• 08 DUB 19
  • 0
  Aktuality z MAPů

  Aktuality z MAPů

    V rámci projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro Bruntálsko II probíhají nejrůznější aktivity na MŠ a ZŠ v území MAS Hrubý Jeseník, z.s. Vyhodnocení výtvarné soutěže: Maluj místo kde žiješ, kde jsi rád. Do soutěže se zapojily školy ZŠ Rudná, Razová, Dvorce, Karlovice, Karlova Studánka a dvě bruntálské školy – Okružní a Petrin. Do

  Read more →
  • 29 BŘE 19
  • 0
  Informace k výzvám IROP

  Informace k výzvám IROP

  Vážení žadatelé, často se na nás obracíte s dotazy, kdy budou vyhlášeny výzvy v rámci Integrovaného regionálního operačního programu. Na řídícím orgánu IROPu, tedy Ministerstvu pro místní rozvoj byly v únoru zaslány ke kontrole výzvy na sociální služby, podnikání, bydlení, úpravu hasičských zbrojnic JPO II. a III. stupně. Dále v loňském roce byla zaslána výzva

  Read more →
  • 29 BŘE 19
  • 0
  Seminář k legislativě pro pedagogické pracovníky a asistenty ve výuce

  Seminář k legislativě pro pedagogické pracovníky a asistenty ve výuce

  V rámci činnosti koordinátora asistentů ve výuce v projektu MAP pro Bruntálsko II, proběhne 25. 4. 2019 seminář pod vedením zkušeného lektora a  pana PhDr. Mgr. Jiřího Valenty. 

  Read more →
  • 21 BŘE 19
  • 0
  Minigranty pro rok 2019

  Minigranty pro rok 2019

  Od 1. 4. 2019 budou vyhlášeny opět oblíbené minigranty na nejrůznější akce do 3 000,- Kč. Novinkou je úprava typů možných žadatelů a větší podpora místních řemeslníků, výrobců a nositelů regionálních značek, kteří mohou prezentovat své výrobky na trzích a jarmarcích i za hranicemi Bruntálska. Jediným omezením letošních ročníků je nemožnost žádat na sportovní utkání.

  Read more →
  • 15 BŘE 19
  • 0
  Nové výzvy na opatření v rámci OP Životní prostředí

  Nové výzvy na opatření v rámci OP Životní prostředí

  Od 15. 3. 2019 22:00 budou spuštěny 3 výzvy na nová opatření v rámci OP Životní prostředí. Vzhledem k nutnosti zpracovávat biologické posudky je výzva otevřena až do 30. 9. 2019. Popis jednotlivých opatření. U sídelní zeleně neplatí podmínka obcí nad 500 obyvatel! Opatření ÚSES Protierozní opatření Sídelní zeleň Odkaz na výzvu a kritéria

  Read more →
  • 12 BŘE 19
  • 0
  Dotační možnosti Moravskoslezského kraje

  Dotační možnosti Moravskoslezského kraje

  Moravskoslezský kraj vyhlásil dotační možnosti na podporu volnočasových aktivit a na podporu dobrovolných hasičů: Dotační možnosti MSK dále je vyhlášen dotační titul na podporu hospodaření v lesích  

  Read more →
  • 28 ÚNO 19
  • 0
  Masopust v Miloticích nad Opavou

  Masopust v Miloticích nad Opavou

  Masopustní průvod v Miloticích nad Opavou proběhne již zítra od 16:00   masopust_plakát

  Read more →
  • 20 ÚNO 19
  • 0
  Výzva PRV připravena!

  Výzva PRV připravena!

  Výzva v rámci Programu rozvoje venkova je připravena ke spuštění, přesné datum bude upřesněno, ale předpoklad je pondělí 25. 2. 2019. Fiche i pravidla jsou zveřejněna zde: http://mashj.cz/aktualni-vyzvy-prv/

  Read more →
  • 20 ÚNO 19
  • 0
  Masopustní průvody

  Masopustní průvody

  Read more →
  • 12 ÚNO 19
  • 0
  Výzva na prorodinná opatření připravena ke spuštění!

  Výzva na prorodinná opatření připravena ke spuštění!

  Od 28. února 2019 bude umožněn příjem žádosti do výzvy OP Zaměstnanost – prorodinná opatření. Podporovány budou příměstské tábory, vznik dětských skupin či podpora zařízení hlídání děti mimo školní vyučování. Výzva bude otevřena až do konce dubna. Tento rok je tato výzva v rámci tohoto opatření jediná. Dotace se pohybuje dle typu žadatele od 85

  Read more →
  • 04 ÚNO 19
  • 0
  Výzvy v únoru 2019

  Výzvy v únoru 2019

  Ke konci měsíce února budou vyhlášeny výzvy pro následující programy a opatření: Program rozvoje venkova: Investice do zem. činností, zpracování zem. produkce – potravinářství a rozvoj nezemědělských činností Žadatelé: zemědělci, potravináři, nezemědělští podnikatelé Výše dotace: zemědělci 50 – 70%, potravináři 50%, podnikatelé 25 – 45% OP Zaměstnanost Prorodinná opatření: příměstské tábory, dětské skupiny a kluby,

  Read more →
  • 16 LED 19
  • 0
  Výzvy PRV pro zemědělce, zpracovatele potravin i další podnikatele se blíží!

  Výzvy PRV pro zemědělce, zpracovatele potravin i další podnikatele se blíží!

  Zhruba v druhé polovině února bude vyhlášena 2. výzva z Programu rozvoje venkova určena všem zemědělcům , zpracovatelům potravin a na rozvoj nezemědělských činností (tj. investice i pro nezemědělské podnikatele) Dotace se pohybují v rozmezí od 25 až do 70 % v závislosti na druhu žadatele a velikosti podniku. Doporučujeme si projít pravidla Programu rozvoje

  Read more →
  • 02 LED 19
  • 0
  Harmonogram výzev MAS pro rok 2019

  Harmonogram výzev MAS pro rok 2019

  Zveřejňujeme předběžný harmonogram výzev pro rok 2019. U IROPu předpokládáme posunutí termínů zhruba o měsíc a snížení alokace u opatření na podporou jednotek požární ochrany. Důvodem je potřeba změny finančního plánů z důvodu krácení alokace u IROPu vlivem nového přepočtu kurzu mezi Kč/EUR. Harmonogram výzev IROP 2019 Harmonogram výzev OPŽP 2019 Harmonogram plánovaných výzev na

  Read more →
  • 02 LED 19
  • 0
  Výzva OPZ – Rozvoj sociálních služeb v území I prodloužena

  Výzva OPZ – Rozvoj sociálních služeb v území I prodloužena

  Výzva MAS Hrubý Jeseník, z.s. – Rozvoj sociálních služeb v území I. je prodloužena až do 6. 1. 2019 do 23:59. Příjem žádostí je možný pouze přes rozhraní MS 2014+. Všechny informace jsou zveřejněny zde: http://mashj.cz/op-zamestnanost/aktualni-vyzvy-opz/

  Read more →
  • 04 PRO 18
  • 0
  Ukončení výzvy: Do velké školy bez obav

  Ukončení výzvy: Do velké školy bez obav

  Ke dnešnímu dni byl ukončen příjem žádostí do výzvy v rámci projektu MAP pro Bruntálsko II. Do výzvy byla přijata jedna žádost: ZŠ a MŠ Karlovice

  Read more →
  • 19 LIS 18
  • 0
  Valná hromada MAS 29. 11. 2018

  Valná hromada MAS 29. 11. 2018

  Valná hromada MAS Hrubý Jeseník, z.s. se uskuteční 29. 11. 2018 od 13:00 v sále zastupitelstva města Bruntálu. Hlavními body je změna stanov (snížení počtů členů kontrolní komise z 5 na 3) a volba členů výboru, kontrolní a výběrové komise. Pozvánka a program VH 29. 11. 2018 Plná moc

  Read more →
  • 13 LIS 18
  • 0
  Seminář pro žadatele ve výzvě OPZ Rozvoj sociálních služeb

  Seminář pro žadatele ve výzvě OPZ Rozvoj sociálních služeb

  Již dříve avizovaný seminář pro žadatele proběhne 11. 12. 2018  ve 13:00 v prostorách sídla MAS Hrubý Jeseník, z.s. Pozvánka – Rozvoj sociálních služeb v území. Prosíme o telefonickou či e-mailovou domluvu na daný termín. Doporučujeme i předem zaslat otázky k dané výzvě. Taktéž je možné si domluvit individuální konzultace. Kontakty: tel: 739 202 532,

  Read more →
  • 10 ŘÍJ 18
  • 0
  Výzva MAP: Do „velké“ školy bez obav

  Výzva MAP: Do „velké“ školy bez obav

  V rámci projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání II. vyhlašuje MAS výzvu na spolupráci úplných základních škol a  neúplných ZŠ. Cílem je, aby žáci a jejich rodiče získali povědomí o tom, co úplné základní školy v jejich okolí nabízejí a současně se připravili na úskalí, které v sobě tento přechod skrývá. Můžou to např. být akce jako:

  Read more →
  • 04 ŘÍJ 18
  • 0
  Malé projekty spolupráce – konec příjmů žádostí!

  Malé projekty spolupráce – konec příjmů žádostí!

  MAS Hrubý Jeseník dnem 4. 10. 2018 ukončuje příjem žádostí pro výzvu Malých projektů spolupráce v oblasti vzdělávání v rámci aktivity projektu MAP II. Důvodem ukončení je vyčerpaná alokace v této výzvě. Vyhlášení další výzvy předkládáme příští rok. Ukončení výzvy neznamená konec spolupráce mezi MŠ a ZŠ. Od roku 2019 začne realizace společných aktivit na

  Read more →
  • 12 ZÁŘ 18
  • 0
  Malé projekty spolupráce – aktivita MAP II.

  Malé projekty spolupráce – aktivita MAP II.

  MAS vyhlašuje oblíbený program malých projektů spolupráce, které jsou v rámci implementačních aktivit projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání II. (dále jen MAP II). V rámci této aktivity je možné podpořit aktivity spolupráce v oblasti vzdělávání či péče o děti do 15 let. Tato aktivita je vhodná zejména pro školy, obce, spolky pracující s dětmi.

  Read more →

Archiv příspěvků