Projekt: Odborné poradenství pro rozvoj obcí Bruntálska byl podpořen v roce 2017 z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2017“. Cílem tohoto dotačního programu je: Podpora venkovských mikroregionů prostřednictvím poskytování neinvestičních dotací na náklady spojené s činnostmi manažerů/poradců, kteří realizují projekty zaměřené na poradenství a vzdělávání v oblasti rozvoje venkova a obnovy vesnice, občanských aktivit a komunitního života v obcích. V případě Bruntálska jde o neinvestiční dotaci ve výši 50 000,- Kč , která činí 50 % dotaci z celkových způsobilých nákladů na tento projekt.

Projekt: Provoz lodní dopravy na Slezské Hartě byl podpořen v roce 2017  z rozpočtu Moravskoslezského kraje. Jedná se o účelovou neinvestiční dotaci ve výši 1 000 000,- Kč, která bude vyplácena příjemci v 5 ročních splátkách vždy po 200 000,- Kč.  Realizace projektu je od 1. 5. 2017 do 31. 10. 2021. Dotace je určena na:

  • Provoz lodi Santa Maria
  • Poplatky spojené s provozem lodí
  • Pojištění
  • Údržba a oprava lodi Santa Maria
  • Mzdy zaměstnanců zajišťující provoz lodi Santa Maria

Projekty jsou financovány Moravskoslezským krajem.

Moravskoslezský kraj