• 12 ČVN 17
    • 0
    Aktivity spolupráce v MAP pro vzdělanější region

    Aktivity spolupráce v MAP pro vzdělanější region

    MAS Hrubý Jeseník vyhlašuje pilotní program k ověření MAPů, jehož hlavním cílem je podpořit spolupráci mezi všemi aktéry v území, kteří se zabývají vzděláváním či péči o děti a mládež do 15 let. Budou podporovány malé projekty spolupráce mezi školami, spolky, obcemi typu sportovní a vzdělávací olympiády (nezařazené v systému MŠMT), obecní dětské dny, spolupráce

    Read more →

Archiv příspěvků