• 15 DUB 16
  • 0
  Výzva Fond malých projektů

  Výzva Fond malých projektů

  Euroregion Praděd vyhlásil výzvu pro mikroprojekty v rámci Fondu Programu Interreg V-A, česko-polské spolupráce. Chtěli bychom vás seznámit se základními informacemi a nabízíme pomoc s projekty. Zájemci, kontaktujte prosím Bc. Ivanu Metelkovou: 739 202 539. Výzva je vhodná jak pro obce, tak pro neziskové organizace, školy apod. Výzva je také vhodná pro různé aktivity dobrovolných svazků obcí

  Read more →
  • 11 DUB 16
  • 0
  Zveřejnění Pravidel pro žadatele MAS do Programu rozvoje venkova

  Zveřejnění Pravidel pro žadatele MAS do Programu rozvoje venkova

  Na stránce Výzvy/Výzvy MAS/Program rozvoje venkova byla zveřejněna nová Pravidla pro žadatele, kteří chtějí přes MAS podat žádost o dotaci. Postupně zde budou také zveřejňovány všechny další dokumenty pro žadatele. Díky zveřejnění Pravidel jsme také již schopni poskytovat všem žadatelům konzultace k připravovaným projektům. Výzva na MAS se předpokládá letos na podzim (říjen-listopad) nebo až

  Read more →
  • 08 DUB 16
  • 0
  VÝZVA NA KRAJINU A NA JEJÍ SCHOPNOST ZADRŽOVAT VODU

  VÝZVA NA KRAJINU A NA JEJÍ SCHOPNOST ZADRŽOVAT VODU

  Naše krajina ztrácí svou přirozenou schopnost zadržovat vodu, a proto stoupá riziko každoročních povodní na jedné straně a období sucha v letních měsících na straně druhé. V době narůstajících extrémů počasí a možných klimatických změn nabývá zadržování vody v krajině na významu. Loňský extrémní úbytek vody v ČR jen potvrdil, že vodní zdroje musíme důsledně

  Read more →

Archiv příspěvků