• 15 ZÁŘ 17
  • 0
  Stav hodnocení projektů ve výzvách OP Zaměstnanost

  Stav hodnocení projektů ve výzvách OP Zaměstnanost

  Dne 14. 9. 2017 se uskutečnilo jednání Výboru MAS Hrubý Jeseník, kde tento rozhodovací orgán hlasoval o podpoře projektů vybraných Výběrovou komisí MAS Hrubý Jeseník. Z důvodů alokace 8 000 000,- Kč a překročení rozpočtu v součtu obou předložených projektů, byl vybrán k financování projekt s nejvyšším počtem bodů, druhý projekt, je v zásobníku projektů.

  Read more →
  • 12 ZÁŘ 17
  • 0
  Plánované výzvy MAS Hrubý Jeseník

  Plánované výzvy MAS Hrubý Jeseník

  VÝZVY IROP MAS Hrubý Jeseník připravuje výzvy z opatření IROP, konkrétně kulturní dědictví, sociální podnikání, Infrastruktura pro základní školství, pro zájmové a neformální vzdělávání a úpravy stanic jednotek požární ochrany II. a II. stupně.  Na stránkách věnující se výzvám IROP je zveřejněna prezentace ke všem opatřením specifického cíle IROP 4.1. Pro důkladnou přípravu je potřebné

  Read more →
  • 15 KVĚ 17
  • 0
  Seminář pro žadatele OP Zaměstnanost

  Seminář pro žadatele OP Zaměstnanost

  Pro všechny potenciální žadatele v obou vyhlášených výzvách z OP Zaměstnanost (Prorodinná opatření a Zvýšení zaměstnatelnosti osob budou uspořádány dva semináře. Pro výzvu Zvýšení zaměstnatelnosti osob I. proběhne seminář 29. 5. 2017 v kanceláři MAS od 13:00. Pro výzvu Prorodinná opatření I. proběhne seminář 29. 5. 2017 v kanceláři MAS od 15:00. Prosíme všechny zájemce,

  Read more →
  • 08 BŘE 17
  • 0
  Výzva MAS se blíží!

  Výzva MAS se blíží!

  MAS Hrubý Jeseník, z.s. připravuje vyhlášení dvou výzev z OP Zaměstnanost zaměřených na podporu zaměstnanosti a prorodiných opatření. Předpokládaný termín vyhlášení výzev je 17. 4. 2016 s tím, že příjem žádostí bude ukončen 20. 5. 2017 Informace k výzvě včetně výzev samotných a veškerých potřebných dokumentů je na tomto odkazu: OP Zaměstnanost Stručné informace k

  Read more →
  • 06 PRO 16
  • 0
  Plánované výzvy na 1. polovinu roku 2017

  Plánované výzvy na 1. polovinu roku 2017

  Na přelom února a března 2017  plánuje MAS vyhlásit dvě výzvy z operačního programu Zaměstnanost s celkovou alokací 13 mil. Kč. (Prorodinná opatření a Podpora zaměstnanosti) Informace k oběma výzvám naleznete zde:  http://mashj.cz/op-zamestnanost/ Dále byly zveřejněny některé Specifická pravidla pro opatření v Integrovaném regionálním operační program, zde je předpoklad 3 výzev v 1. polovině roku 2017.

  Read more →
  • 11 DUB 16
  • 0
  Zveřejnění Pravidel pro žadatele MAS do Programu rozvoje venkova

  Zveřejnění Pravidel pro žadatele MAS do Programu rozvoje venkova

  Na stránce Výzvy/Výzvy MAS/Program rozvoje venkova byla zveřejněna nová Pravidla pro žadatele, kteří chtějí přes MAS podat žádost o dotaci. Postupně zde budou také zveřejňovány všechny další dokumenty pro žadatele. Díky zveřejnění Pravidel jsme také již schopni poskytovat všem žadatelům konzultace k připravovaným projektům. Výzva na MAS se předpokládá letos na podzim (říjen-listopad) nebo až

  Read more →
  • 02 ÚNO 12
  • 0

  Letošní výzva bude zaměřena na rozvoj podnikání

  V letošním roce připravuje MAS Hrubý Jeseník již V. výzvu k podávání žádostí o dotace.Tentokrát bude výzva, v případě zájmu žadatelů, zaměřena na rozvoj podnikatelského prostředí v regionu. Žadateli mohou být fyzické a právnické osoby podnikatelé (i bez historie), které splňují podmínky pro zařazení do kategorie mikropodniků, dále zemědělci a podnikatelé v cestovním ruchu. Půjde o drobné podnikatelské projekty podporující

  Read more →
  • 22 KVĚ 11
  • 0

  Aktualizace Fichí pro podzimní výzvu

  Jak jsme Vás již informovali, v současnosti probíhá aktualizace Fichí, v souvislosti se změnou Pravidel. Fiche jsme již připravili, a protože chceme, aby jste je měli co nejdříve k dispozici, přinášíme vám jejich zatím neschválenou podobu. Může tedy ještě dojít ke změnám, které by však neměly být nijak významné. Fiche by vám měly sloužit pro

  Read more →
  • 22 ČVN 10
  • 0

  Výzva č. 02 (2010) — Vybrané projekty

  Ve Výzvě č. 02 – 2010 bylo podáno celkem 5 žádostí o dotace. Výběrová komise, která zasedala dne 7.6.2010 doporučila Výboru MAS všechny předložené projekty k financování. Výbor dne 22.6.2010 schválil seznam doporučených projektů a určil je k předložení na RO SZIF do Opavy. Fiche 9   celkové výdaje způsobilé výdaje nezpůsobilé výdaje požadovaná dotace

  Read more →
  • 08 BŘE 10
  • 0

  Projekty podané ve Výzvě 01 (2009) schválené SZIF

  V první výzvě MAS Hrubý Jeseník byly podány celkem 4 projekty. Z tohoto počtu byly SZIF vybrány ke spolufinancování tyto projekty:   Registrační číslo projektu 09/008/41200/131/000951 Název subjektu SK Annaberg Pěší naučná stezka Andělská Hora — Annaberg Dotace (Kč) 311 310     Registrační číslo projektu 09/008/41200/131/000976 Název subjektu Město Bruntál BRUNTÁL — Náměstí Míru-fontána

  Read more →
  • 08 BŘE 10
  • 0

  Další informace k plánované výzvě

  Doplňujeme informace k plánované výzvě č. 02-2010, a to k Fichi č. 1 Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje, záměr a) zakládání a rozvoj mikropodniku. Informace se týká upřesnění oblastí podnikání, které je možné z dotace podpořit: Projekt v záměru a) se může týkat pouze činností zařazených do těchto sekcí Klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE): B

  Read more →
  • 22 ÚNO 10
  • 0

  Příprava výzvy č. 02 (2010)

  I v letošním roce bude vyhlášena výzva pro příjem projektů. Předpokládaný termín vyhlášení je březen—duben 2010. Alokace na výzvu je stanovena na 3 284 920 Kč. Předpokládáme vyhlášení Fichí 1, 8 a 9.     1. Fiche 1 – Podpora zakládání mikropodniků a jejich rozvoje, ubytování, sport Hlavní opatření: III.1.2 Podpora zakládání podniků a jejich

  Read more →
  • 13 SRP 09
  • 0

  Výzva 01 – 09

  V této rubrice jsou zvěřejňovány texty vyhlášených výzev a všechny potřebné dokumenty k dané výzvě přináležející. Pro zájemce jsou možné konzultace k projektům vždy úterý a čtvrtek, po dohodě i v ostatní dne dle vašich potřeb. Konzultace vřele doporučujeme, zamazíte tak případných chybám v projektech. Text výzvy: 131_Vyzva 08_09 Pravidla IV.1.1:  Pravidla_IV 1 1 Pravidla IV.1.2:  Pravidla_1_2 Fiche 6:

  Read more →
  • 07 ČVN 09
  • 0

  Příprava na první výzvu

  Důvodem je to, že půjde o investiční projekty, které vyžadují určitou míru připravenosti – musí mít zpracovanou projektovou dokumentaci, být povoleny dle stavebního zákona apod. V rámci přípravy Strategického plánu jste na MAS podávali návrhy svých záměrů (a to i v období, kdy manažerem MAS byl p. Andrle), které hodláte realizovat, nyní by bylo dobré

  Read more →

Archiv příspěvků