• 22 KVĚ 11

  Aktualizace Fichí pro podzimní výzvu

  Jak jsme Vás již informovali, v současnosti probíhá aktualizace Fichí, v souvislosti se změnou Pravidel. Fiche jsme již připravili, a protože chceme, aby jste je měli co nejdříve k dispozici, přinášíme vám jejich zatím neschválenou podobu. Může tedy ještě dojít ke změnám, které by však neměly být nijak významné.

  Fiche by vám měly sloužit pro přípavu projektů do podzimní výzvy, její vyhlášení předpokládáme koncem srpna či počátkem září, příjem projektů bude trvat jeden měsíc.

  V letošním roce budou vyhlášeny tyto Fiche:

  1. Fiche 10 — Ubytování, sport

  2. Fiche 8 — Občanské vybavení a služby

  3. Fiche 9 — Obnova historického a kulturního dědictví

  Přípravu svých záměrů je vhodné s námi konzultovat tak, aby byly v souladu s příslušnou Fichí. Upozorňujeme, že v rámci jedné Fiche může jeden žadatel podat jeden projekt.

  Termín konzultace si s námi prosím dohodněte telefonicky nebo emailem.