• 13 LIS 11
  • 0

  Pozvánka na volební Valnou hromadu

  Srdečně Vás zveme na volební Valnou hromadu MAS, která se uskuteční dne 15. 11. 2011 v 15 hodin, v oblíbeném Středisku kultury a vzdělávání ve Vrbně pod Pradědem. Program jednání naleznete v pozvánce.

  Read more →
  • 13 LIS 11
  • 0

  Jak se bude vyvíjet cestovní ruch

  Američané cestují, aniž by věděli kam, šetrní Britové nabízejí své zahrady jako turistické kempy a bohatí Evropané chtějí, aby jejich cesty nepoškozovaly přírodu. Na londýnském veletrhu cestovního ruchu se mluvilo o nových trendech v cestování v roce 2012… Zaujalo nás: http://life.ihned.cz/cestovani/c1-53596960-osm-trendu-globalni-turistiky-vime-jak-se-bude-vyvijet-cestovni-ruch

  Read more →
  • 09 LIS 11
  • 0

  Moravskoslezský kraj vyhlásil dotační programy na příští rok

  Moravskoslezský kraj na svých stránkách zveřejnil informace k vyhlášeným výzvám týkajícím se oblasti památek, kultury, sportu a volnočasových aktivit. Informace naleznete zde

  Read more →
  • 09 LIS 11
  • 0

  Výzva: Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví

  Projekty by se měly týkat objektů či souborů, které jsou národními kulturními památkami nebo jsou zapsány na seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO, případně se nacházejí na seznamu kandidátů na zápis. KDY PODAT ŽÁDOST? Žádost je možné podávat do 30. prosince 2011. KDO MŮŽE BÝT ŽADATELEM O DOTACI? O dotaci mohou žádat organizační složky

  Read more →
  • 31 ŘÍJ 11
  • 0

  Národní konference Venkov 2011 aneb venkov v Prčici

  14.—16. 11. 2011 proběhne národní konference věnovaná venkovu. Konference proběhne na skutečném venkově ve venkovském stylu. Bude se zabývat problémy, které trápí většinu venkova: „stárnutí“ venkova, úbytek pracovních sil, odchod mladých… Součástí konference budou workshopy a exkurze. Workshop A: Rozvoj a ekonomika venkova Popis: během workshopu budou účastníci konference řešit Rozpočtové určení daní (RUD), podnikání

  Read more →
  • 05 ZÁŘ 11
  • 0

  Značka „Jeseníky originální produkt“

  Pro výrobce na území MAS Hrubý Jeseník, kteří by mohli mít zájem o získání značky „JESENÍKY originální produkt“: Tato značka je udělována prostřednictvím naší partnerské MAS Horní Pomoraví a Asociace regionálních značek, která právě rozbíhá další výzvu pro certifikaci výrobků: VÝROBKY, ZEMĚDĚLSKÉ A PŘÍRODNÍ PRODUKTY. Bližší informace o systému i regionech se zavedeným systémem regionálního

  Read more →
  • 30 ČVN 11
  • 0

  Propagační materiály ke stezce MWW

  V rámci projektu MWW byly zhotoveny informační tabule a propagační materiály, které si zde můžete stáhnout. Mapa trasy Strana 1: Mapa trasy MWW (1 strana) Strana 2: Mapa trasy MWW (2 strana) Brožura MWW Pohlednice Pohlednice – Spolek přátelé Vrbenska Pohlednice MAS HJ Informační tabule 1 – Muzeum Malá Morávka 2 – Nad skolou 3

  Read more →
  • 26 ČVN 11
  • 0

  Střípky z LeaderFestu 2011

  Dne 17. 5. 2011 jsme se zúčastnili mezinárodního setkání zástupců MAS a dalších aktérů rozvoje venkova z evropských zemí, kteří pracují metodou Leader nebo se na tuto metodu připravují. Program konference byl zaměřen na výměnu zkušeností a příkladů dobré praxe, ale také na budoucnost programu Leader v období 2014–2020. Již z dálky bylo vidět Štramberskou

  Read more →
  • 24 ČVN 11
  • 0

  Pozvání na Pouť ke Sv. Anně

  Jako partneři projektu Města Andělská Hora, „Pouť ke Sv. Anně“, podpořeného z Nadace OKD, Vás zveme na křížovou cestu na Annaberg, která se uskuteční dne 24. 7. 2011 v 10 hodin. Sraz účastníků je u 1. kříže v aleji vedoucí na Annaberg. Srdečně všechny zveme.  

  Read more →
  • 22 KVĚ 11
  • 0

  Aktualizace Fichí pro podzimní výzvu

  Jak jsme Vás již informovali, v současnosti probíhá aktualizace Fichí, v souvislosti se změnou Pravidel. Fiche jsme již připravili, a protože chceme, aby jste je měli co nejdříve k dispozici, přinášíme vám jejich zatím neschválenou podobu. Může tedy ještě dojít ke změnám, které by však neměly být nijak významné. Fiche by vám měly sloužit pro

  Read more →
  • 15 KVĚ 11
  • 0

  13. kolo přijmu žádostí z Programu rozvoje venkova

  Dne 13. května 2011 schválil ministr zemědělství Ing. Ivan Fuksa zpřesnění Pravidel pro opatření pro 13. kolo příjmu žádostí. Ve 13. kole příjmu žádostí budou rozděleny přibližně 3 mld. Kč na projekty modernizace zemědělských podniků, potravinářské projekty, diverzifikaci nezemědělských činností, podporu cestovního ruchu, obnovu po kalamitách v lesích, projekty vzdělávání a poradenství či na metodu

  Read more →
  • 06 KVĚ 11
  • 0

  LeaderFest 2011

  Hejtman Moravskoslezského kraje, ing. Jaroslav Palas, převzal záštitu nad mezinárodní konferencí „LeaderFest 2011“, která se uskuteční ve Štramberku. Národní sít Místních akčních skupin ČR za podpory Ministerstva zemědělství ČR – Celostátní sítě pro venkov a pod záštitou hejtmana Moravskoslezského kraje, ve spolupráci s městem Štramberk, pořádá ve dnech 17. a 18. května 2011 mezinárodní konferenci

  Read more →
  • 06 ÚNO 11
  • 0

  Informace za zasedání Rady národních geoparků

  Dne 20.—21.1.2011 jsme se, jako hosté, spolu s Mgr. D.Friedrichem z MAS Nízký Jeseník zúčastnili zasedání Rady národních geoparků, které se konalo v Srbsku (u Prahy). Na zasedání jsme představili náš záměr na zřízení Geoparku Jeseníky, který jsme připravili spolu s MAS Nízký Jeseník. Tento geopark bude zahrnovat území Nízkého a Hrubého Jeseníku, přesné definování

  Read more →
  • 06 PRO 10
  • 0

  Nový plán výzev do Programu rozvoje venkova

  Monitorovací výbor Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EAFRD), který řídí Program rozvoje venkova (PRV), rozhodl na svém jednání 11. listopadu mj. o harmonogramu výzev na rok 2011. Tento harmonogram je jiný oproti minulým letům. Jarní kolo příjmu žádostí – únor/březen 2011 (12. kolo PRV) I.1.1.3 Založení porostů rychle rostoucích dřevin pro energetické využití I.3.2

  Read more →
  • 30 ŘÍJ 10
  • 0

  Pozvánka na konferenci Venkov 2010

  Zveme všechny přátele venkova na národní konferenci VENKOV 2010, která se uskuteční ve dnech 23.-25. listopadu 2010 v Lázních Bělohrad v Královéhradeckém kraji. V dalším textu naleznete pozvánku s podrobným programem a závazný formulář přihlášky. Akce je určena zástupcům obcí, mikroregionů, místních akčních skupin, zemědělcům, podnikatelům na venkově, představitelům veřejných institucí a organizacím, které se

  Read more →
  • 11 ČVC 10
  • 0

  Pozvánka na druhý seminář

  MAS Horní Pomoraví zve všechny zájemce o regionální značení výrobků na 2. školení realizované v rámci projektu „Vyrobeno na venkově“.

  Read more →
  • 11 ČVC 10
  • 0

  Pozvánka na otevření stezky MWW

  MAS Hrubý Jeseník, RÝMAŘOVSKO, o.p.s. a Spolek Přátelé Vrbenska Vás srdečně zvou na otevření pěší stezky Muzeum Wide Web se zakončením na Lesní slavnosti lapků z Drakova.Akce se bude konat dne 17. 7. 2010. Trasa pěší stezky, spojující muzea jednotlivých obcí a další zajímavá místa, prochází obcemi Malá Morávka, Karlova Studánka, Ludvíkov, Vrbno pod Pradědem

  Read more →
  • 11 ČVC 10
  • 0

  Poděkování

  Obsáhlá příprava podkladů nutných pro samotnou realizaci pěších tras MWW nás úplně vyčerpala. Ještěže nám při ní pomáhala řada příznivců, kterým tímto chceme poděkovat. Jejich výčet najdete dále. A v čem vlastně spočívala příprava? Možná vám to bude připadat jasné, ale my jsme podobný projekt chystali poprvé a tak to pro nás bylo poměrně obtížné.

  Read more →
  • 22 ČVN 10
  • 0

  Výzva č. 02 (2010) — Vybrané projekty

  Ve Výzvě č. 02 – 2010 bylo podáno celkem 5 žádostí o dotace. Výběrová komise, která zasedala dne 7.6.2010 doporučila Výboru MAS všechny předložené projekty k financování. Výbor dne 22.6.2010 schválil seznam doporučených projektů a určil je k předložení na RO SZIF do Opavy. Fiche 9   celkové výdaje způsobilé výdaje nezpůsobilé výdaje požadovaná dotace

  Read more →
  • 17 ČVN 10
  • 0

  Regionální značení, co to je?

  Již jsme Vás informovali o připravovaném projektu „Jeseníky – máme se čím pochlubit“, který hodlá zvádět na území MAS HJ regionální značky, které garantují původ, originalitu a vazbu na konkrétní území a zároveň slouží ke zviditelnění místní produkce, více na Domací výrobky nebo Regionální značky. Tento projekt navazuje na projekt partnerské MAS Horní Pomoraví „Vyrobeno

  Read more →

Archiv příspěvků