• 31 ŘÍJ 16
  • 0
  Výzva z národního programu Životní prostředí

  Výzva z národního programu Životní prostředí

  Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo výzvu z národního programu Životní prostředí. Podporovanými aktivitami jsou: zakládání ploch zeleně a doprovodných vodních prvků přírodě blízkého charakteru (alejí, parků, odpočinkových ploch, tůní, mokřadů atd.); zakládání a obnova funkčně propojených ploch zeleně a opatření k zajištění podmínek pro existenci volně žijících živočichů v sídlech (realizace prvků pro podporu hnízdění ptáků,

  Read more →
  • 31 ŘÍJ 16
  • 0
  Den lesa v Jeseníkách

  Den lesa v Jeseníkách

  MAS Rýmařovsko ve spolupráci s Celostátní sítí pro venkov si dovoluje pozvat na odborný seminář Den lesa v Jeseníkách, který se uskuteční dne 14. 11. 2016 v hotelu Kopřivná v Malé Morávce. Seminář je věnován problematice šetrného hospodaření na lesních pozemcích, uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh, dotačním příležitostem z Programu rozvoje venkova 2014-2020 a

  Read more →
  • 10 ŘÍJ 16
  • 0
  Výzva IROP č. 57 Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání

  Výzva IROP č. 57 Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání

  Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo výzvu č. 57 , která je zaměřena na podporu rozvoje infrastruktury škol a školských zařízení, středisek volného času, domů dětí a mládeže, školních družiny a školních klubů, vzdělávacích a školících centra a dalších subjektů podílejících se na realizaci zájmového, neformálního a celoživotního (dalšího) vzdělávání. Podpora může být poskytnuta pouze ve

  Read more →
  • 03 ŘÍJ 16
  • 0
  Strategický rámec MAP

  Strategický rámec MAP

  Na prvním ustanovujícím Řídícím výboru MAP bylo dohodnuto, že druhý Řídící výbor MAP se uskuteční dne 15. 11. 2016, kde se bude schvalovat tzv. Strategický rámec MAP jehož nedílnou přílohou je i tabulka Investiční priority, která je v současnosti nejvíce důležitá pro ZŠ, které chtějí předkládat žádost do výzvy č.47 IROP Infrastruktura základních škol SVL.

  Read more →

Archiv příspěvků