• 19 ÚNO 12

    Aktualizace Integrovaného plánu rozvoje území

    Blíží se konec programovacího období (rok 2013) a my již plánujeme, jak to bude s naší MAS dál. Základním předpokladem je, abychom měli zpracovány všechny potřebné podklady, které jsou nutné pro další fungování MAS.

    Protože další činnost a rozvoj MAS, ale i obcí a měst, bude od roku 2014 závislé na existenci rozvojových strategií, přistupujeme v dostatečném předstihu k aktualizaci našeho Integrovaného strategického plánu, který bude podkladem pro další plány rozvoje MAS.

    Nejprve se musíme zaměřit na získání analytických podkladů, a proto v současnosti rozesíláme dotazníky členským obcím MAS k vyplnění. Získané informace budou základem pro společné plánování rozvoje území MAS.

    Dotazník pro obce ke stažení