• 29 SRP 16
  • 0
  Výzva č. 49 IROP: Deinstitucionalizace sociálních služeb za účelem sociálního začleňování II.

  Výzva č. 49 IROP: Deinstitucionalizace sociálních služeb za účelem sociálního začleňování II.

  Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo ve čtvrtek 25. 8. 2016 výzvu k předkládání projektů v Integrovaném regionálním operačním programu (IROP). Výzva je zaměřena na přeměnu velkých ústavů sociálních služeb do menších komunitních center. Podporovány budou služby typu osobní asistence, pečovatelské služby, podpora samostatného bydlení, tísňová péče, sociální rehabilitace, průvodcovské a předčitatelské služby apod. Dotaci bude možno získat

  Read more →
  • 29 SRP 16
  • 0
  Výzva pro získání značky Jeseníky – regionální produkt.

  Výzva pro získání značky Jeseníky – regionální produkt.

  Koordinátor značky Jeseníky – originální produkt MAS Horní Pomoraví vyhlásil výzvu pro získání (či obnovení) značky Jeseníky – originální produkt pro výrobky, služby a zážitky. Podávat žádosti můžete do 26. 9. 2016 Více informací včetně vyhlášených výzev naleznete zde: http://www.hornipomoravi.eu/index.php?id=zobraz_clanky_cele.php&cislo_id=29&clanek_id=375

  Read more →
  • 19 SRP 16
  • 0
  Výzva IROP na modernizaci učeben a bezbariérové přístupy v ZŠ

  Výzva IROP na modernizaci učeben a bezbariérové přístupy v ZŠ

  Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo výzvu Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) v oblasti vzdělávání pro základní školy. Na jejich podporu je připraveno 2,16 miliardy korun. Peníze půjdou hlavně na infrastrukturní opatření.  Podpora je zaměřena zejména na stavby a stavební práce spojené s výstavbou a modernizací infrastruktury základních škol – odborných učeben, a to ve vazbě na klíčové

  Read more →
  • 03 SRP 16
  • 0
  Nové výzvy na odpadové hospodářství

  Nové výzvy na odpadové hospodářství

  Dotace z Operačního programu Životní prostředí podpoří projekty, které pomohou předcházet vzniku biologicky rozložitelných odpadů prostřednictvím domácích kompostérů. Více než 1,8 miliardy korun je určeno na výstavbu a modernizaci zařízení pro sběr, třídění, úpravu a další nakládání s odpady. Dotace půjdou i na výstavbu, modernizaci, nebo dovybavení bioplynových stanic.  O dotaci mohou požádat zejména kraje,

  Read more →
  • 01 SRP 16
  • 0
  Ministerstvo zemědělství vyhlašuje 3. kolo příjmu žádostí

  Ministerstvo zemědělství vyhlašuje 3. kolo příjmu žádostí

  V rámci 3. kola budou podpořeny investice do zemědělských, lesnických i potravinářských podniků, na inovace a na projekty spolupráce za více než 4,5 miliardy korun. Ministerstvo zemědělství vyhlašuje 3. kolo příjmu žádostí na operace: 4.1.1 Investice do zemědělských podniků, 4.2.1 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů, 4.3.2 Lesnická infrastruktura, 8.6.1 Technika a technologie pro

  Read more →

Archiv příspěvků