DSO BRUNTÁLSKO má nové webové stránky, veškeré informace od roku 2019 jsou zveřejňovány již zde

Projekt: Odborné poradenství pro rozvoj obcí Bruntálska byl podpořen v roce 2017 z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2017“. Cílem tohoto dotačního programu je: Podpora venkovských mikroregionů prostřednictvím poskytování neinvestičních dotací na náklady spojené s činnostmi manažerů/poradců, kteří realizují projekty zaměřené na poradenství a vzdělávání v oblasti rozvoje venkova a obnovy vesnice, občanských aktivit a komunitního života v obcích. V případě Bruntálska jde o neinvestiční dotaci ve výši 50 000,- Kč , která činí 50 % dotaci z celkových způsobilých nákladů na tento projekt.

Projekt: Provoz lodní dopravy na Slezské Hartě byl podpořen v roce 2017  z rozpočtu Moravskoslezského kraje. Jedná se o účelovou neinvestiční dotaci ve výši 1 000 000,- Kč, která bude vyplácena příjemci v 5 ročních splátkách vždy po 200 000,- Kč.  Realizace projektu je od 1. 5. 2017 do 31. 10. 2021. Dotace je určena na:

  • Provoz lodi Santa Maria
  • Poplatky spojené s provozem lodí
  • Pojištění
  • Údržba a oprava lodi Santa Maria
  • Mzdy zaměstnanců zajišťující provoz lodi Santa Maria

Projekty jsou financovány Moravskoslezským krajem.

Moravskoslezský kraj

 

Projekt: „Kompostéry pro DSO Bruntálsko“

Domácí kompostéry a štěpkovače

Realizací projektu „Kompostéry pro DSO Bruntálsko“ podpořeného z OPŽP je řešena prevence vzniku biologicky rozložitelných odpadů s katalogovým číslem 20 02 01- biologicky rozložitelný odpad na území Bruntálska, tj. obce Staré Město, Rudná pod Pradědem, Široká Niva, Dlouhá Stráň, Staré Heřminovy, Křišťanovice, Václavov u Bruntálu, Bílčice, Valšov a Mezina.

V rámci projektu dojde k pořízení 837 ks kompostérů tři různých objemů pro občany, na  kompostování zeleně vzniklé při údržbě zahrad občanů a pro biologicky rozložitelný odpad z kuchyní rostlinného původu. Dále bude nakoupen 1 kus štěpkovače.

Ty budou předány do užívání obyvatelům dotčených obcí.