Aktivity spolupráce v MAP pro vzdělanější region

Pilotní program pro ověření MAP

Cílem tohoto programu je účelně využít finanční prostředky v projektu Místní akční plán pro rozvoj vzdělání na Bruntálsku (zkráceně MAP), který realizuje Místní akční skupina Hrubý Jeseník z.s. . Projekt cílí na zlepšení řízení a vzdělávání v MŠ a ZŠ, prohloubení spolupráce mezi jednotlivými aktéry v území, kteří se zabývají vzděláváním a péčí o děti do 15 let.

Typy podporovaných akcí:
Aktivity mají zejména podporovat a rozvíjet spolupráci zaměřenou na vzdělávání a práci s dětmi do 15 let. Je možno podpořit jak stávající akce, které mají tradici, tak i nové aktivity.
Mezi typové podporované aktivity patří např.: spolupráce knihovny a školy – čtenářské dny, spolupráce školy a dobrovolných hasičů – návštěva dětí a prohlídka hasičské techniky, nepostupové vědomostní či sportovní olympiády nezařazené v systému MŠMT, obecní dětské dny, drobné projekty škol apod.

Termíny:
Vyhlášení programu a zahájení příjmu žádostí: 27. 7. 2017
Ukončení příjmu žádostí: 15. 9. 2017 v 12:00 hod.
Zveřejnění seznamu podpořených žádostí: 25. 9. 2017
Termín realizace projektu: 1. 8. 2017 – 15. 12. 2017

Výše podpory:
Alokovaná částka: 210 000,- Kč
Minimální výše podpory: 5 000 Kč
Maximální výše podpory: 30 000 Kč

Podmínky programu jsou zde: Podmínky programu

Přílohy k programu zde:

Formulář žádosti ve wordu: Formulář žádosti

Formulář vypořádání dotace: Formulář vypořádání v xlsx

Seznam vybraných žádostí zde: Průběžné výsledky k 12. 9. 2017


 

Zrealizované projekty:

Společník, hlídač, kamarád – o pejscích budem‘ více znát

V tělocvičně bývalé školy ve Starém Městě se 3. 10. 2017 sešly děti ze tří spřátelených mateřských škol k prvnímu plánovanému setkání.  Setkání se konalo v rámci pilotního programu MAS  Hrubý Jeseník „Aktivity spolupráce v MAP pro vzdělanější region“.  Projekt vypracovala ředitelka MŠ Staré Město Anna Bílá s názvem „Společník, hlídač, kamarád – o pejscích budem‘ více znát“.

V tělocvičně se sešlo celkem 47 dětí a 9 dospělých. Děti si vyslechly výklad lektorky, pomazlily se s pejsky a učily se správně chovat ke psům jak doma, tak na ulici. Učily se bezpečně pejskovi podat krmení, zaujmout obrannou polohu při napadení psem a jiné užitečné a zajímavé věci. Po fotografování se děti rozloučily a spěchaly na oběd do svých školek.

K druhému setkání jsme se sešli  2. 11. 2017 v tělocvičně ZŠ a MŠ Razová, kam děti z Rudné a ze Starého Města přivezl objednaný autobus. Měli jsme čas důkladně si prohlédnout helloweenskou výzdobu vstupních prostor školy a veškeré zázemí zrekonstruované mateřské školy. Moc se nám zde líbilo a nabrali jsme inspiraci pro vlastní práci z různých oblastí. Po skupinkách se děti vystřídaly u občerstvení a prohlédly si výstavku výtvarných prací dětí zúčastněných mateřských škol.

Tentokrát si každé z dětí mohlo vyzkoušet vedení psí smečky na vodítku a v návaznosti na první setkání si osvěžit získané poznatky a zkušenosti. Zkoušelo se polohování, ne všechny děti měly odvahu udělat si pohodlíčko s oporou o živého psa. Protože nás ke konci tlačil čas a nedostalo by se na všechny děti, dali jsme přednost dětem z Razové a z Rudné. My ze Starého Města jsme se s paní Kulawiak dohodli, že v rámci původní objednávky přijede ještě jednou k nám do tělocvičny a tam si budeme moci v menší skupince vše náležitě užít.

K poslednímu setkání došlo 15. 11. 2017 ve Starém Městě, tentokrát jsme přizvali děti z místních mikrojesliček. Paní Libuše s sebou přivezla navíc ještě i kočičku. Ukázala dětem rozdíly mezi kočkou a pejskem, poučila děti o tom, co znamenají různé její projevy  – když přede, když ježí srst, tře se o naše nohy, jak vypadá, když se bojí, když číhá a podobně. Také co ráda jí a že dospělá kočka správně nemá dostávat mléko. Potom následovalo nekonečné hlazení a mazlení s kočičkou, s Frenynkou a se štěňátkem Piškulí, polohování na Kukince. Děti se průběžně paní Kulawiak na různé skutečnosti doptávaly a ta jim neúnavně odpovídala. Opět jsme pořídili mnoho fotografií.

(text i fotografie poskytla paní Bílá, ředitelka MŠ Staré Město)

U společného stolu

V rámci programu Aktivity spolupráce v MAP pro vzdělanější region uspořádala Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem akci s názvem U společného stolu.

Došlo ke dvěma společným akcím, zvlášť v sekci mateřské školy, a zvlášť v sekci základní školy.

V rámci setkání U společného stolu mateřských škol proběhlo společné dopoledne dvou mateřských škol. Jednalo se o společné tvoření ze zakoupených stavebnic na téma Farma a Život v obci. U dětí bylo kromě sounáležitosti k obci a regionu rozvíjeno také polytechnické myšlení, tolerance k novým kamarádům a upevňování vztahů. S výsledky práce byli seznámeni také rodiče, kteří se ten den mohli s dětmi zapojit odpoledne do hry nebo si jen prohlédnout vystavené práce.

V rámci setkání U společného stolu základních škol bylo cílem seznámit se s novým druhem sportu a prohloubit vztahy se spřátelenou malotřídní školou. Děti se sešly v rámci společného odpoledne ke vzájemnému turnaji a sportovním aktivitám. Na turnaj také obě školy trénovaly díky zakoupenému sportovnímu vybavení.

Obě akce přispěly k rozvoji sportovního vyžití dětí a žáků a k rozvoji přátelských vztahů mezi dětmi a žáky škol ze sousedních vesnic.

(text i fotografie poskytla paní Kadláčková, ředitelka MŠ a ZŠ Rudná pod Pradědem)

 

Halloweenské řádění

článek i s fotografiemi je zveřejněn na stránkách školy: ZŠ a MŠ Razová

Vánoční dílna a rozsvěcení vánočního stromečku v Leskovci nad Moravicí.

Díky finančnímu příspěvku Evropských strukturálních fondů a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy jsme v letošním roce naplánovali v Leskovci nad Moravicí zajímavý program na čas předvánoční. V pátek dopoledne kulturní dům ožil dětským smíchem a vůní perníčků.  Přišli a přijeli děti z Mateřské školky a Základní školy v Razové na vánoční dílnu. Společně jsme vyráběli svícny pro maminky na sváteční stůl, krmítka pro ptáčky z šišek, aby i naši opeření kamarádi venku nestrádali. Psali jsme a zdobili dopisy pro Ježíška, na kterém nebyla jen přání dětí, ale také dobré skutky, které jsme za celý rok udělali a obrázek pro Ježíška, když má na Štědrý večer narozeniny. Společně jsme vyrobili polevu na zdobení a namalovali spoustu medových perníčků tradičními vzory.

V odpoledních hodinách jsme pokračovali i s maminkami a babičkami. Poslouchali jsme koledy a malovali další spoustu perníčků, které budou dělat radost občanům  obce na adventním koncertě. Připravovali jsme výzdobu do kostela- velké proutěné srdce ozdobené vánočními motivy a přidělali si další svícny na stůl. Velká část práce byla zaměřená na výrobu betlému, který se opravdu povedl. Základ těla soch je ze dřeva, dotvořili jsme ho metodou slámování a oblečením. Instalovali jsme ho před budovu obecního úřadu, nasvětlili světýlky, připevnili schránku na Ježíškovu poštu a zvoneček a byli jsme připraveni na neděli, kdy se rozsvěcoval vánoční strom.

Na rozsvěcování vánočního stromečku se dostavilo opravdu hodně lidí. Společný zpěv koled se povedl, potom si část lidí šla prohlédnout betlém a zazvonit si na zvoneček. Potom už jsme pospíchali do tepla kulturního domu, kde náš čekalo krásné vystoupení dětí z Mateřské a Základní školy- Stvoření světa. Občerstvení, pouštění skořápkových lodiček, lití vosku a věštění budoucnosti a vánoční bowling byly příjemnou kulisou pro společně zahájený advent v Leskovci nad Moravicí.

(text a fotografie: Simona Hovadíková, místostarostka Leskovce nad Moravicí)

 

 

Výlet do Halouzkovy Pradědovy galerie.

V neděli 10. 12. jsme se společně vypravili autobusem do Pradědovy galerie v Jiříkově. Již samotná jízda autobusem nabízela krásné výhledy na zasněženou krajinu Nízkého Jeseníku. Je neuvěřitelné v jak zanedbané obci s rozpadajícími se socialistickými paneláčky najdete, tak úžasný poklad v podobě Pradědovy galerie. V galerii jsme postupně prošli všechny expozice – největší dřevěný obraz Děda Praděda a jeho říše, který původně stál na kamenné rozhledně na Pradědu. Obdivovali jsme výstavu betlémů od různých řezbářů a samozřejmě i ten největší Halouzkův betlém požehnaný papežem Janem Pavlem II čítající 250 soch. Nejodvážnější děti sestoupily do pekla i do tajemné komnaty. Vyzkoušeli jsme, jak se jezdí na dřevěném koni i velbloudovi a prošli expozici historie Čech, křížovou cestu a zdrželi se u dřevěného obrazu Poslední večeře páně. Venku mrzlo až praštělo, takže venkovní prohlídka byla kratší. Venku jsme potkali draky, mloky, krokodýly, medvědy i prasátka. Čekali na nás dokonce živá divoká prasata, výři a labrador Sam. Na venkovní areál dohlíží více než 10 m veliký Praděd.

Poděkování patří milé paní Halouzkové, která pro nás dokonce otevřela kostel, který také patří rodině Halouzků. Ač v ne příliš dobrém technickém stavu dýchal překrásnou vánoční atmosférou díky létajícím andělům. Z nichž ten nejvyšší má tvář papeže Jana Pavla II. V kostele se pravidelně pořádají akce a my se budeme těšit příští rok na adventní koncert, létající anděly, zapálený dvoumetrový šestiramenný lustr a nové přírůstky v Halouzkově galerii. Přejeme panu Halouzkovi do další práce stále stejně elánu a celé rodině hodně štěstí, zdraví a lásky.

 

Bezpečně ve škole i doma

Zpráva i s fotkami, kterou zaslal pan ředitel p. Pfluger je zde: ZŠ Široká Niva -zpráva z akce