V současnosti není otevřena žádná výzva PRV (Program rozvoje venkova).

příští výzva bude vyhlášena nejdříve v únoru 2019. Budou podporována následující opatření (fiche) – Podpora nezemědělského podnikání a Rozvoj zemědělské produkce