• 10 ŘÍJ 16
  • 0
  Výzva IROP č. 57 Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání

  Výzva IROP č. 57 Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání

  Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo výzvu č. 57 , která je zaměřena na podporu rozvoje infrastruktury škol a školských zařízení, středisek volného času, domů dětí a mládeže, školních družiny a školních klubů, vzdělávacích a školících centra a dalších subjektů podílejících se na realizaci zájmového, neformálního a celoživotního (dalšího) vzdělávání. Podpora může být poskytnuta pouze ve

  Read more →
  • 03 ŘÍJ 16
  • 0
  Strategický rámec MAP

  Strategický rámec MAP

  Na prvním ustanovujícím Řídícím výboru MAP bylo dohodnuto, že druhý Řídící výbor MAP se uskuteční dne 15. 11. 2016, kde se bude schvalovat tzv. Strategický rámec MAP jehož nedílnou přílohou je i tabulka Investiční priority, která je v současnosti nejvíce důležitá pro ZŠ, které chtějí předkládat žádost do výzvy č.47 IROP Infrastruktura základních škol SVL.

  Read more →
  • 26 ZÁŘ 16
  • 0
  Navštivte farmu U Stromovouse ve Staré Vodě!

  Navštivte farmu U Stromovouse ve Staré Vodě!

  Read more →
  • 13 ZÁŘ 16
  • 0
  Výzva na dopravní infrastrukturu pro obce

  Výzva na dopravní infrastrukturu pro obce

  Obce mohou opět žádat státní fond dopravní infrastruktury o finanční prostředky na cyklistické stezky, bezpečnost a nově také na křížení infrastruktury, které budou financovány z rozpočtu na rok 2017. Výše dotace se pohybuje od 75 % do 100 % (v případě opatření Křížení místních a veřejně přístupných účelových komunikací) v opatřeních na Zvýšení bezpečnosti a Cyklostezky

  Read more →
  • 01 ZÁŘ 16
  • 0
  Podzimní výzva -ČSOB pomáhá regionům.

  Podzimní výzva -ČSOB pomáhá regionům.

  Máte v hlavě nápad, jak zlepšit místo, ve kterém žijete? Chcete zachránit zajímavou památku nebo pomoci někomu z vašeho okolí? Nestátní neziskové organizace z celé ČR mohou do 14. října přihlásit své zajímavé projekty do programu ČSOB pomáhá regionům jako jsou např. úprava parku, oprava dětského hřiště, bezbariérový přístup do kostela, nové okapy na sokolovně, oprava kapličky nebo třeba záchrana

  Read more →
  • 29 SRP 16
  • 0
  Výzva č. 49 IROP: Deinstitucionalizace sociálních služeb za účelem sociálního začleňování II.

  Výzva č. 49 IROP: Deinstitucionalizace sociálních služeb za účelem sociálního začleňování II.

  Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo ve čtvrtek 25. 8. 2016 výzvu k předkládání projektů v Integrovaném regionálním operačním programu (IROP). Výzva je zaměřena na přeměnu velkých ústavů sociálních služeb do menších komunitních center. Podporovány budou služby typu osobní asistence, pečovatelské služby, podpora samostatného bydlení, tísňová péče, sociální rehabilitace, průvodcovské a předčitatelské služby apod. Dotaci bude možno získat

  Read more →
  • 29 SRP 16
  • 0
  Výzva pro získání značky Jeseníky – regionální produkt.

  Výzva pro získání značky Jeseníky – regionální produkt.

  Koordinátor značky Jeseníky – originální produkt MAS Horní Pomoraví vyhlásil výzvu pro získání (či obnovení) značky Jeseníky – originální produkt pro výrobky, služby a zážitky. Podávat žádosti můžete do 26. 9. 2016 Více informací včetně vyhlášených výzev naleznete zde: http://www.hornipomoravi.eu/index.php?id=zobraz_clanky_cele.php&cislo_id=29&clanek_id=375

  Read more →
  • 19 SRP 16
  • 0
  Výzva IROP na modernizaci učeben a bezbariérové přístupy v ZŠ

  Výzva IROP na modernizaci učeben a bezbariérové přístupy v ZŠ

  Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo výzvu Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) v oblasti vzdělávání pro základní školy. Na jejich podporu je připraveno 2,16 miliardy korun. Peníze půjdou hlavně na infrastrukturní opatření.  Podpora je zaměřena zejména na stavby a stavební práce spojené s výstavbou a modernizací infrastruktury základních škol – odborných učeben, a to ve vazbě na klíčové

  Read more →
  • 03 SRP 16
  • 0
  Nové výzvy na odpadové hospodářství

  Nové výzvy na odpadové hospodářství

  Dotace z Operačního programu Životní prostředí podpoří projekty, které pomohou předcházet vzniku biologicky rozložitelných odpadů prostřednictvím domácích kompostérů. Více než 1,8 miliardy korun je určeno na výstavbu a modernizaci zařízení pro sběr, třídění, úpravu a další nakládání s odpady. Dotace půjdou i na výstavbu, modernizaci, nebo dovybavení bioplynových stanic.  O dotaci mohou požádat zejména kraje,

  Read more →
  • 01 SRP 16
  • 0
  Ministerstvo zemědělství vyhlašuje 3. kolo příjmu žádostí

  Ministerstvo zemědělství vyhlašuje 3. kolo příjmu žádostí

  V rámci 3. kola budou podpořeny investice do zemědělských, lesnických i potravinářských podniků, na inovace a na projekty spolupráce za více než 4,5 miliardy korun. Ministerstvo zemědělství vyhlašuje 3. kolo příjmu žádostí na operace: 4.1.1 Investice do zemědělských podniků, 4.2.1 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů, 4.3.2 Lesnická infrastruktura, 8.6.1 Technika a technologie pro

  Read more →
  • 24 ČVN 16
  • 0
  Vyhlášena výzva na šablony pro MŠ a ZŠ

  Vyhlášena výzva na šablony pro MŠ a ZŠ

  MŠMT vyhlásilo Výzvu č. 02_16_022 a č. 02_16_023 PODPORA ŠKOL FORMOU PROJEKTŮ ZJEDNODUŠENÉHO VYKAZOVÁNÍ – ŠABLONY PRO MŠ A ZŠ I., MŠMT ČR Veškeré potřebné dokumenty jsou zde: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyzvy-c-02-16-022-a-c-02-16-023-podpora-skol-formou-projektu Úkolem MAS pro nadcházející období jsou metodická pomoc ZŠ a MŠ s výběrem vhodných šablon, školení pro žadatele a příjemce ZŠ a MŠ, konzultační činnost při realizaci

  Read more →
  • 21 ČVN 16
  • 0
  Cyklistický závod Victoria Glucholazy na PVE Dlouhé Stráně

  Cyklistický závod Victoria Glucholazy na PVE Dlouhé Stráně

  Cyklistický klub Victoria Glucholazy vás zve na cyklistický závod na Přečerpávací vodní elektrárnu Dlouhé stráně, který se uskuteční dne 2. 7. 2016. Bližší informace v přiloženém letáku nebo na stránkách www.victoria-glucholazy.pl  

  Read more →
  • 13 ČVN 16
  • 0
  VÝZVY IROP NA SOCIÁLNÍ BYDLENÍ A IZS

  VÝZVY IROP NA SOCIÁLNÍ BYDLENÍ A IZS

  Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo výzvu na podporu integrovaného záchranného systému (IZS), jedná se zejména na  výstavby, stavební úpravy, úpravy vnějších prostor a pořízení vybavení stanice základní složky  IZS za účelem zvýšení odolnosti stanice vůči účinkům mimořádné události tak, aby mohly plnit své úkoly v podmínkách mimořádné události a byly zajištěny podmínky pro rychlý výjezd složek IZS

  Read more →
  • 13 ČVN 16
  • 0
  Kulturní a společenské akce v regionu v červnu 2016

  Kulturní a společenské akce v regionu v červnu 2016

    Zveřejňujeme pozvánky na některé kulturní a společenské akce, které se uskuteční v nejbližším období. V Galerii v kapli na Jesenické ulici 43 v Bruntále proběhne v úterý 14. 6. hudební vystoupení souboru Petrin – Hudební variace, ve čtvrtek 16. 6. bude zahájení výstavy Jany Syslové pod názvem Barvy života, a následně v pátek 17.

  Read more →
  • 01 ČVN 16
  • 0
  Prezentace projektu Jedeme všichni

  Prezentace projektu Jedeme všichni

  V rámci udržitelnosti projektu Jedeme všichni proběhnou v nadcházejících dnech dvě akce na podporu a představení výhod elektrocyklistiky. Nejprve tuto sobotu, to jest 4. 6. , bude při příležitosti konání cyklistického závodu HEAD BIKE MARATON Slezská Harta, umístěn náš stánek s cyklo-trenažérem u startu na Nerudově ulici v Horním Benešově. Zájemci se zde dozví informace

  Read more →
  • 26 KVĚ 16
  • 0
  VÝZVY IROP PRO STŘEDNÍ A VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY

  VÝZVY IROP PRO STŘEDNÍ A VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY

  Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlašuje další dvě výzvy Integrovaného regionálního operačního programu z oblasti vzdělávání, nyní pro střední a vyšší odborné školy. Na jejich podporu je připraveno více než 1,5 mld. korun. Peníze půjdou hlavně do infrastruktury. Obě výzvy se zaměřují na vytvoření podmínek pro zlepšení kvality vzdělávání na středních a vyšších odborných školách v

  Read more →
  • 26 KVĚ 16
  • 0
  MAS Moravskoslezského kraje se představují

  MAS Moravskoslezského kraje se představují

  Místní akční skupiny Moravskoslezského kraje, Ministerstvo zemědělství a Státní zemědělský intervenční fond si Vás v rámci aktivit Celostátní sítě pro venkov dovolují srdečně pozvat na akci „MAS Moravskoslezského kraje se představují“. Akce se bude konat dne: dne 9. června od 10.00 hodin v Karlově Studánce Pozvánka a program: Pozvanka_MAS_se_predstavuji_final  

  Read more →
  • 19 KVĚ 16
  • 0
  Připravované výzvy

  Připravované výzvy

  Nadace ČEZ Oranžové schody Příjem žádostí od 1.7.2016 do 31.7.2016 Podporované aktivity: podpora bezbariérového přístupu pro žáky, studenty a pedagogy na školách – nákup zařízení a stavební úpravy, které pomohou překonat nebo odstranit architektonické bariéry ( výtahy, nájezdové rampy, schodolezy, plošiny, naváděcí systémy,..) Typy příjemců: ZŠ a SŠ v ČR Výše příspěvku: 400 000 Kč

  Read more →
  • 04 KVĚ 16
  • 0
  PROGRAM NA PODPORU ČESKO – SLOVENSKÉHO PŘÍHRANIČÍ OTEVÍRÁ BRÁNY ŽADATELŮM

  PROGRAM NA PODPORU ČESKO – SLOVENSKÉHO PŘÍHRANIČÍ OTEVÍRÁ BRÁNY ŽADATELŮM

  Ochrana životního prostředí, společné vzdělávací akce či spolupráce mezi občany. Na tyto a podobné aktivity vyhlásilo Ministerstvo pro místní rozvoj ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství a rozvoje venkova Slovenské republiky výzvy k předkládání žádostí o podporu na projekty přeshraniční spolupráce v programu INTERREG V-A Slovenská republika – Česká republika. K dispozici na celé programové období

  Read more →
  • 15 DUB 16
  • 0
  Výzva Fond malých projektů

  Výzva Fond malých projektů

  Euroregion Praděd vyhlásil výzvu pro mikroprojekty v rámci Fondu Programu Interreg V-A, česko-polské spolupráce. Chtěli bychom vás seznámit se základními informacemi a nabízíme pomoc s projekty. Zájemci, kontaktujte prosím Bc. Ivanu Metelkovou: 739 202 539. Výzva je vhodná jak pro obce, tak pro neziskové organizace, školy apod. Výzva je také vhodná pro různé aktivity dobrovolných svazků obcí

  Read more →

Archiv příspěvků