• 29 BŘE 19
  • 0
  Informace k výzvám IROP

  Informace k výzvám IROP

  Vážení žadatelé, často se na nás obracíte s dotazy, kdy budou vyhlášeny výzvy v rámci Integrovaného regionálního operačního programu. Na řídícím orgánu IROPu, tedy Ministerstvu pro místní rozvoj byly v únoru zaslány ke kontrole výzvy na sociální služby, podnikání, bydlení, úpravu hasičských zbrojnic JPO II. a III. stupně. Dále v loňském roce byla zaslána výzva

  Read more →
  • 29 BŘE 19
  • 0
  Seminář k legislativě pro pedagogické pracovníky a asistenty ve výuce

  Seminář k legislativě pro pedagogické pracovníky a asistenty ve výuce

  V rámci činnosti koordinátora asistentů ve výuce v projektu MAP pro Bruntálsko II, proběhne 25. 4. 2019 seminář pod vedením zkušeného lektora a  pana PhDr. Mgr. Jiřího Valenty. 

  Read more →
  • 21 BŘE 19
  • 0
  Minigranty pro rok 2019

  Minigranty pro rok 2019

  Od 1. 4. 2019 budou vyhlášeny opět oblíbené minigranty na nejrůznější akce do 3 000,- Kč. Novinkou je úprava typů možných žadatelů a větší podpora místních řemeslníků, výrobců a nositelů regionálních značek, kteří mohou prezentovat své výrobky na trzích a jarmarcích i za hranicemi Bruntálska. Jediným omezením letošních ročníků je nemožnost žádat na sportovní utkání.

  Read more →
  • 15 BŘE 19
  • 0
  Nové výzvy na opatření v rámci OP Životní prostředí

  Nové výzvy na opatření v rámci OP Životní prostředí

  Od 15. 3. 2019 22:00 budou spuštěny 3 výzvy na nová opatření v rámci OP Životní prostředí. Vzhledem k nutnosti zpracovávat biologické posudky je výzva otevřena až do 30. 9. 2019. Popis jednotlivých opatření. U sídelní zeleně neplatí podmínka obcí nad 500 obyvatel! Opatření ÚSES Protierozní opatření Sídelní zeleň Odkaz na výzvu a kritéria

  Read more →
  • 12 BŘE 19
  • 0
  Dotační možnosti Moravskoslezského kraje

  Dotační možnosti Moravskoslezského kraje

  Moravskoslezský kraj vyhlásil dotační možnosti na podporu volnočasových aktivit a na podporu dobrovolných hasičů: Dotační možnosti MSK dále je vyhlášen dotační titul na podporu hospodaření v lesích  

  Read more →

Archiv příspěvků