Výzva č. 3/2019 – VYHLÁŠENA OD 1. 3. 2019

Seznam přijatých projektů v rámci 3. výzvy PRV

Seznam přijatých žádostí PRV

Seznam hodnocených projektů výběrovou komisí MAS dne 30. 5. 2019

Výběrový orgán rozhodnutí

Seminář pro žadatele proběhne dne 15. 3. 2019 v 10:00 v kanceláři MAS, nám. Míru 60/11. Bruntál.

POZVÁNKA seminář 15.3.19

Kvůli kapacitě prostor, prosím, se přihlašte buď mailem na mashj@seznam.cz nebo na tel 739 202 539

1.Výzva MAS Hrubý Jeseník: Výzva PRV MAS HJ č.3 2019
2. Fiche –
a. F1 Zemědělské podniky: Fiche: Investice do zemědělských podniků
b. F2  Rozvoj místní produkce: Fiche: Rozvoj zemědělské produkce
c. F5 Nezemědělské činnosti: Fiche: Rozvoj nezemědělských činností
3. Pravidla pro žadatele Operace 19.2.1 (příloha výzvy) (verze k datu 30. 10. 2018: Pravidla 19.2.1
4. Způsob hodnocení a výběru projektů – Interní postupy realizace SCLLD MAS Hrubý Jeseník v OP PRV v období 2014—2020 (příloha výzvy): Interní postupy PRV
5.. Programový rámec Programu rozvoje venkova (SCLLD MAS Hrubý Jeseník) – přehled Fiche 1, 2, 6: zde
7 .Pravidla pro publicitu PRV 2014—2020: zde
8. Příručka pro zadání Veřejných Zakázek:  zde