• 15 ČVC 19
  • 0
  Výzvy IROP

  Výzvy IROP

  MAS má připraveno k vyhlášení 5 výzev z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) Výzvy jsou zaměřeny na vybudování odborných učeben v ZŠ, stavební úpravy stanic pro jednotky požární ochrany II. a III. stupně, vybudování či rozšíření sociálních podniků, infrastrukturu sociálních služeb- stavební úpravy, pořízení vybavení včetně automobilu, vybudování sociálního bydlení. Předpokládané spuštění výzev je 1.

  Read more →
  • 05 ČVN 19
  • 0
  Seznam hodnocených projektů v rámci jednání Výběrové komise MAS dne 30. 5. 2019

  Seznam hodnocených projektů v rámci jednání Výběrové komise MAS dne 30. 5. 2019

  Ve čtvrtek 30. 5. 20198 se uskutečnilo jednání Výběrové komise MAS, která hodnotila projekty ve 2. výzvě PRV a ve výzvě OPZ – Prorodinná opatření V. Ve výzvě PRV byly hodnoceny následující projekty Výběrový orgán rozhodnutí, upozorňujeme žadatele, že o finálním výběru projektů k podpoře rozhoduje Výbor MAS a samozřejmě SZIF jakožto řídící orgán. Ve

  Read more →
  • 23 KVĚ 19
  • 0
  Aktuality k výzvě OP Životní prostředí

  Aktuality k výzvě OP Životní prostředí

  Řídící orgán tohoto operačního programu vydalo aktualitu k aktuálním výzvám: Fyzické osoby nepodnikající mohou žádat o podporu v případě, že jsou pozemky dotčené realizací v jejich vlastnictví, případně ve vlastnictví jiných fyzických osob, územně samosprávných celků, správy národních parků, správy jeskyní ČR či AOPK ČR. Nemohou však žádat o podporu na projekty realizované na pozemcích

  Read more →
  • 20 KVĚ 19
  • 0
  Alokace na minigranty vyčerpána

  Alokace na minigranty vyčerpána

  Alokace 30 000,- Kč na minigranty MAS byla dnešním dnem vyčerpána.  O případném navýšení může rozhodnout Výbor MAS, popřípadě další výzva bude vyhlášena v říjnu 2019.   Prosíme, nepřekládejte další žádosti.

  Read more →
  • 08 DUB 19
  • 0
  Aktuality z MAPů

  Aktuality z MAPů

    V rámci projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro Bruntálsko II probíhají nejrůznější aktivity na MŠ a ZŠ v území MAS Hrubý Jeseník, z.s. Vyhodnocení výtvarné soutěže: Maluj místo kde žiješ, kde jsi rád. Do soutěže se zapojily školy ZŠ Rudná, Razová, Dvorce, Karlovice, Karlova Studánka a dvě bruntálské školy – Okružní a Petrin. Do

  Read more →
  • 29 BŘE 19
  • 0
  Informace k výzvám IROP

  Informace k výzvám IROP

  Vážení žadatelé, často se na nás obracíte s dotazy, kdy budou vyhlášeny výzvy v rámci Integrovaného regionálního operačního programu. Na řídícím orgánu IROPu, tedy Ministerstvu pro místní rozvoj byly v únoru zaslány ke kontrole výzvy na sociální služby, podnikání, bydlení, úpravu hasičských zbrojnic JPO II. a III. stupně. Dále v loňském roce byla zaslána výzva

  Read more →
  • 29 BŘE 19
  • 0
  Seminář k legislativě pro pedagogické pracovníky a asistenty ve výuce

  Seminář k legislativě pro pedagogické pracovníky a asistenty ve výuce

  V rámci činnosti koordinátora asistentů ve výuce v projektu MAP pro Bruntálsko II, proběhne 25. 4. 2019 seminář pod vedením zkušeného lektora a  pana PhDr. Mgr. Jiřího Valenty. 

  Read more →
  • 26 BŘE 19
  • 0

  Snídaně s novináři

  V rámci vzdělávacího projektu Místní akční plán rozvoje vzdělání pro Bruntálsko II. proběhla tzv. Snídaně s novináři. Uvedeného neformálního setkání se rád zúčastnil p. Ladislav Olejníček, který se téměř celý život věnuje místním médiím. Úzce spolupracuje s místními médii jako je Bruntálský a krnovský deník, Náš domov, Zpravodaj Vrbenska či TV Polar. S MAS Hrubý

  Read more →
  • 21 BŘE 19
  • 0
  Minigranty pro rok 2019

  Minigranty pro rok 2019

  Od 1. 4. 2019 budou vyhlášeny opět oblíbené minigranty na nejrůznější akce do 3 000,- Kč. Novinkou je úprava typů možných žadatelů a větší podpora místních řemeslníků, výrobců a nositelů regionálních značek, kteří mohou prezentovat své výrobky na trzích a jarmarcích i za hranicemi Bruntálska. Jediným omezením letošních ročníků je nemožnost žádat na sportovní utkání.

  Read more →
  • 15 BŘE 19
  • 0
  Nové výzvy na opatření v rámci OP Životní prostředí

  Nové výzvy na opatření v rámci OP Životní prostředí

  Od 15. 3. 2019 22:00 budou spuštěny 3 výzvy na nová opatření v rámci OP Životní prostředí. Vzhledem k nutnosti zpracovávat biologické posudky je výzva otevřena až do 30. 9. 2019. Popis jednotlivých opatření. U sídelní zeleně neplatí podmínka obcí nad 500 obyvatel! Opatření ÚSES Protierozní opatření Sídelní zeleň Odkaz na výzvu a kritéria

  Read more →
  • 12 BŘE 19
  • 0
  Dotační možnosti Moravskoslezského kraje

  Dotační možnosti Moravskoslezského kraje

  Moravskoslezský kraj vyhlásil dotační možnosti na podporu volnočasových aktivit a na podporu dobrovolných hasičů: Dotační možnosti MSK dále je vyhlášen dotační titul na podporu hospodaření v lesích  

  Read more →
  • 28 ÚNO 19
  • 0
  Masopust v Miloticích nad Opavou

  Masopust v Miloticích nad Opavou

  Masopustní průvod v Miloticích nad Opavou proběhne již zítra od 16:00   masopust_plakát

  Read more →
  • 20 ÚNO 19
  • 0
  Výzva PRV připravena!

  Výzva PRV připravena!

  Výzva v rámci Programu rozvoje venkova je připravena ke spuštění, přesné datum bude upřesněno, ale předpoklad je pondělí 25. 2. 2019. Fiche i pravidla jsou zveřejněna zde: http://mashj.cz/aktualni-vyzvy-prv/

  Read more →
  • 20 ÚNO 19
  • 0
  Masopustní průvody

  Masopustní průvody

  Read more →
  • 12 ÚNO 19
  • 0
  Výzva na prorodinná opatření připravena ke spuštění!

  Výzva na prorodinná opatření připravena ke spuštění!

  Od 28. února 2019 bude umožněn příjem žádosti do výzvy OP Zaměstnanost – prorodinná opatření. Podporovány budou příměstské tábory, vznik dětských skupin či podpora zařízení hlídání děti mimo školní vyučování. Výzva bude otevřena až do konce dubna. Tento rok je tato výzva v rámci tohoto opatření jediná. Dotace se pohybuje dle typu žadatele od 85

  Read more →
  • 04 ÚNO 19
  • 0
  Výzvy v únoru 2019

  Výzvy v únoru 2019

  Ke konci měsíce února budou vyhlášeny výzvy pro následující programy a opatření: Program rozvoje venkova: Investice do zem. činností, zpracování zem. produkce – potravinářství a rozvoj nezemědělských činností Žadatelé: zemědělci, potravináři, nezemědělští podnikatelé Výše dotace: zemědělci 50 – 70%, potravináři 50%, podnikatelé 25 – 45% OP Zaměstnanost Prorodinná opatření: příměstské tábory, dětské skupiny a kluby,

  Read more →
  • 16 LED 19
  • 0
  Výzvy PRV pro zemědělce, zpracovatele potravin i další podnikatele se blíží!

  Výzvy PRV pro zemědělce, zpracovatele potravin i další podnikatele se blíží!

  Zhruba v druhé polovině února bude vyhlášena 2. výzva z Programu rozvoje venkova určena všem zemědělcům , zpracovatelům potravin a na rozvoj nezemědělských činností (tj. investice i pro nezemědělské podnikatele) Dotace se pohybují v rozmezí od 25 až do 70 % v závislosti na druhu žadatele a velikosti podniku. Doporučujeme si projít pravidla Programu rozvoje

  Read more →
  • 02 LED 19
  • 0
  Harmonogram výzev MAS pro rok 2019

  Harmonogram výzev MAS pro rok 2019

  Zveřejňujeme předběžný harmonogram výzev pro rok 2019. U IROPu předpokládáme posunutí termínů zhruba o měsíc a snížení alokace u opatření na podporou jednotek požární ochrany. Důvodem je potřeba změny finančního plánů z důvodu krácení alokace u IROPu vlivem nového přepočtu kurzu mezi Kč/EUR. Harmonogram výzev IROP 2019 Harmonogram výzev OPŽP 2019 Harmonogram plánovaných výzev na

  Read more →
  • 02 LED 19
  • 0
  Výzva OPZ – Rozvoj sociálních služeb v území I prodloužena

  Výzva OPZ – Rozvoj sociálních služeb v území I prodloužena

  Výzva MAS Hrubý Jeseník, z.s. – Rozvoj sociálních služeb v území I. je prodloužena až do 6. 1. 2019 do 23:59. Příjem žádostí je možný pouze přes rozhraní MS 2014+. Všechny informace jsou zveřejněny zde: http://mashj.cz/op-zamestnanost/aktualni-vyzvy-opz/

  Read more →
  • 04 PRO 18
  • 0
  Ukončení výzvy: Do velké školy bez obav

  Ukončení výzvy: Do velké školy bez obav

  Ke dnešnímu dni byl ukončen příjem žádostí do výzvy v rámci projektu MAP pro Bruntálsko II. Do výzvy byla přijata jedna žádost: ZŠ a MŠ Karlovice

  Read more →

Archiv příspěvků