DSO BRUNTÁLSKO má nové webové stránky, veškeré informace od roku 2019 jsou zveřejňovány již zde

BRUNTÁLSKO

Sdružení obcí BRUNTÁLSKO (dále jen „svazek“) je založen ve smyslu ust. § 49 a násl. zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obcích“).

Právní forma: Dobrovolný svazek obcí

Název svazku: BRUNTÁLSKO

Zastoupený: Richardem Šandou, předsedou

IČ: 04690290

Sídlo svazku: náměstí Míru 11, 792 01 Bruntál

Číslo účtu: 115 – 1949140207/0100

Datum registrace: 5. 1. 2016

Spisová značka: VŽ/635/2016/Las

Registrační číslo: R 1/16

Cíle a účel svazku

Cílem svazku je koordinovaný a udržitelný rozvoj zájmového území a vzájemná spolupráce členských obcí při respektování principů transparentnosti a zapojování veřejnosti.

Předmět činnosti svazku

Předmětem činnosti svazku je vzájemná spolupráce členských obcí na koncepčním a efektivním rozvoji zájmového území ve všech jeho oblastech a ve všech souvislostech; ochrana a prosazování společných zájmů a konkrétních záměrů členských obcí na místní, krajské i celostátní úrovni.

Orgány svazku

Orgány svazku jsou členská schůze, předseda a dva místopředsedové a tříčlenná revizní komise.

Předseda svazku
Richard Šanda, starosta obce Staré Město

První místopředseda svazku

Iveta Kučerová, starostka obce Valšov

Druhý místopředseda svazku
Jan Božovský, starosta obce Dvorce

Předseda nebo jím pověřený zástupce zastupuje svazek obcí navenek.

Výbor

Ing. Martin Henč, místostarosta města Bruntál

Ivan Fehérvári, starosta obce Razová

Revizní komise

Bedřich Buťák, starosta obce Leskovec nad Moravicí

Josef Havlík, starosta obce Moravskoslezský Kočov

Alena Mátéová, starostka obce Široká Niva

Dokumenty svazku

Smlouva o vytvoření svazku: Smlouva o vytvoreni svazku obci Bruntalsko

Stanovy: Stanovy sdruzeni obci Bruntalsko

Upravené Stanovy (změna od 23. 5. 2018): Stanovy Bruntálska verze k 23. 5. 2018

Smlouvy

Smlouva – Odborné poradenství pro rok 2018

Smlouva Provozování lodní dopravy

Trojdohoda

Smlouva upravující vztahy mezi Bruntálskem, Mikroregionem Slezská Harta a Actvity s.r.o.

Zápisy z jednání

Zápis z ustavující členské schůze ze dne 5. 11. 2015: zapis_DSO Bruntalsko

Zápisy za rok 2016

Zápis z řádné členské schůze 28. 4. 2016: zapis-28-4-2016

Zápis ze schůze Výboru zde dne 31.8. 2016: zapis-ze-schuze-vyboru-dso-br-31-8-2016

Zápis ze schůze Výboru ze dne 4. 10. 2016 ZÁPIS ZE SCHŮZE VÝBORU DSO BR 4.10. 2016 1

Zápis z řádné členské schůze ze dne 4. 10. 2016 Zápis členské schůze 4.10. 2016 2

Zápis ze schůze Výboru ze dne 24. 11. 2016 ZÁPIS ZE SCHŮZE VÝBORU DSO BR24.11.2016 (automaticky uloženo)1

Zápis z řádné členské schůze ze dne 20. 12. 2016 Zápis členské schůze 20.12. 2016-ověřovatel


Zápisy za rok 2017

Zápis ze 1.  schůze Výboru ze dne 9. 2. 2017 Zápis Výbor DSO 9. 2. 2017

Zápis z řádné členské schůze ze dne 6. 4. 2017 Zápis z členské schůze 6. 4. 2017

Zápis ze 2. schůze Výboru dne 6. 6. 2017 Zápis Výbor DSO 6.6.2017

Zápis ze 2. členské schůze dne 14. 6. 2017 Zápis z členské schůze dne 14.6.2017

Příloha č. 1. Rozpočtová změna č. 1 dle usnesení 08/02/2017

Zápis ze 3. schůze Výboru dne 26. 7. 2017 Zápis Výbor DSO 26.7.2017

příloha č. 1 – Rozpočtová změna č. 2: Návrh rozpočtového opatření č. 2_2017:

Zápis ze 4. schůze Výboru dne 4. 10. 2017 : Zápis Výbor 4. 10. 2017

Zápis ze 3. členské schůze dne 30. 10. 2017: Zápis Bruntálska 30. 10. 2017

příloha  Návrh rozpočtového opatření č.3 _2017

příloha č. 2 – Program workshopu: Program workshopu 30. 10. 2017

příloha č. 3 – Členská schůze: Pozvánka na členskou schůzi 30. 10. 2017

Zápis z revizní komise dne 10. 11. 2017: Zápis z revizní komise 10. 11. 2017

Zápis z 5. schůze Výboru dne 21. 12. 2017: Zápis z výboru 21.12.2017

Příloha č. 1: Návrh rozpočtového opatření č. 4/2017: Návrh rozpočtového opatření č. 4/2017

Zápis z mimořádného hlasování členské schůze formou per rollam Zápis 29.12.2018 hlasování per rollam

Zápis z mimořádného hlasování členské schůze formou per rollam Zápis 21. 12. 2017 – hlasování per rollam


Zápisy za rok 2018

Zápis ze 6. schůze Výboru dne 29. 11. 2018: Zápis 29. 11. 2018

Zápis ze 5. schůze Výboru dne 8. 11. 2018: Zápis 8.11.2018

Zápis ze 4. schůze Výboru ze dne 21. 9. 2018:  Zápis Výbor 21. 9. 2018

Příloha č. 1 Návrh rozpočtového opatření č. 3/2018

Zápis ze 3. schůze Výboru dne 5. 4. 2018: Zápis Výbor 5. 4. 2018

Zápis z 2. schůze Výboru dne 5. 2. 2018: Zápis 5. 2. 2018

Zápis z 1. schůze Výboru ze dne 8. 1. 2018: Zápis Výboru 8. 1. 2018

Příloha č. 1: Návrh rozpočtového opatření č. 1/2018: Návrh rozpočtového opatření č. 1/2018

Zápis z 1. členské schůze : Zápis z členské schůze

Příloha č. 1: Výroční zpráva svazku obcí Bruntálsko o poskytování informací za rok 2017 podle zákona 106

Příloha č. 2: Inventarizační zpráva 2017

Zápis z 2. členské schůze: Zápis z členské schůze 23.5.2018

Zápis z 3. členské schůze: Zápis – z členské schůze 11. 10. 2018

Zápis z 4. členské schůze: Zápis z členské schůze 29. 11. 2018

Inventarizační zpráva za rok 2018: inventarizační zpráva 2018

Zpráva Revizní komise za rok 2018: Zpráva revizní komise


Zápisy za rok 2019

Zápis z 1. jednání Výboru dne Zápis 11. 1. 2019

Mapa území

Mapa Bruntálsko

 

Pozvánka na členskou schůzi

 

Pozvánka na členskou schůzi 21. 2. 2018 Pozvánka DSO Členská schůze Bruntálsko