• 30 ŘÍJ 10
  • 0

  Pozvánka na konferenci Venkov 2010

  Zveme všechny přátele venkova na národní konferenci VENKOV 2010, která se uskuteční ve dnech 23.-25. listopadu 2010 v Lázních Bělohrad v Královéhradeckém kraji. V dalším textu naleznete pozvánku s podrobným programem a závazný formulář přihlášky. Akce je určena zástupcům obcí, mikroregionů, místních akčních skupin, zemědělcům, podnikatelům na venkově, představitelům veřejných institucí a organizacím, které se

  Read more →
  • 11 ČVC 10
  • 0

  Pozvánka na druhý seminář

  MAS Horní Pomoraví zve všechny zájemce o regionální značení výrobků na 2. školení realizované v rámci projektu „Vyrobeno na venkově“.

  Read more →
  • 11 ČVC 10
  • 0

  Pozvánka na otevření stezky MWW

  MAS Hrubý Jeseník, RÝMAŘOVSKO, o.p.s. a Spolek Přátelé Vrbenska Vás srdečně zvou na otevření pěší stezky Muzeum Wide Web se zakončením na Lesní slavnosti lapků z Drakova.Akce se bude konat dne 17. 7. 2010. Trasa pěší stezky, spojující muzea jednotlivých obcí a další zajímavá místa, prochází obcemi Malá Morávka, Karlova Studánka, Ludvíkov, Vrbno pod Pradědem

  Read more →
  • 11 ČVC 10
  • 0

  Poděkování

  Obsáhlá příprava podkladů nutných pro samotnou realizaci pěších tras MWW nás úplně vyčerpala. Ještěže nám při ní pomáhala řada příznivců, kterým tímto chceme poděkovat. Jejich výčet najdete dále. A v čem vlastně spočívala příprava? Možná vám to bude připadat jasné, ale my jsme podobný projekt chystali poprvé a tak to pro nás bylo poměrně obtížné.

  Read more →
  • 22 ČVN 10
  • 0

  Výzva č. 02 (2010) — Vybrané projekty

  Ve Výzvě č. 02 – 2010 bylo podáno celkem 5 žádostí o dotace. Výběrová komise, která zasedala dne 7.6.2010 doporučila Výboru MAS všechny předložené projekty k financování. Výbor dne 22.6.2010 schválil seznam doporučených projektů a určil je k předložení na RO SZIF do Opavy. Fiche 9   celkové výdaje způsobilé výdaje nezpůsobilé výdaje požadovaná dotace

  Read more →
  • 17 ČVN 10
  • 0

  Regionální značení, co to je?

  Již jsme Vás informovali o připravovaném projektu „Jeseníky – máme se čím pochlubit“, který hodlá zvádět na území MAS HJ regionální značky, které garantují původ, originalitu a vazbu na konkrétní území a zároveň slouží ke zviditelnění místní produkce, více na Domací výrobky nebo Regionální značky. Tento projekt navazuje na projekt partnerské MAS Horní Pomoraví „Vyrobeno

  Read more →
  • 19 DUB 10
  • 0

  Změny v Programu rozvoje venkova

  Monitorovací výbor Programu rozvoje venkova projednal možnosti snižování administrativní zátěže a zrychlení čerpání. Výbor se věnoval také změnám opatření, které se objeví už při příjmu žádostí pro plánované letní kolo. Dalším bodem jednání bylo připravované podzimní kolo příjmu žádostí i aktuální otázka výše závazkování ukončeného 9. kola příjmu. Zjednodušení administrace opatření programu – jde o

  Read more →
  • 14 DUB 10
  • 0

  Jeseníky – máme se čím pochlubit – zápisy z jednání

  V tomto příspěvku budeme zveřejňovat zápisy z jednání s našimi partnery o přípravě projektu „Jeseníky – máme se čím pochlubit“ a další dokumenty. Zápis ze dne 24. 5. 2010 Zápis ze dne 26. 4. 2010 Zápis ze dne 12. 4. 2010 Zápis ze dne 1 .4. 2010

  Read more →
  • 14 DUB 10
  • 0

  Příprava projektu regionálního značení produktů

  Ve spolupráci s našimi partnerskými místními akčními skupinami a Sdružením pro Jesenicko, pracujeme na přípravě nového, tentokrát mezinárodního projektu spolupráce. Projekt se bude týkat vytvoření a zavedení systému regionálního značení produktů a služeb na celém území Jeseníků. Co je vlastně systém regionálního značení výrobků? Každý region má svůj neopakovatelný charakter daný přírodním bohatstvím, kulturou a

  Read more →
  • 08 BŘE 10
  • 0

  Projekty podané ve Výzvě 01 (2009) schválené SZIF

  V první výzvě MAS Hrubý Jeseník byly podány celkem 4 projekty. Z tohoto počtu byly SZIF vybrány ke spolufinancování tyto projekty:   Registrační číslo projektu 09/008/41200/131/000951 Název subjektu SK Annaberg Pěší naučná stezka Andělská Hora — Annaberg Dotace (Kč) 311 310     Registrační číslo projektu 09/008/41200/131/000976 Název subjektu Město Bruntál BRUNTÁL — Náměstí Míru-fontána

  Read more →
  • 08 BŘE 10
  • 0

  Další informace k plánované výzvě

  Doplňujeme informace k plánované výzvě č. 02-2010, a to k Fichi č. 1 Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje, záměr a) zakládání a rozvoj mikropodniku. Informace se týká upřesnění oblastí podnikání, které je možné z dotace podpořit: Projekt v záměru a) se může týkat pouze činností zařazených do těchto sekcí Klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE): B

  Read more →
  • 01 BŘE 10
  • 0

  Projekty spolupráce schváleny

  Státní zemědělský intervenční fond ke dni 26. února 2010 schválil 26 Žádostí o dotaci v rámci osmého kola příjmu žádostí Programu rozvoje venkova – opatření IV.2.1 Realizace projektů spolupráce v celkové výši podpory 80.892.205 Kč. Mezi schválenými projekty jsou i dva projekty spolupráce, kterých se účastní naše místní akční skupina: 1. Projekt Muzeum Wide Web,

  Read more →
  • 22 ÚNO 10
  • 0

  Příprava výzvy č. 02 (2010)

  I v letošním roce bude vyhlášena výzva pro příjem projektů. Předpokládaný termín vyhlášení je březen—duben 2010. Alokace na výzvu je stanovena na 3 284 920 Kč. Předpokládáme vyhlášení Fichí 1, 8 a 9.     1. Fiche 1 – Podpora zakládání mikropodniků a jejich rozvoje, ubytování, sport Hlavní opatření: III.1.2 Podpora zakládání podniků a jejich

  Read more →
  • 22 ÚNO 10
  • 0

  Rozpočet na rok 2010

  V letošním roce budeme šetřit. Ne, že bychom v loňském roce nešetřili, ale změnou Pravidel k čerpání dotací bude méně financí na další činnost MAS.   Nevím, kdo změny Pravidel vymýšlí, ale pro nás je uvedená změna téměř likvidační. Došlo totiž k omezení výdajů MAS na služby, ze kterých jsme financovali např. činnost projektového manažera a účetní.

  Read more →
  • 29 LIS 09
  • 0

  Národní konference Venkov 2009

  Zejména o budoucnosti rozvoje venkovských regionů, obcí a zemědělců po roce 2013 diskutovali účastníci dvoudenní národní konference Venkov 2009 v Holešově. Aktéři z vesnic sdružení v Celostátní síti pro venkov zhodnotili roční fungování sítě, současný stav naplňování politiky ministerstva zemědělství ve prospěch venkova, formulovali cíle organizací, které působí na venkově v nejbližším období, a zamýšleli

  Read more →
  • 13 SRP 09
  • 0

  Výzva 01 – 09

  V této rubrice jsou zvěřejňovány texty vyhlášených výzev a všechny potřebné dokumenty k dané výzvě přináležející. Pro zájemce jsou možné konzultace k projektům vždy úterý a čtvrtek, po dohodě i v ostatní dne dle vašich potřeb. Konzultace vřele doporučujeme, zamazíte tak případných chybám v projektech. Text výzvy: 131_Vyzva 08_09 Pravidla IV.1.1:  Pravidla_IV 1 1 Pravidla IV.1.2:  Pravidla_1_2 Fiche 6:

  Read more →
  • 20 ČVN 09
  • 0

  LeaderFest2009

  Celý program čtvrtečního dne začal o půl 10 úvodními proslovy hlavních hostů a pořadatelů (p. Jiří Krist – MAS Opavsko, p. Karel Hanák místostarosta Hradce nad Moravicí, p. Jan Florián ml. – NS MAS ČR, p. František Winter – NS MAS ČR, pí. Zuzana Dvořáková – MZe, p. Patra Pagiotis – ELARD, p. Dieter Wagner – ENRD.

  Read more →
  • 07 ČVN 09
  • 0

  Příprava na první výzvu

  Důvodem je to, že půjde o investiční projekty, které vyžadují určitou míru připravenosti – musí mít zpracovanou projektovou dokumentaci, být povoleny dle stavebního zákona apod. V rámci přípravy Strategického plánu jste na MAS podávali návrhy svých záměrů (a to i v období, kdy manažerem MAS byl p. Andrle), které hodláte realizovat, nyní by bylo dobré

  Read more →
  • 27 KVĚ 09
  • 0

  Strategický plán získal dotaci

  S poděkováním za vykonanou práci jsme se rozloučili s naším dosavadním manažerem Lubošem Klabanem, který nás sice opustil pracovně, ale zůstává členem MAS alespoň jako fyzická osoba a kolega. V současnosti v MAS probíhá konsolidace personálních i organizačních změn a příprava na sepsání dohody s poskytovatelem dotace, ale zejména příprava všech administrativních, organizačních i finančních

  Read more →
  • 25 KVĚ 09
  • 0

  LeaderFest

  Součástí akce bude také bohatý kulturní a společenský program, kde nebudou jen lidová hudba a tanec nebo ochutnávka krajových specialit, ale také vernisáž putovní výstavy o historii a současnosti programu Leader v ČR. Druhý den programu je věnován odborným exkurzím na místa vybraná podle zaměření konference po celém území Moravskoslezského kraje. Jedním z cílů této

  Read more →

Archiv příspěvků