Aktivity spolupráce v MAP pro vzdělanější region

Pilotní program pro ověření MAP

Cílem tohoto programu je účelně využít finanční prostředky v projektu Místní akční plán pro rozvoj vzdělání na Bruntálsku (zkráceně MAP), který realizuje Místní akční skupina Hrubý Jeseník z.s. . Projekt cílí na zlepšení řízení a vzdělávání v MŠ a ZŠ, prohloubení spolupráce mezi jednotlivými aktéry v území, kteří se zabývají vzděláváním a péčí o děti do 15 let.

Typy podporovaných akcí:
Aktivity mají zejména podporovat a rozvíjet spolupráci zaměřenou na vzdělávání a práci s dětmi do 15 let. Je možno podpořit jak stávající akce, které mají tradici, tak i nové aktivity.
Mezi typové podporované aktivity patří např.: spolupráce knihovny a školy – čtenářské dny, spolupráce školy a dobrovolných hasičů – návštěva dětí a prohlídka hasičské techniky, nepostupové vědomostní či sportovní olympiády nezařazené v systému MŠMT, obecní dětské dny, drobné projekty škol apod.

Termíny:
Vyhlášení programu a zahájení příjmu žádostí: 27. 7. 2017
Ukončení příjmu žádostí: 15. 9. 2017 v 12:00 hod.
Zveřejnění seznamu podpořených žádostí: 25. 9. 2017
Termín realizace projektu: 1. 8. 2017 – 15. 12. 2017

Výše podpory:
Alokovaná částka: 210 000,- Kč
Minimální výše podpory: 5 000 Kč
Maximální výše podpory: 30 000 Kč

Podmínky programu jsou zde: Podmínky programu

Přílohy k programu zde:

Formulář žádosti ve wordu: Formulář žádosti

Formulář vypořádání dotace: Formulář vypořádání v xlsx

Seznam vybraných žádostí zde: Průběžné výsledky k 12. 9. 2017