• 25 LIS 15
  • 0

  Výzva z Interreg V-A Česká republika – Polsko

  Informujeme o vyhlášení prvních výzev z OP Interreg V-A Česká republika – Polsko. Přeshraniční projekty budou jednou z mála možností, jak financovat cestovní ruch a neziskové organizace. Novinkou je příjem žádostí, který probíhá dvoukolově. Nejprve se podává projektový záměr a až poté samotná žádost o dotaci. Vyhlašovatel: Ministerstvo pro místní rozvoj  NA CO JE DOTACE

  Read more →
  • 20 LIS 15
  • 0

  Nový manuál, tentokrát pro participaci

  Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy představil nový manuál, tentokrát pro participaci. Příručku pro zapojení veřejnosti si můžete stáhnout na adrese uvedené níže. Příručka je k dispozici ke stažení zde: http://www.iprpraha.cz/uploads/assets/dokumenty/participace/150902_manual_participace_pracovni_verze.pdf Více také na http://www.iprpraha.cz/clanek/1420/vytvorili-jsme-prirucku-pro-zapojeni-verejnosti-reknete-nam-sve-podnety-a-pripominky   Source: Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy představil nový manuál, tentokrát pro …

  Read more →
  • 19 LIS 15
  • 0

  Semináře o zodpovědném zadáváni veřejných zakázek | NS MAS

  Od listopadu 2015 pro vás P3 – People, Planet, Profit, o.p.s. ve spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování připravuje sérii seminářů po České republice na téma odpovědného zadávání veřejných zakázek. V rámci projektu „Odpovědné nakupování veřejné správy od sociálních podniků“ proběhne 8 seminářů v jednotlivých regionech ČR, na kterých vystoupí nejen odborníci z projektového týmu

  Read more →
  • 19 LIS 15
  • 0

  Evropský venkovský parlament | NS MAS

  Ve dnech 4. – 6. listopadu se v rakouském Schärdingu sešlo 240 zástupců venkovských komunit ze 40 evropských zemí, aby na druhém Evropském venkovském parlamentu schválili ambiciózní Manifest. V něm delegáti vyzvali k plnému uznání práv venkovských komunit na kvalitu života a životní úroveň srovnatelnou s městem, a na plné účasti v politických procesech na

  Read more →
  • 18 LIS 15
  • 0

  3. jednání Národní stálé konference

  Hlavním cílem třetího jednání Národní stálé konference byla diskuse k aktuálnímu nastavení řízení a realizace územní dimenze evropských fondů, ke které se Česká republika přihlásila pro programové období 2014 – 2020. Systém Stálých konferencí je novým nástrojem regionální politiky České republiky. Jejich cílem je co nejpřesnější identifikace potřeb většiny územních partnerů a promítnutí do možností

  Read more →

Archiv příspěvků