Výzva byla ukončena! Aktuálně není vyhlášena žádná výzva IROP.

1. výzva MAS Hrubý Jeseník-IROP-Zatraktivnění kulturního dědictví v regionu

Datum vyhlášení: 18. 12. 2017

Datum ukončení příjmů žádostí: 31. 3. 2018

Text výzvy Zatraktivnění kulturního dědictví

Příloha č. 1 – Kritéria formálního hodnocení

Příloha č. 2 – Kritéria věcného hodnocení

Interní postupy IROP MAS Hrubý Jeseník, z.s.

 

Veškeré dokumenty včetně obecných a specifických pravidel naleznete zde: Výzva č. 55 Kulturní dědictví – integrované projekty CLLD

Seminář k jednotlivým opatřením: Seminář k opatření 4.1