• 23 KVĚ 19
    Aktuality k výzvě OP Životní prostředí

    Aktuality k výzvě OP Životní prostředí

    Řídící orgán tohoto operačního programu vydalo aktualitu k aktuálním výzvám:

    Fyzické osoby nepodnikající mohou žádat o podporu v případě, že jsou pozemky dotčené realizací v jejich vlastnictví, případně ve vlastnictví jiných fyzických osob, územně samosprávných celků, správy národních parků, správy jeskyní ČR či AOPK ČR. Nemohou však žádat o podporu na projekty realizované na pozemcích ve vlastnictví podnikatelských subjektů, a to z důvodu zamezení přenosu výhody z dotace na podnik.