• 19 KVĚ 17
  • 0
  Granty MAS Hrubý Jeseník

  Granty MAS Hrubý Jeseník

  MAS Hrubý Jeseník vyhlásila grantový program pro subjekty působící na území MAS Hrubý Jeseník. Max. výše dotace je 2 000,- Kč na žadatele/za rok. Veškeré informace naleznete v přiloženém dokumentu: Grantová směrnice MAS – podmínky

  Read more →
  • 15 KVĚ 17
  • 0
  Seminář pro žadatele OP Zaměstnanost

  Seminář pro žadatele OP Zaměstnanost

  Pro všechny potenciální žadatele v obou vyhlášených výzvách z OP Zaměstnanost (Prorodinná opatření a Zvýšení zaměstnatelnosti osob budou uspořádány dva semináře. Pro výzvu Zvýšení zaměstnatelnosti osob I. proběhne seminář 29. 5. 2017 v kanceláři MAS od 13:00. Pro výzvu Prorodinná opatření I. proběhne seminář 29. 5. 2017 v kanceláři MAS od 15:00. Prosíme všechny zájemce,

  Read more →
  • 09 KVĚ 17
  • 0
  Vyhlášení výzev MAS z OP Zaměstnanost

  Vyhlášení výzev MAS z OP Zaměstnanost

  MAS Hrubý Jeseník z.s. vyhlásila dne 10. 5. 2017 výzvy na Zvýšení zaměstnatelnosti a prorodinná opatření. Příjem žádosti bude ukončen 12. 6. 2017 ve 12 hodin. Veškeré informace včetně výzev samotných jsou dispozici zde: http://mashj.cz/op-zamestnanost/ Všechny žádosti se podávají přes monitorovací systém MSEU 2014+: https://mseu.mssf.cz/    

  Read more →
  • 31 BŘE 17
  • 0
  Výzva k předkládání žádostí o udělení certifikátu Jeseníky – originální produkt

  Výzva k předkládání žádostí o udělení certifikátu Jeseníky – originální produkt

  MAS Horní Pomoraví, jakožto koordinátor značky Jeseníky – regionální produkt vyhlašuje výzvu k předkládání žádosti o udělení certifikátu pro výrobky, služby a zážitky. Výzvy pro výrobky budou uzavřeny 21.4.2017, pro služby a zážitky 28.4.2017 Veškeré informace včetně pravidel výzev naleznete na stránkách MAS Horní Pomoraví http://www.hornipomoravi.eu/index.php?id=zobraz_clanky_cele.php&cislo_id=29&clanek_id=414

  Read more →
  • 16 BŘE 17
  • 0
  Investice pro hasiče

  Investice pro hasiče

    Hasičský záchranný sbor vyhlásil dotační titul Dotace pro jednotky SDH obcí pro rok 2018. Program obsahuje dva podprogramy: Podprogram 1 – pořízení nebo rekonstrukce cisternové automobilové stříkačky „CAS“ A) Pořízení nové CAS do vybavení jednotky požární ochrany: B) technické zhodnocení rekonstrukcí CAS 32 – T 815 ve vybavení jednotky požární ochrany, pokud je zařazena

  Read more →
  • 08 BŘE 17
  • 0
  Výzva MAS se blíží!

  Výzva MAS se blíží!

  MAS Hrubý Jeseník, z.s. připravuje vyhlášení dvou výzev z OP Zaměstnanost zaměřených na podporu zaměstnanosti a prorodiných opatření. Předpokládaný termín vyhlášení výzev je 17. 4. 2016 s tím, že příjem žádostí bude ukončen 20. 5. 2017 Informace k výzvě včetně výzev samotných a veškerých potřebných dokumentů je na tomto odkazu: OP Zaměstnanost Stručné informace k

  Read more →
  • 08 BŘE 17
  • 0
  Dárcovský program Globus Lepší svět

  Dárcovský program Globus Lepší svět

  Společnost Globus ČR, k.s. v rámci své strategie společenské odpovědnosti dlouhodobě podporuje dobročinné projekty a aktivity. V roce 2017 podpoří regionální charitativní projekty v České republice v celkové výši 3 900 000 Kč. Principiálně hledá projekty v rozsahu 130 000,-Kč. V letošním roce se společnost zaměřuje na podporu komunitních projektů. Smyslem programu je též podpořit rozvoj a

  Read more →
  • 24 ÚNO 17
  • 0
  4. kolo příjmu žádostí Programu rozvoje venkova 2014-2020

  4. kolo příjmu žádostí Programu rozvoje venkova 2014-2020

  Vážení potencionální žadatelé 4. kola PRV, rádi bychom vám připomněli, že se blíží 4. kolo příjmu projektových opatření Programu rozvoje venkova. V rámci tohoto kola budeme přijímat žádosti pro následující operace: Operace Alokace (Kč) 1.1.1 Vzdělávací akce 30 500 000 1.2.1 Informační akce 18 500 000 4.3.2 Lesnická infrastruktura 81 171 000 6.1.1 Zahájení činnosti

  Read more →
  • 16 ÚNO 17
  • 0
  Nahá vesnice – projekt, který umožňuje obcím a malým městům svépomocnou rekultivaci dílčích částí veřejných prostor

  Nahá vesnice – projekt, který umožňuje obcím a malým městům svépomocnou rekultivaci dílčích částí veřejných prostor

  Projekt, který pomáhá oživit malou vesnickou architekturu, je určen především pro malé obce a města, které svým rozpočtem, ve většině případů, na obnovu venkovského prostoru nedosahují. Projekt Nahá vesnice je pro letošní rok omezen pouze na 30 projektů, z čehož rozhoduje pořadí přihlášení. Do projektu je možné se přihlásit do 31. 3. 2017 Projekt je

  Read more →
  • 16 ÚNO 17
  • 0
  SEMINÁŘE NA PODPORU ZAHÁJENÍ ZEMĚDĚLSKÉ ČINNOSTI

  SEMINÁŘE NA PODPORU ZAHÁJENÍ ZEMĚDĚLSKÉ ČINNOSTI

  V rámci projektu Programu rozvoje venkova (PRV) 16/002/01110/120/000061 je připraveno 10 seminářů po celé České republice pod vedením lektorů, kteří se osobně podíleli na tvorbě Pravidel poskytnutí dotace předešlého i následujícího kola pro dotační program Zahájení činnosti mladého zemědělce (ZČMZ). Vždy od 10:00 do 14:00 se budete moci seznámit s aktuálním zněním podmínek pro získání dotace ZČMZ, prodiskutovat přímo Váš podnikatelský záměr nebo

  Read more →
  • 01 ÚNO 17
  • 0
  Informace pro zájemce o podnikání – Klastr sociálních služeb a podniků

  Informace pro zájemce o podnikání – Klastr sociálních služeb a podniků

  V prvních měsících roku 2017 bude v Ostravě v rámci realizace projektu CZ.03.3.60/0.0/0.0/15_024/0002768 BEC2 jako nástroj lokálního rozvoje vytvořeno BEC družstvo, nový podnikatelský subjekt s působností na území Moravskoslezského kraje. V současné době probíhají přípravy k jeho založení a nově vzniklé BEC družstvo bude fungovat pod gescí Klastru sociálních inovací a podniků – SINEC z.s. Stane

  Read more →
  • 01 ÚNO 17
  • 0
  Publikace Národní dotační zdroje

  Publikace Národní dotační zdroje

  Svaz měst a obcí ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj ČR vydalo publikaci určenou zejména pro obce Národní dotační zdroje: Příležitosti a možnosti pro města a obce. Publikace přehledně nabízí dotační možnosti jednotlivých ministerstvech. Publikaci naleznete na těchto stránkách: http://www.mmr.cz/getmedia/1644c9f4-c48b-4c8a-a1ff-375ca410aa25/Narodni-zdroje-final-web.pdf

  Read more →
  • 16 LED 17
  • 0
  Grantové programy Nadace ČEZ pro 2017

  Grantové programy Nadace ČEZ pro 2017

  Více informací na www.nadacecez.cz  

  Read more →
  • 03 LED 17
  • 0
  Dotační program: Údržba a obnova kulturních a venkovských prvků pro rok 2017

  Dotační program: Údržba a obnova kulturních a venkovských prvků pro rok 2017

  Ministerstvo zemědělství zveřejnilo podmínky pro dotační program Údržba a obnova kulturních a venkovských prvků. Dotační program se dělí do několika podprogramů: Veškeré podmínky jsou zveřejněné právě zde: Zasady_129_660_2016_12_22_podepsane_na_web (1) 1.1      Podprogram  Údržba a obnova stávajících kulturních prvků venkovské krajiny   Předmět dotace: Podpora údržby a obnovy stávajících památných staveb a objektů kulturně-historických hodnot v extravilánu i intravilánu

  Read more →
  • 13 PRO 16
  • 0
  Novinky z MMR

  Novinky z MMR

  MMR vyhlásilo výzvu na řešení bezbariérových vstupů do domů s pečovatelskou službou, městských či obecních úřadů, jejíž záměry bezbariérových tras v podobě projektů byly schváleny Řídicím výborem Národního rozvojového programu mobility pro všechny. Zároveň v podprogramu Euroklíč  mohou žádat nevládní neziskové organizace, které budou zajišťovat realizaci mezinárodní projektu Euroklíč. Celkem je na tuto výzvu určeno 20 mil.

  Read more →
  • 06 PRO 16
  • 0
  Plánované výzvy na 1. polovinu roku 2017

  Plánované výzvy na 1. polovinu roku 2017

  Na přelom února a března 2017  plánuje MAS vyhlásit dvě výzvy z operačního programu Zaměstnanost s celkovou alokací 13 mil. Kč. (Prorodinná opatření a Podpora zaměstnanosti) Informace k oběma výzvám naleznete zde:  http://mashj.cz/op-zamestnanost/ Dále byly zveřejněny některé Specifická pravidla pro opatření v Integrovaném regionálním operační program, zde je předpoklad 3 výzev v 1. polovině roku 2017.

  Read more →
  • 31 ŘÍJ 16
  • 0
  Výzva z národního programu Životní prostředí

  Výzva z národního programu Životní prostředí

  Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo výzvu z národního programu Životní prostředí. Podporovanými aktivitami jsou: zakládání ploch zeleně a doprovodných vodních prvků přírodě blízkého charakteru (alejí, parků, odpočinkových ploch, tůní, mokřadů atd.); zakládání a obnova funkčně propojených ploch zeleně a opatření k zajištění podmínek pro existenci volně žijících živočichů v sídlech (realizace prvků pro podporu hnízdění ptáků,

  Read more →
  • 31 ŘÍJ 16
  • 0
  Den lesa v Jeseníkách

  Den lesa v Jeseníkách

  MAS Rýmařovsko ve spolupráci s Celostátní sítí pro venkov si dovoluje pozvat na odborný seminář Den lesa v Jeseníkách, který se uskuteční dne 14. 11. 2016 v hotelu Kopřivná v Malé Morávce. Seminář je věnován problematice šetrného hospodaření na lesních pozemcích, uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh, dotačním příležitostem z Programu rozvoje venkova 2014-2020 a

  Read more →
  • 10 ŘÍJ 16
  • 0
  Výzva IROP č. 57 Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání

  Výzva IROP č. 57 Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání

  Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo výzvu č. 57 , která je zaměřena na podporu rozvoje infrastruktury škol a školských zařízení, středisek volného času, domů dětí a mládeže, školních družiny a školních klubů, vzdělávacích a školících centra a dalších subjektů podílejících se na realizaci zájmového, neformálního a celoživotního (dalšího) vzdělávání. Podpora může být poskytnuta pouze ve

  Read more →
  • 03 ŘÍJ 16
  • 0
  Strategický rámec MAP

  Strategický rámec MAP

  Na prvním ustanovujícím Řídícím výboru MAP bylo dohodnuto, že druhý Řídící výbor MAP se uskuteční dne 15. 11. 2016, kde se bude schvalovat tzv. Strategický rámec MAP jehož nedílnou přílohou je i tabulka Investiční priority, která je v současnosti nejvíce důležitá pro ZŠ, které chtějí předkládat žádost do výzvy č.47 IROP Infrastruktura základních škol SVL.

  Read more →

Archiv příspěvků