• 16 PRO 15
  • 0
  Výzvy na Technologie, OZE a Spolupráci vyhlášeny I OPPIK

  Výzvy na Technologie, OZE a Spolupráci vyhlášeny I OPPIK

  Podnikatelé tedy mohou začít s přípravou projektů v programech Technologie, Obnovitelné zdroje energie (OZE), Inovace: projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví, Služby infrastruktury a Spolupráce – technologické platformy. Úředníci zkouší nový způsob hodnocení projektů: jednokolový model. Pro uchazeče to znamená, že odpadá příprava předběžné a plné žádosti, přijímat se bude rovnou plná žádost. Velmi důležitou informací je datum zahájení

  Read more →
  • 01 PRO 15
  • 0

  Kofinancování vodohospodářských projektů z půjčky

  Půjčku od Státního fondu životního prostředí ČR mohou nově získat úspěšní žadatelé o dotaci z Operačního programu Životní prostředí 2014-2020 na kofinancování nákladných vodohospodářských projektů. Ministerstvo životního prostředí prostřednictvím Státního fondu životního prostředí ČR vyhlásilo výzvu na posílení zdrojů žadatelů na realizaci projektů podpořených v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014-2020 v prioritní ose 1,

  Read more →

Archiv příspěvků