• 01 BŘE 10
  • 0

  Projekty spolupráce schváleny

  Státní zemědělský intervenční fond ke dni 26. února 2010 schválil 26 Žádostí o dotaci v rámci osmého kola příjmu žádostí Programu rozvoje venkova – opatření IV.2.1 Realizace projektů spolupráce v celkové výši podpory 80.892.205 Kč. Mezi schválenými projekty jsou i dva projekty spolupráce, kterých se účastní naše místní akční skupina: 1. Projekt Muzeum Wide Web,

  Read more →
  • 22 ÚNO 10
  • 0

  Příprava výzvy č. 02 (2010)

  I v letošním roce bude vyhlášena výzva pro příjem projektů. Předpokládaný termín vyhlášení je březen—duben 2010. Alokace na výzvu je stanovena na 3 284 920 Kč. Předpokládáme vyhlášení Fichí 1, 8 a 9.     1. Fiche 1 – Podpora zakládání mikropodniků a jejich rozvoje, ubytování, sport Hlavní opatření: III.1.2 Podpora zakládání podniků a jejich

  Read more →
  • 22 ÚNO 10
  • 0

  Rozpočet na rok 2010

  V letošním roce budeme šetřit. Ne, že bychom v loňském roce nešetřili, ale změnou Pravidel k čerpání dotací bude méně financí na další činnost MAS.   Nevím, kdo změny Pravidel vymýšlí, ale pro nás je uvedená změna téměř likvidační. Došlo totiž k omezení výdajů MAS na služby, ze kterých jsme financovali např. činnost projektového manažera a účetní.

  Read more →
  • 29 LIS 09
  • 0

  Národní konference Venkov 2009

  Zejména o budoucnosti rozvoje venkovských regionů, obcí a zemědělců po roce 2013 diskutovali účastníci dvoudenní národní konference Venkov 2009 v Holešově. Aktéři z vesnic sdružení v Celostátní síti pro venkov zhodnotili roční fungování sítě, současný stav naplňování politiky ministerstva zemědělství ve prospěch venkova, formulovali cíle organizací, které působí na venkově v nejbližším období, a zamýšleli

  Read more →
  • 13 SRP 09
  • 0

  Výzva 01 – 09

  V této rubrice jsou zvěřejňovány texty vyhlášených výzev a všechny potřebné dokumenty k dané výzvě přináležející. Pro zájemce jsou možné konzultace k projektům vždy úterý a čtvrtek, po dohodě i v ostatní dne dle vašich potřeb. Konzultace vřele doporučujeme, zamazíte tak případných chybám v projektech. Text výzvy: 131_Vyzva 08_09 Pravidla IV.1.1:  Pravidla_IV 1 1 Pravidla IV.1.2:  Pravidla_1_2 Fiche 6:

  Read more →
  • 20 ČVN 09
  • 0

  LeaderFest2009

  Celý program čtvrtečního dne začal o půl 10 úvodními proslovy hlavních hostů a pořadatelů (p. Jiří Krist – MAS Opavsko, p. Karel Hanák místostarosta Hradce nad Moravicí, p. Jan Florián ml. – NS MAS ČR, p. František Winter – NS MAS ČR, pí. Zuzana Dvořáková – MZe, p. Patra Pagiotis – ELARD, p. Dieter Wagner – ENRD.

  Read more →
  • 07 ČVN 09
  • 0

  Příprava na první výzvu

  Důvodem je to, že půjde o investiční projekty, které vyžadují určitou míru připravenosti – musí mít zpracovanou projektovou dokumentaci, být povoleny dle stavebního zákona apod. V rámci přípravy Strategického plánu jste na MAS podávali návrhy svých záměrů (a to i v období, kdy manažerem MAS byl p. Andrle), které hodláte realizovat, nyní by bylo dobré

  Read more →
  • 27 KVĚ 09
  • 0

  Strategický plán získal dotaci

  S poděkováním za vykonanou práci jsme se rozloučili s naším dosavadním manažerem Lubošem Klabanem, který nás sice opustil pracovně, ale zůstává členem MAS alespoň jako fyzická osoba a kolega. V současnosti v MAS probíhá konsolidace personálních i organizačních změn a příprava na sepsání dohody s poskytovatelem dotace, ale zejména příprava všech administrativních, organizačních i finančních

  Read more →
  • 25 KVĚ 09
  • 0

  LeaderFest

  Součástí akce bude také bohatý kulturní a společenský program, kde nebudou jen lidová hudba a tanec nebo ochutnávka krajových specialit, ale také vernisáž putovní výstavy o historii a současnosti programu Leader v ČR. Druhý den programu je věnován odborným exkurzím na místa vybraná podle zaměření konference po celém území Moravskoslezského kraje. Jedním z cílů této

  Read more →

Archiv příspěvků