• 28 LED 16
  • 0
  Seminář komunitní centra jako příležitost pro obce

  Seminář komunitní centra jako příležitost pro obce

  Agentura pro sociální začleňování a NS MAS Vás srdečně zvou na odborný seminář o možnostech podpory rozvoje komunitních center a komunitní sociální práce v CLLD v rámci IROP a OP Z.  Na semináři vystoupí zástupci IROP a OPZ, kde představí koncept komunitní sociální práce a komunitních center, jak budou podporované v připravovaných výzvách a odpoví

  Read more →
  • 28 LED 16
  • 0
  Semináře o odpovědném zadávání veřejných zakázek

  Semináře o odpovědném zadávání veřejných zakázek

  Společnost P3 – People, Planet, Profit, o.p.s. pořádá ve spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování semináře na téma O odpovědném zadávání veřejných zakázek.  Semináře se konají v rámci projektu „Odpovědné nakupování veřejné správy od sociálních podniků“ a vystoupí na nich odborníci z projektového týmu, veřejné správy a také zástupci sociálních podniků. Semináře jsou ZDARMA. Semináře proběhnou v termínech: 28. 1. Ústí n. Labem 4.

  Read more →
  • 28 LED 16
  • 0
  SEMINÁŘ OPŽP 2014-2020

  SEMINÁŘ OPŽP 2014-2020

  KDE: Harmony Club Hotel, 28. října 170, Ostrava – Mariánské Hory KDY: 10. března 2016 Seminář je určený pro zájemce o dotace z OPŽP 2014-2020, kterým představí všechny prioritní osy. Přednášet budou erudovaní zástupci Státního fondu životního prostředí ČR a Agentury ochrany přírody a krajiny ČR. Účastníci se seznámí s harmonogramem výzev, příklady z praxe,

  Read more →
  • 27 LED 16
  • 0
  PRACOVNÍ SNÍDANĚ „EURO GRANT BUSINESS BREAKFAST 2016“

  PRACOVNÍ SNÍDANĚ „EURO GRANT BUSINESS BREAKFAST 2016“

  Pracovní snídaně „Euro Grant Business Breakfast 2016“ se uskuteční ve čtvrtek 10. 03. 2016 v Ostravském hotelu Imperial. V rámci akce se bude možné za účasti zástupce Ministerstva průmyslu a obchodu ČR seznámit s plánovanými dotačními výzvami pro podnikatele v roce 2016. Dále se účastníci  seznámí s dotačními výzvami v oblasti sociální infrastruktury, seniorského bydlení a podpory zaměstnanosti. Hlavním cílem akce je

  Read more →
  • 27 LED 16
  • 0
  SEMINÁŘ K 20. VÝZVĚ „NÍZKOEMISNÍ A BEZEMISNÍ VOZIDLA“ IROP

  SEMINÁŘ K 20. VÝZVĚ „NÍZKOEMISNÍ A BEZEMISNÍ VOZIDLA“ IROP

  Seminář pro žadatele k 20. výzvě „Nízkoemisní a bezemisní vozidla“ IROP se uskuteční v Praze dne 4. února 2016. Řídicí orgán IROP spolu s Centrem pro regionální rozvoj České republiky Vás tímto zvou na semináře pro žadatele k 20. výzvě „Nízkoemisní a bezemisní vozidla“ IROP, kde budete detailněji seznámeni s podporovanými aktivitami, postupy při podání žádosti o podporu,

  Read more →
  • 27 LED 16
  • 0
  Bezplatné semináře a webináře k OPPIK

  Bezplatné semináře a webináře k OPPIK

  Dotační pravidla OPPIK  se v roce 2016 mění a podnikatelé se musí připravit s dostatečným předstihem. Z OPPIK letos mizí předběžná žádost o dotaci a příjem projektů může být navíc ukončen již po dvou týdnech. Vzhledem k očekávanému zájmu podnikatelů o letošní výzvy je velmi pravděpodobné, že úředníci ministerstva průmyslu a obchodu příjem žádostí doopravdy předčasně uzavřou. Nezbývá

  Read more →
  • 25 LED 16
  • 0
  Program na podporu přípravy projektové dokumentace 2016

  Program na podporu přípravy projektové dokumentace 2016

  I. Název programu (kód) Program na podporu přípravy projektové dokumentace 2016 (RRC/01/2016), (dále jen „Program“). II. Jednotlivé dotační tituly Předmětem podpory je zpracování projektové dokumentace (dále jen „PD“) v následujících oblastech: Dotační titul 1 (dále jen DT1) Integrovaný regionální operační program pro období 2014-2020 (dále jen „IROP“) Operační program Životní prostředí pro období 2014-2020 (dále jen „OPŽP“) Program rozvoje venkova pro období 2014-2020 (dále jen

  Read more →
  • 13 LED 16
  • 0
  V první polovině května 2016 proběhne 2. kolo příjmu žádostí z PRV

  V první polovině května 2016 proběhne 2. kolo příjmu žádostí z PRV

  V první polovině května 2016 proběhne druhé kolo příjmu žádostí na projektová opatření Programu rozvoje venkova ČR na období 2014-2020. Pravidla pro žadatele, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace, se v současné době připravují. Zveřejněna budou v únoru 2016. K dispozici budou v elektronické podobě na internetových stránkách Ministerstva zemědělstvíwww.eagri.cz/prv a na www.szif.cz. Základní nastavení podmínek pro poskytnutí

  Read more →
  • 12 LED 16
  • 0
  Jak bude PRV podporovat spolupráci venkova

  Jak bude PRV podporovat spolupráci venkova

  V novém období bud možné z Programu rozvoje venkova podpořit tuto spolupráci venkovských subjektů: 16.1.1 Podpora operačních skupin a projektů EIP  V rámci této operace bude poskytnuta podpora na přímé výdaje související se zavedením inovace u podnikatelského subjektu působícího v odvětví zemědělství a potravinářství. Základními tématy vymezenými k naplňování EIP v podmínkách ČR jsou: zvýšení zemědělské produktivity,

  Read more →
  • 11 LED 16
  • 0
  DOTACE NA UDRŽOVÁNÍ A OBNOVU KULTURNÍHO DĚDICTVÍ VENKOVA

  DOTACE NA UDRŽOVÁNÍ A OBNOVU KULTURNÍHO DĚDICTVÍ VENKOVA

  Počínaje dnem 27. ledna 2016 budou přijímány Žádosti o dotaci v rámci dotačního programu na udržování a obnovu kulturního dědictví venkova. Účel: Údržba a obnova stávajících kulturních prvků venkovské krajiny, historických zemědělských strojů, významných zemědělských historických dominant mimořádného kulturního významu, údržba a budování míst pasivního odpočinku, které neslouží osobnímu užívání a ani nejsou předmětem podnikání.

  Read more →

Archiv příspěvků