• 24 ÚNO 17
  4. kolo příjmu žádostí Programu rozvoje venkova 2014-2020

  4. kolo příjmu žádostí Programu rozvoje venkova 2014-2020

  Vážení potencionální žadatelé 4. kola PRV,

  rádi bychom vám připomněli, že se blíží 4. kolo příjmu projektových opatření Programu rozvoje venkova. V rámci tohoto kola budeme přijímat žádosti pro následující operace:

  Operace Alokace (Kč)
  1.1.1 Vzdělávací akce 30 500 000
  1.2.1 Informační akce 18 500 000
  4.3.2 Lesnická infrastruktura 81 171 000
  6.1.1 Zahájení činnosti mladých zemědělců 287 762 000
  6.4.1 Investice do nezemědělských činností 372 500 000
  6.4.2 Podpora agroturistiky 200 000 000
  6.4.3 Investice na podporu energie z obnovitelných zdrojů 140 500 500
  8.4.2 Odstraňování škod způsobených povodněmi 26 936 165
  8.5.2 Neproduktivní investice v lesích 23 884 615
  8.5.3 Přeměna porostů náhradních dřevin 316 744 019
  8.6.2 Technické vybavení dřevozpracujících provozoven 72 000 000
  16.2.1 Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií v zemědělské výrobě 81 000 000
  16.4.1 Horizontální a vertikální spolupráce mezi účastníky krátkých dodavatelských řetězců a místních trhů 60 920 500

   

  Všechny operace jsou vyhlášeny již opakovaně. Oproti roku 2016 jsou upraveny i některé postupy a lhůty. Pro letošní jarní kolo předpokládáme následující harmonogram:

  Podání žádosti: od 4. dubna 2017 8:00 do 24. dubna 2017 13:00 – pouze prostřednictvím Portálu Farmáře,
  Zveřejnění seznamu doporučených žádostí: do 22. května 2017,
  Doložení příloh, příp. aktualizovaného formuláře Žádosti o dotaci (včetně dokumentace k výběru dodavatele – u relevantních operací): do 3. července 2017,
  Výzva k opravám: do 16. října 2017,
  Doplnění neúplné dokumentace: do 14 kalendářních dnů od vyhotovení výzvy,
  Zahájení průběžného schvalování žádostí: listopad 2017.

  V přiložené tiskové zprávě zveřejněné 7. února 2017 na webových stránkách Ministerstva zemědělství a SZIF jsou uvedeny hlavní změny v operacích oproti předchozím kolům příjmu.

  Protože jsme byli v minulých kolech nuceni ukončit několik žádostí z důvodu opominutí lhůt, doporučujeme vám všem, kteří se pro podání žádosti o dotaci rozhodnete, průběžně sledovat účet žadatele na Portálu farmáře a webové stránky SZIF. Pokud nechcete nebo nemůžete sledovat každodenně obsah účtu, máte možnost si v sekci „Nastavení“ (záložka „Správa registrace schránky PF“) požádat o zasílání informačních e-mailů o nových dokumentech ze SZIF (Žádost o doplnění, Výzva, atd.). Podrobný postup pro nastavení zasílání notifikací i pro případnou změnu/přidání e-mailové adresy uvádíme v příloze této zprávy.

  V příloze zasíláme také pozvánku na semináře Ministerstva zemědělství ČR k 4. kolu příjmu žádostí, které se uskuteční v první polovině března 2017 v Hradci Králové, Plzni a Brně.

  Rezervace místa na seminář prostřednictvím registračního formuláře na webových stránkách www.ekomonitor.cz.