• 23 ÚNO 16
  • 0
  2. KOLO PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA

  2. KOLO PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA

  Ve 2. kole budou podpořeny investice do zemědělských, lesnických i potravinářských podniků za téměř 2,3 miliardy korun. Ministerstvo zemědělství vyhlásilo 2. kolo příjmu žádostí na operace: 1.1.1 Vzdělávací akce, 1.2.1 Informační akce, 6.1.1 Zahájení činnosti mladých zemědělců, 6.4.1 Investice do nezemědělských činností, 6.4.2 Podpora agroturistiky, 6.4.3 Investice na podporu energie z obnovitelných zdrojů, 8.3.1 Zavádění

  Read more →
  • 23 ÚNO 16
  • 0
  Programy přeshraniční spolupráce a cestovní ruch

  Programy přeshraniční spolupráce a cestovní ruch

  Rozčarování nad zaměřením dotací pro aktuální nové dotační období vyvolává řadu otázek. Čím je toto hluboké rozčarování způsobeno? Je to hlavně tím, že evropské dotace jsou nastaveny jinak, než v předchozím období, že nebude možné realizovat většinu projektů, na které jsme byli zvyklí.   Například cestovní ruch Cestovní ruch není podporovanou prioritou EU, ale přesto

  Read more →
  • 18 ÚNO 16
  • 0
  Ukliďme svět, ukliďme Česko!

  Ukliďme svět, ukliďme Česko!

  Velký jarní úklid proběhne již za dva měsíce. Dnem D, kdy se v nově pojmenované kampani Ukliďme svět, ukliďme Česko bude uklízet opravdu v celé republice, je sobota 16. dubna. Uklízet nepořádek v přírodě však bude možné i v jiných termínech. Důležité je, se co nejdříve přihlásit na www.UklidmeCesko.cz. Vyjdete si zjara do přírody, okolo potoka, proběhnete se v parku

  Read more →
  • 15 ÚNO 16
  • 0
  Diskuse o směřování a budoucnosti MAS

  Diskuse o směřování a budoucnosti MAS

  Dne 9. a 10. 2. 2016 proběhlo ve Sluňákově jednání pracovní skupiny Národní sítě MAS (NS nebo Síť) s názvem Program a vize. Diskutovalo se o stanovení strategických cílů rozvoje Národní sítě MAS ČR do roku 2023. Nejprve byla diskuse směřována k základní tezi MAS, NS a rozvoje venkova. Účastníci se bavili nad tím, jakou roli by

  Read more →
  • 15 ÚNO 16
  • 0
  Praktický kurz Čtverečková zahrádka

  Praktický kurz Čtverečková zahrádka

  Praktický kurz Čtverečková zahrádka Datum konání: 02.03.2016 Čas konání: 17:00 – 20:00 Čtverečková zahrádka – bohatá sklizeň z malého prostoru Vlastní čerstvou zeleninu, voňavé bylinky, drobné ovoce a květiny si vypěstujete bez použití umělých hnojiv i na malé předzahrádce nebo na balkóně, terase, střeše či za oknem. Metoda je vhodná pro všechny od 4 do 99 let i

  Read more →
  • 09 ÚNO 16
  • 0
  Nová dotace pro dobrovolné hasiče 2017

  Nová dotace pro dobrovolné hasiče 2017

  Ministerstvo vnitra 27. 1.2016 vyhlásilo novou první výzvu pro rok 2017 na pořízení a rekonstrukce cisternové automobilové stříkačky, pořízení nového DA a stavbu požární zbrojnice SDH obcí. Dotační program: Národní dotace MV – Program „Dotace pro jednotky SDH obcí“ Jde o zcela nový dotační titul, který umožňuje bez rozdílu všem jednotkám požární ochrany získat dotaci

  Read more →
  • 03 ÚNO 16
  • 0
  Drobné vodní toky a malé vodní nádrže

  Drobné vodní toky a malé vodní nádrže

  Cílem programu Mze 129 290 „Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích“ je výrazné zlepšení technického stavu drobných vodních toků a malých vodních nádrží, které podpoří odtokový režim krajiny, posílí retenci vody v krajině a zvětší bezpečnost při zvýšených průtocích. Opatření přispějí ke zvýšené schopnosti zadržení vody v krajině v dané lokalitě, případně ke zlepšení bezpečného

  Read more →
  • 03 ÚNO 16
  • 0
  Podpora turistických informačních center

  Podpora turistických informačních center

  Podmínky dotačního programu Podpora turistických informačních center v Moravskoslezském kraji pro rok 2016 I. Název programu + kód Podpora turistických informačních center v Moravskoslezském kraji pro rok 2016 (RRC/04/2016) II. Vyhlašovatel programu, poskytovatel dotace Vyhlašovatelem programu a poskytovatelem dotace je Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ 70890692, zastoupený hejtmanem kraje. III. Cíle a priority programu Cílem dotačního programu je podpořit Turistická informační centra v Moravskoslezském

  Read more →
  • 03 ÚNO 16
  • 0
  Kotlíkové dotace

  Kotlíkové dotace

  Podmínky dotačního programu Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji I. Název programu (kód) Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji II. Vyhlašovatel programu, poskytovatel dotace Vyhlašovatelem programu a poskytovatelem dotace je Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ 70890692, zastoupený hejtmanem kraje. III. Cíle a priority programu (účel poskytnutí dotace) Cílem programu je snížit emise z lokálního vytápění domácností prostřednictvím náhrady stávajících nevyhovujících zdrojů tepla

  Read more →
  • 03 ÚNO 16
  • 0
  ROZÚČTOVÁNÍ NÁKLADŮ ZA VYTÁPĚNÍ A TEPLOU VODU

  ROZÚČTOVÁNÍ NÁKLADŮ ZA VYTÁPĚNÍ A TEPLOU VODU

  Pro zájemce připravilo Ministerstvo pro místní rozvoj metodický pokyn k vyhlášce o rozúčtování nákladů na vytápění a společnou přípravu teplé vody pro dům. Tato vyhláška je účinná od 1. ledna 2016. Pro snazší porozumění právního předpisu připravil odbor politiky bydlení Ministerstva pro místní rozvoj metodický pokyn, kde jsou podrobně vysvětlena jednotlivá ustanovení vyhlášky č. 269/2015

  Read more →
  • 03 ÚNO 16
  • 0
  SUCHO A POVODNĚ – DVĚ STRANY JEDNÉ MINCE

  SUCHO A POVODNĚ – DVĚ STRANY JEDNÉ MINCE

  Rádi bychom Vás pozvali na odbornou konferenci s názvem „SUCHO A POVODNĚ – DVĚ STRANY JEDNÉ MINCE“,která se bude konat pod záštitou paní náměstkyně ministra vnitra pro řízení sekce veřejné správy Mgr. Jany Vildumetzové  ve dnech 3. – 4. března 2016 ve vzdělávacím středisku Institutu pro veřejnou správu Praha v Benešově, Ke Stadionu 1918. Účast přislíbila

  Read more →
  • 03 ÚNO 16
  • 0
  Kurz ,,Úvod do přírodní domácí kosmetiky“

  Kurz ,,Úvod do přírodní domácí kosmetiky“

  Kurz ,,Úvod do přírodní domácí kosmetiky“ se bude konat 2. dubna 2016 v Krnově v budově ZŠ a MŠ Slezské diakonie, Hlubčická ulice 20 (naproti Flemmichovy vily). Účastí na tomto kurzu získáte cenné teoretické znalosti o přírodní kosmetice a domů si odnesete 3-4 kusy vlastnoručně vyrobené kosmetiky. Dobrá nálada, malé občerstvení (chlebíček, lehký moučník, káva, čaj

  Read more →
  • 03 ÚNO 16
  • 0
  ČSOB POMÁHÁ REGIONŮM 2016  

  ČSOB POMÁHÁ REGIONŮM 2016  

  Dovolte, abych Vás upozornila, že od 1.února 2016 se můžete hlásit do dárcovského programu ČSOB pomáhá regionům ! Máte v hlavě nápad, jak zlepšit místo, ve kterém žijete? Chcete zachránit zajímavou památku nebo pomoci někomu z vašeho okolí? Nestátní neziskové organizace z celé ČR mohou do 7. března přihlásit své zajímavé projekty do programu ČSOB pomáhá regionům jako

  Read more →

Archiv příspěvků