BRUNTÁLSKO

Sdružení obcí BRUNTÁLSKO (dále jen „svazek“) je založen ve smyslu ust. § 49 a násl. zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obcích“).

Právní forma: Dobrovolný svazek obcí

Název svazku: BRUNTÁLSKO

Zastoupený: Květou Kubíčkovou, předsedkyní

IČ: 04690290

Sídlo svazku: Náměstí Míru 11, 792 01 Bruntál

Číslo účtu: 115 – 1949140207/0100

Datum registrace: 5. 1. 2016

Spisová značka: VŽ/635/2016/Las

Registrační číslo: R 1/16

Cíle a účel svazku

Cílem svazku je koordinovaný a udržitelný rozvoj zájmového území a vzájemná spolupráce členských obcí při respektování principů transparentnosti a zapojování veřejnosti.

Předmět činnosti svazku

Předmětem činnosti svazku je vzájemná spolupráce členských obcí na koncepčním a efektivním rozvoji zájmového území ve všech jeho oblastech a ve všech souvislostech; ochrana a prosazování společných zájmů a konkrétních záměrů členských obcí na místní, krajské i celostátní úrovni.

Orgány svazku

Orgány svazku jsou členská schůze, předseda a dva místopředsedové a tříčlenná revizní komise.

Předseda svazku
Květa Kubíčková, starostka Města Vrbna pod Pradědem

První místopředseda svazku
Jan Božovský, starosta obce Dvorce

Druhý místopředseda svazku
Ing. Libor Unverdorben, místostarosta města Bruntál

Předseda nebo jím pověřený zástupce zastupuje svazek obcí navenek.

Revizní komise

Bedřich Buťák, starosta obce Leskovec nad Moravicí

Michal Blažek, starosta města Horní Benešov

Iveta Kučerová, starostka obce Valšov

Dokumenty svazku

Smlouva o vytvoření svazku: Smlouva o vytvoreni svazku obci Bruntalsko

Stanovy: Stanovy sdruzeni obci Bruntalsko

Závěrečný účet Bruntálska – dobrovolný svazek obcí: Závěrečný účet za rok 2016

Návrh rozpočtového výhledu  na roky 2016 -2018: Návrh rozpočtového výhledu na roky 2016 – 2018

Zápisy z jednání

Zápis z ustavující členské schůze ze dne 5. 11. 2015: zapis_DSO Bruntalsko

Zápis z řádné členské schůze 28. 4. 2016: zapis-28-4-2016

Zápis ze schůze Výboru zde dne 31.8. 2016: zapis-ze-schuze-vyboru-dso-br-31-8-2016

Zápis ze schůze Výboru ze dne 4. 10. 2016 ZÁPIS ZE SCHŮZE VÝBORU DSO BR 4.10. 2016 1

Zápis z řádné členské schůze ze dne 4. 10. 2016 Zápis členské schůze 4.10. 2016 2

Zápis ze schůze Výboru ze dne 24. 11. 2016 ZÁPIS ZE SCHŮZE VÝBORU DSO BR24.11.2016 (automaticky uloženo)1

Zápis z řádné členské schůze ze dne 20. 12. 2016 Zápis členské schůze 20.12. 2016-ověřovatel

Zápis ze schůze Výboru ze dne 9. 2. 2017 ZÁPIS ZE SCHŮZE VÝBORU DSO 9.2.2017 (1)

Zápis z řádné členské schůze ze dne 6. 4. 2017 Zápis 6. 4. 2017 – ověřený

 

Mapa území

Mapa Bruntálsko

 

Pozvánka na členskou schůzi