• 03 SRP 17
  • 0
  Šance pro mladé absolventy bez zaměstnání

  Šance pro mladé absolventy bez zaměstnání

  Read more →
  • 26 ČVC 17
  • 0
  Aktivity spolupráce v MAP pro vzdělanější region – 2. kolo

  Aktivity spolupráce v MAP pro vzdělanější region – 2. kolo

  Ve středu 26. 7. 2017 bylo vyhlášeno druhé kolo pilotního programu pro ověření spolupráce a partnerství ve vzdělávání a péči od děti do 15 let v rámci projektu MAP pro Bruntálsko. Na rozdíl od předchozí výzvy, je v nové alokováno 210 000,- Kč, min. výše dotace je 5 000,- Kč, max. 30 000,- Kč. Žádosti

  Read more →
  • 19 ČVC 17
  • 0
  Půjčte si stánek od MASky

  Půjčte si stánek od MASky

  MAS Hrubý Jeseník zakoupila 3 prodejní kovové robustní stánky, které nyní nabízí místní prodejcům za účelem podpory místní produkce a zviditelnění místní výrobců na českém trhu k zapůjčení. Cena půjčení jednoho stánku za 1 den je 100,- Kč pro členy MAS, 300,- Kč pro ostatní zájemce, každý zároveň při podpisu smlouvy musí zaplatit 500,- Kč

  Read more →
  • 12 ČVN 17
  • 0
  Aktivity spolupráce v MAP pro vzdělanější region

  Aktivity spolupráce v MAP pro vzdělanější region

  MAS Hrubý Jeseník vyhlašuje pilotní program k ověření MAPů, jehož hlavním cílem je podpořit spolupráci mezi všemi aktéry v území, kteří se zabývají vzděláváním či péči o děti a mládež do 15 let. Budou podporovány malé projekty spolupráce mezi školami, spolky, obcemi typu sportovní a vzdělávací olympiády (nezařazené v systému MŠMT), obecní dětské dny, spolupráce

  Read more →
  • 26 KVĚ 17
  • 0
  Valná hromada MAS Hrubý Jeseník

  Valná hromada MAS Hrubý Jeseník

  Valná hromada spolku Místní akční skupina Hrubý Jeseník se uskuteční ve středu 14. června ve velké zasedací síní Městského úřadu v Bruntále. Prezentace začne ve 13:30 hodin tak, aby začátek, případně náhradní valná hromada,  byl do 14:15 hodin. Samotné jednání by podle předpokladu mělo skončit do 16:15 hodin. Členové, kteří se nebudou moci účastnit valné hromady,

  Read more →
  • 19 KVĚ 17
  • 0
  Granty MAS Hrubý Jeseník

  Granty MAS Hrubý Jeseník

  MAS Hrubý Jeseník vyhlásila grantový program pro subjekty působící na území MAS Hrubý Jeseník. Max. výše dotace je 2 000,- Kč na žadatele/za rok. Veškeré informace naleznete v přiloženém dokumentu: Grantová směrnice MAS – podmínky

  Read more →
  • 15 KVĚ 17
  • 0
  Seminář pro žadatele OP Zaměstnanost

  Seminář pro žadatele OP Zaměstnanost

  Pro všechny potenciální žadatele v obou vyhlášených výzvách z OP Zaměstnanost (Prorodinná opatření a Zvýšení zaměstnatelnosti osob budou uspořádány dva semináře. Pro výzvu Zvýšení zaměstnatelnosti osob I. proběhne seminář 29. 5. 2017 v kanceláři MAS od 13:00. Pro výzvu Prorodinná opatření I. proběhne seminář 29. 5. 2017 v kanceláři MAS od 15:00. Prosíme všechny zájemce,

  Read more →
  • 09 KVĚ 17
  • 0
  Vyhlášení výzev MAS z OP Zaměstnanost

  Vyhlášení výzev MAS z OP Zaměstnanost

  MAS Hrubý Jeseník z.s. vyhlásila dne 10. 5. 2017 výzvy na Zvýšení zaměstnatelnosti a prorodinná opatření. Příjem žádosti bude ukončen 12. 6. 2017 ve 12 hodin. Veškeré informace včetně výzev samotných jsou dispozici zde: http://mashj.cz/op-zamestnanost/ Všechny žádosti se podávají přes monitorovací systém MSEU 2014+: https://mseu.mssf.cz/    

  Read more →
  • 31 BŘE 17
  • 0
  Výzva k předkládání žádostí o udělení certifikátu Jeseníky – originální produkt

  Výzva k předkládání žádostí o udělení certifikátu Jeseníky – originální produkt

  MAS Horní Pomoraví, jakožto koordinátor značky Jeseníky – regionální produkt vyhlašuje výzvu k předkládání žádosti o udělení certifikátu pro výrobky, služby a zážitky. Výzvy pro výrobky budou uzavřeny 21.4.2017, pro služby a zážitky 28.4.2017 Veškeré informace včetně pravidel výzev naleznete na stránkách MAS Horní Pomoraví http://www.hornipomoravi.eu/index.php?id=zobraz_clanky_cele.php&cislo_id=29&clanek_id=414

  Read more →
  • 16 BŘE 17
  • 0
  Investice pro hasiče

  Investice pro hasiče

    Hasičský záchranný sbor vyhlásil dotační titul Dotace pro jednotky SDH obcí pro rok 2018. Program obsahuje dva podprogramy: Podprogram 1 – pořízení nebo rekonstrukce cisternové automobilové stříkačky „CAS“ A) Pořízení nové CAS do vybavení jednotky požární ochrany: B) technické zhodnocení rekonstrukcí CAS 32 – T 815 ve vybavení jednotky požární ochrany, pokud je zařazena

  Read more →
  • 08 BŘE 17
  • 0
  Výzva MAS se blíží!

  Výzva MAS se blíží!

  MAS Hrubý Jeseník, z.s. připravuje vyhlášení dvou výzev z OP Zaměstnanost zaměřených na podporu zaměstnanosti a prorodiných opatření. Předpokládaný termín vyhlášení výzev je 17. 4. 2016 s tím, že příjem žádostí bude ukončen 20. 5. 2017 Informace k výzvě včetně výzev samotných a veškerých potřebných dokumentů je na tomto odkazu: OP Zaměstnanost Stručné informace k

  Read more →
  • 08 BŘE 17
  • 0
  Dárcovský program Globus Lepší svět

  Dárcovský program Globus Lepší svět

  Společnost Globus ČR, k.s. v rámci své strategie společenské odpovědnosti dlouhodobě podporuje dobročinné projekty a aktivity. V roce 2017 podpoří regionální charitativní projekty v České republice v celkové výši 3 900 000 Kč. Principiálně hledá projekty v rozsahu 130 000,-Kč. V letošním roce se společnost zaměřuje na podporu komunitních projektů. Smyslem programu je též podpořit rozvoj a

  Read more →
  • 24 ÚNO 17
  • 0
  4. kolo příjmu žádostí Programu rozvoje venkova 2014-2020

  4. kolo příjmu žádostí Programu rozvoje venkova 2014-2020

  Vážení potencionální žadatelé 4. kola PRV, rádi bychom vám připomněli, že se blíží 4. kolo příjmu projektových opatření Programu rozvoje venkova. V rámci tohoto kola budeme přijímat žádosti pro následující operace: Operace Alokace (Kč) 1.1.1 Vzdělávací akce 30 500 000 1.2.1 Informační akce 18 500 000 4.3.2 Lesnická infrastruktura 81 171 000 6.1.1 Zahájení činnosti

  Read more →
  • 16 ÚNO 17
  • 0
  Nahá vesnice – projekt, který umožňuje obcím a malým městům svépomocnou rekultivaci dílčích částí veřejných prostor

  Nahá vesnice – projekt, který umožňuje obcím a malým městům svépomocnou rekultivaci dílčích částí veřejných prostor

  Projekt, který pomáhá oživit malou vesnickou architekturu, je určen především pro malé obce a města, které svým rozpočtem, ve většině případů, na obnovu venkovského prostoru nedosahují. Projekt Nahá vesnice je pro letošní rok omezen pouze na 30 projektů, z čehož rozhoduje pořadí přihlášení. Do projektu je možné se přihlásit do 31. 3. 2017 Projekt je

  Read more →
  • 16 ÚNO 17
  • 0
  SEMINÁŘE NA PODPORU ZAHÁJENÍ ZEMĚDĚLSKÉ ČINNOSTI

  SEMINÁŘE NA PODPORU ZAHÁJENÍ ZEMĚDĚLSKÉ ČINNOSTI

  V rámci projektu Programu rozvoje venkova (PRV) 16/002/01110/120/000061 je připraveno 10 seminářů po celé České republice pod vedením lektorů, kteří se osobně podíleli na tvorbě Pravidel poskytnutí dotace předešlého i následujícího kola pro dotační program Zahájení činnosti mladého zemědělce (ZČMZ). Vždy od 10:00 do 14:00 se budete moci seznámit s aktuálním zněním podmínek pro získání dotace ZČMZ, prodiskutovat přímo Váš podnikatelský záměr nebo

  Read more →
  • 01 ÚNO 17
  • 0
  Informace pro zájemce o podnikání – Klastr sociálních služeb a podniků

  Informace pro zájemce o podnikání – Klastr sociálních služeb a podniků

  V prvních měsících roku 2017 bude v Ostravě v rámci realizace projektu CZ.03.3.60/0.0/0.0/15_024/0002768 BEC2 jako nástroj lokálního rozvoje vytvořeno BEC družstvo, nový podnikatelský subjekt s působností na území Moravskoslezského kraje. V současné době probíhají přípravy k jeho založení a nově vzniklé BEC družstvo bude fungovat pod gescí Klastru sociálních inovací a podniků – SINEC z.s. Stane

  Read more →
  • 01 ÚNO 17
  • 0
  Publikace Národní dotační zdroje

  Publikace Národní dotační zdroje

  Svaz měst a obcí ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj ČR vydalo publikaci určenou zejména pro obce Národní dotační zdroje: Příležitosti a možnosti pro města a obce. Publikace přehledně nabízí dotační možnosti jednotlivých ministerstvech. Publikaci naleznete na těchto stránkách: http://www.mmr.cz/getmedia/1644c9f4-c48b-4c8a-a1ff-375ca410aa25/Narodni-zdroje-final-web.pdf

  Read more →
  • 16 LED 17
  • 0
  Grantové programy Nadace ČEZ pro 2017

  Grantové programy Nadace ČEZ pro 2017

  Více informací na www.nadacecez.cz  

  Read more →
  • 03 LED 17
  • 0
  Dotační program: Údržba a obnova kulturních a venkovských prvků pro rok 2017

  Dotační program: Údržba a obnova kulturních a venkovských prvků pro rok 2017

  Ministerstvo zemědělství zveřejnilo podmínky pro dotační program Údržba a obnova kulturních a venkovských prvků. Dotační program se dělí do několika podprogramů: Veškeré podmínky jsou zveřejněné právě zde: Zasady_129_660_2016_12_22_podepsane_na_web (1) 1.1      Podprogram  Údržba a obnova stávajících kulturních prvků venkovské krajiny   Předmět dotace: Podpora údržby a obnovy stávajících památných staveb a objektů kulturně-historických hodnot v extravilánu i intravilánu

  Read more →
  • 13 PRO 16
  • 0
  Novinky z MMR

  Novinky z MMR

  MMR vyhlásilo výzvu na řešení bezbariérových vstupů do domů s pečovatelskou službou, městských či obecních úřadů, jejíž záměry bezbariérových tras v podobě projektů byly schváleny Řídicím výborem Národního rozvojového programu mobility pro všechny. Zároveň v podprogramu Euroklíč  mohou žádat nevládní neziskové organizace, které budou zajišťovat realizaci mezinárodní projektu Euroklíč. Celkem je na tuto výzvu určeno 20 mil.

  Read more →

Archiv příspěvků