

  VÝZVY IROP NA SOCIÁLNÍ BYDLENÍ A IZS

  Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo výzvu na podporu integrovaného záchranného systému (IZS), jedná se zejména na  výstavby, stavební úpravy, úpravy vnějších prostor a pořízení vybavení stanice základní složky  IZS za účelem zvýšení odolnosti stanice vůči účinkům mimořádné události tak, aby mohly plnit své úkoly v podmínkách mimořádné události a byly zajištěny podmínky pro rychlý výjezd složek IZS

  Read more →
  • 13 ČVN 16
  • 0
  Kulturní a společenské akce v regionu v červnu 2016

  Kulturní a společenské akce v regionu v červnu 2016

    Zveřejňujeme pozvánky na některé kulturní a společenské akce, které se uskuteční v nejbližším období. V Galerii v kapli na Jesenické ulici 43 v Bruntále proběhne v úterý 14. 6. hudební vystoupení souboru Petrin – Hudební variace, ve čtvrtek 16. 6. bude zahájení výstavy Jany Syslové pod názvem Barvy života, a následně v pátek 17.

  Read more →
  • 01 ČVN 16
  • 0
  Prezentace projektu Jedeme všichni

  Prezentace projektu Jedeme všichni

  V rámci udržitelnosti projektu Jedeme všichni proběhnou v nadcházejících dnech dvě akce na podporu a představení výhod elektrocyklistiky. Nejprve tuto sobotu, to jest 4. 6. , bude při příležitosti konání cyklistického závodu HEAD BIKE MARATON Slezská Harta, umístěn náš stánek s cyklo-trenažérem u startu na Nerudově ulici v Horním Benešově. Zájemci se zde dozví informace

  Read more →
  • 26 KVĚ 16
  • 0
  VÝZVY IROP PRO STŘEDNÍ A VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY

  VÝZVY IROP PRO STŘEDNÍ A VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY

  Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlašuje další dvě výzvy Integrovaného regionálního operačního programu z oblasti vzdělávání, nyní pro střední a vyšší odborné školy. Na jejich podporu je připraveno více než 1,5 mld. korun. Peníze půjdou hlavně do infrastruktury. Obě výzvy se zaměřují na vytvoření podmínek pro zlepšení kvality vzdělávání na středních a vyšších odborných školách v

  Read more →
  • 26 KVĚ 16
  • 0
  MAS Moravskoslezského kraje se představují

  MAS Moravskoslezského kraje se představují

  Místní akční skupiny Moravskoslezského kraje, Ministerstvo zemědělství a Státní zemědělský intervenční fond si Vás v rámci aktivit Celostátní sítě pro venkov dovolují srdečně pozvat na akci „MAS Moravskoslezského kraje se představují“. Akce se bude konat dne: dne 9. června od 10.00 hodin v Karlově Studánce Pozvánka a program: Pozvanka_MAS_se_predstavuji_final  

  Read more →
  • 19 KVĚ 16
  • 0
  Připravované výzvy

  Připravované výzvy

  Nadace ČEZ Oranžové schody Příjem žádostí od 1.7.2016 do 31.7.2016 Podporované aktivity: podpora bezbariérového přístupu pro žáky, studenty a pedagogy na školách – nákup zařízení a stavební úpravy, které pomohou překonat nebo odstranit architektonické bariéry ( výtahy, nájezdové rampy, schodolezy, plošiny, naváděcí systémy,..) Typy příjemců: ZŠ a SŠ v ČR Výše příspěvku: 400 000 Kč

  Read more →
  • 04 KVĚ 16
  • 0
  PROGRAM NA PODPORU ČESKO – SLOVENSKÉHO PŘÍHRANIČÍ OTEVÍRÁ BRÁNY ŽADATELŮM

  PROGRAM NA PODPORU ČESKO – SLOVENSKÉHO PŘÍHRANIČÍ OTEVÍRÁ BRÁNY ŽADATELŮM

  Ochrana životního prostředí, společné vzdělávací akce či spolupráce mezi občany. Na tyto a podobné aktivity vyhlásilo Ministerstvo pro místní rozvoj ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství a rozvoje venkova Slovenské republiky výzvy k předkládání žádostí o podporu na projekty přeshraniční spolupráce v programu INTERREG V-A Slovenská republika – Česká republika. K dispozici na celé programové období

  Read more →
  • 15 DUB 16
  • 0
  Výzva Fond malých projektů

  Výzva Fond malých projektů

  Euroregion Praděd vyhlásil výzvu pro mikroprojekty v rámci Fondu Programu Interreg V-A, česko-polské spolupráce. Chtěli bychom vás seznámit se základními informacemi a nabízíme pomoc s projekty. Zájemci, kontaktujte prosím Bc. Ivanu Metelkovou: 739 202 539. Výzva je vhodná jak pro obce, tak pro neziskové organizace, školy apod. Výzva je také vhodná pro různé aktivity dobrovolných svazků obcí

  Read more →
  • 11 DUB 16
  • 0
  Zveřejnění Pravidel pro žadatele MAS do Programu rozvoje venkova

  Zveřejnění Pravidel pro žadatele MAS do Programu rozvoje venkova

  Na stránce Výzvy/Výzvy MAS/Program rozvoje venkova byla zveřejněna nová Pravidla pro žadatele, kteří chtějí přes MAS podat žádost o dotaci. Postupně zde budou také zveřejňovány všechny další dokumenty pro žadatele. Díky zveřejnění Pravidel jsme také již schopni poskytovat všem žadatelům konzultace k připravovaným projektům. Výzva na MAS se předpokládá letos na podzim (říjen-listopad) nebo až

  Read more →
  • 08 DUB 16
  • 0
  VÝZVA NA KRAJINU A NA JEJÍ SCHOPNOST ZADRŽOVAT VODU

  VÝZVA NA KRAJINU A NA JEJÍ SCHOPNOST ZADRŽOVAT VODU

  Naše krajina ztrácí svou přirozenou schopnost zadržovat vodu, a proto stoupá riziko každoročních povodní na jedné straně a období sucha v letních měsících na straně druhé. V době narůstajících extrémů počasí a možných klimatických změn nabývá zadržování vody v krajině na významu. Loňský extrémní úbytek vody v ČR jen potvrdil, že vodní zdroje musíme důsledně

  Read more →
  • 24 BŘE 16
  • 0
  Seminář: Ochrana půdy, pozemkové úpravy, finanční nástroje

  Seminář: Ochrana půdy, pozemkové úpravy, finanční nástroje

  POZVÁNKA na seminář „Ochrana půdy, pozemkové úpravy, finanční nástroje“ pořádaný 1. místopředsedou Senátu Parlamentu ČR panem Přemyslem Sobotkou ve spolupráci se Stálou komisí Senátu pro rozvoj venkova, Spolkem pro obnovu venkova ČR a Státním pozemkovým úřadem. Seminář se uskuteční v úterý 5. dubna 2016 od 9:00 v Jednacím sále Senátu (příchod přes recepci A od

  Read more →
  • 23 BŘE 16
  • 0
  Zemědělci, zpracovatelé a lesní hospodáři získají investiční i provozní úvěry

  Zemědělci, zpracovatelé a lesní hospodáři získají investiční i provozní úvěry

  Zemědělci, zpracovatelé a lesní hospodáři si budou moci půjčovat částky v řádu statisíců či milionů korun na investice do strojů i samotný provoz svého podnikání. Vláda schválila návrh ministra zemědělství, který stanovuje nové úvěrové programy Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu (PGRLF). Možnost čerpat investiční nebo provozní úvěr od PGRLF získávají podnikatelé, kteří se

  Read more →
  • 18 BŘE 16
  • 0
  LeaderFEST 2016 JESENÍKY aneb setkání Leaderů evropských zemí

  LeaderFEST 2016 JESENÍKY aneb setkání Leaderů evropských zemí

  Přijeďte si vychutnat a zažít jedinečnou atmosféru venkova do malebných lázní Karlova Studánka pod vrcholy Jeseníků. LeaderFEST 2016 JESENÍKY nabídne nejen to nejlepší z venkovské gastronomie, ale řadu kulturních vystoupení, ukázky tradic a původních řemesel z našeho venkova. Také vám ukážeme, že venkov dnes dokáže nabízet svým obyvatelům řadu moderních věcí. Nevěříte? Tak přijďte 9. června do Karlové

  Read more →
  • 10 BŘE 16
  • 0

  Systém MS2014: střídavě oblačno, dlouhodobá předpověď nejasná

  Článek fa eNovation, : Oproti loňskému červnu, kdy jsme o MS2014+ psali naposledy, se změnilo mnohé. Trochu se sice vyjasnilo, ale fungování systému je od dokonalosti stejně daleko jako dlouhodobá předpověď počasí. „Mezi půl osmou a devátou večer mi přišlo 81 SMS zpráv a emailů. Pak jsem si nastavení alertů ze systému MS2014+ raději vypnul,“ vypráví projektový

  Read more →
  • 09 BŘE 16
  • 0
  Možnosti pro zemědělce v OPZ

  Možnosti pro zemědělce v OPZ

  Přehled možností pro zemědělce a zemědělské organizace v rámci Operačního programu zaměstnanost 2014 – 2020 (OPZ) a dalších aktivit Ministerstva práce a sociálních věcí. Vzhledem k tomu, že v novém programovém období 2014 – 2020 jsou fondy a tím i agenda ministerstev mnohem více provázané, Ministerstvo zemědělství ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí

  Read more →
  • 01 BŘE 16
  • 0
  Skleníky ve městě

  Skleníky ve městě

  Žijete ve městě, ale rádi byste si pěstovali vlastní zeleninu v biokvalitě? To je nyní možné díky novému typu městského skleníku, který funguje na bázi hydroponie (pěstování rostlin bez půdy v živném roztoku) a aquakultury (chov vodních živočichů). Městské skleníky využívají udržitelný způsob hospodaření postavený na symbióze vodních živočichů a rostlin, tzv. aquaponiku. Ryby v

  Read more →

Archiv příspěvků